Hopp til innhold

Erna innfører nytt krav til skolene

Statsminister Erna Solberg sier Høyre skal innføre plikt om særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter. Det sa hun i dagens landsmøtetale.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister og Høyre- leder Erna Solberg på partiets landmøte som startet fredag på Gardermoen.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Høyre vil innføre en plikt for skolene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter. Ikke fordi barna har fått en diagnose, men basert på lærerens faglige skjønn om hvem i klasserommet som trenger litt ekstra for å henge med resten av klassen, statsminister og leder for Høyre, Erna Solberg, sin tale for årets landsmøte i Høyre, og lanserte et nytt tiltak i skolepolitikken

Videre sa hun at det å få alle med i de første viktige skoleårene måtte være den neste nasjonale satsingen til Høyre og regjeringen.

Lang skryteliste

Den blanke skolenyheten var et av punktene på en lang liste Solberg tok opp, da hun satte i gang partiets største landsmøtet i Høyre i nyere tid fredag.

– Jeg er glad for å kunne melde at nye ideer og bedre løsninger gir resultater, sa hun og ramset opp skrytelisten hun mener Høyre har fått til i regjering.

  • Helsekøene har blitt redusert med 42 000 siden regjeringsskiftet.
  • Investeringene i samferdsel har økt til nesten 60 milliarder kroner.
  • Satsingen på videreutdanning av lærere er tredoblet.
  • Klimafondet er styrket med 18 milliarder.
  • Det er bevilget penger til mer enn 1 000 nye politistillinger.
  • Forsvaret patruljerer mer med fly og ubåt i Nordområdene.

– Listen er lenger, men dere er ikke innvitert hit for at vi skal hylle oss selv for gode resultater.Dere er invitert for å utforme nye løsninger for fremtiden, sa Solberg.

Norsk sikkerhetspolitikk

Statsministeren snakket også om norsk sikkerhetspolitikk i en stadig mer globalisert verden.

- Kriser, konflikter og krig har rykket nærmere inn på livet også her i Norge. Utviklingen viser igjen og igjen hvor tett vår sikkerhet henger sammen med det som skjer rundt oss, sa Solberg.

Hun sa også at Norge må videreutvikle Norges forsvar og forsvarsevne.

- Vårt demokrati og Norges frihet er verdt å kjempe for om nødvendig. I en ny og mer usikker tid må vi ikke være et øyeblikk i tvil om hva som garanterer Norges sikkerhet. Det er vår evne og vilje til å forsvare oss og fellesskaet vi er en del av i NATO. Disse to henger nøye sammen. Norge trenger et forsvar med god situasjonsforståelse, reaksjonsevne og stridsevne. Vi må holde orden i eget hus og nærområder, sa Solberg.

Hun sa at man må være villige til å satse mer på forsvaret, men at man også må være villige til å prioritere hardere innen forsvarssektoren.

– Dette er ikke tid for eksperimenter.

Omstilling av norsk økonomi

Høyrelederen la også vekt på at Norge må lykkes med integreringen av dem som kommer til Norge.

- Nyankomne skal vurderes som selvstendige mennesker, ikke basert på hva andre har gjort. De skal oppleve et samfunn med sosial mobilitet, et samfunn med muligheter for alle.

Det krever et fungerende næringsliv og en økonomi som fungerer. Det betyr omstilling av norsk økonomi.

Til tross for at Norge er inne i en vanskelig periode, viser NRKs eierskapsundersøkelse fra tidligere i vår at Høyre scorer best på dette temaet når norske velgere blir spurt om hvilket parti som har den beste politikken på området.

- Det må skapes nok jobber i næringslivet slik at alle har en jobb å gå til. Og det må skapes nok jobber slik at vi får nok skatteinntekter til å finansiere velferdstilbudet, sa Solberg.

Hun sier regjeringen møter den økonimske nedgangen med ekspansiv politikk.

- Vi må lete etter mulighetene, og derfor blir det viktig å arbeide for å virkeliggjøre mulighetslandet Norge, sa Solberg før hun fortsatte:

- Arbeidsledighet er alvorlig for den det rammer, og for den som ikke raskt finner seg ny jobb.

Så pekte hun på hva som, sammen med regjeringens tiltakspakke, bidrar til å dra i riktig retning.

  • Skattesystemet reformeres.
  • Renten er lav, som bidrar til investering og økning av folks kjøpekraft.
  • Kronekursen er lav, som bidrar til å styrke norske arbeidsplassers konkurransekraft.
  • Partene i arbeidslivet viser ansvar i lønnsoppgjørene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ