Hopp til innhold

Kongefamilien i gravferda til Erling Lorentzen

Heile kongefamilien var til stades under gravferda til Erling Lorentzen i Asker kirke måndag. Det var første gong kong Harald viste seg offentleg etter sjukmeldinga i januar.

Kong Harald i Erling Lorentzens begravelse

Kong Harald kom i gravferda saman med dei andre i kongefamilien. Kongen har vore sjukmeld sidan slutten av januar på grunn av smerter i det eine beinet, og har vore gjennom ein operasjon.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Pandemien gjorde at berre spesielt inviterte fekk kome inn då Erling Lorentzen blei gravlagd frå Asker kirke måndag. Han døydde 9. mars, etter kort tids sjukdom, og blei 98 år gammal.

Kongeparet, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid, fru Ferner, var til stades. Dette var første gong kong Harald viser seg offentleg etter at han blei sjukmeld på grunn av smerter i beinet i slutten av januar.

Lorentzen var gift med prinsesse Ragnhild, kong Haralds eldste søster. Dei gifte seg i 1953 i Asker kirke, før dei reiste til Brasil. Der starta Lorentzen fleire verksemder.

Prinsesse Ragnhild døydde i 2012, og er gravlagd på kyrkjegarden i Asker.

Gravferda måndag blei overført på nett, slik at blant andre familien og arbeidarar i Brasil skulle kunne følge gravferda.

Det var sjømannsprest i Rio, Anne Netland, som forretta under gravferda. Ho gjennomførte seremonien dels på norsk, og dels på portugisisk.

Bygde industri i Brasil

To av døtrene til Erling Lorentzen, Ingeborg og Ragnhild, bur for tida i Oslo, og er til stades i kyrkja. Eldstesonen Haakon bur og arbeider i Rio, men han og familien meinte det ikkje var forsvarleg å reise til Noreg slik situasjonen er med pandemien no.

Han skreiv ein minnetale som blei lese opp i kyrkja av fetteren Einar Lie.

– Det som karakteriserte fars liv fremst av alt var pågangsmot. For han var pågangsmot å ikkje alltid velje den lettaste vegen, og ikkje vere redd for å sprenge grenser, sa han i talen.

Erling Lorentzen begraves

Kronprins Haakon (t.h.) kom saman med kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Märtha Louise.

Foto: Lise Åserud / NTB

Han fortalde at faren var tilbakehalden om å snakke om det han gjorde under krigen, og korleis det var å gifte seg borgarleg med ei prinsesse, som ikkje var vanleg i etterkrigstida.

Lorentzen starta ei rekke selskap i Brasil. Han etablerte blant anna eit selskap som laga gass til bruk på kjøkkenet og det store konsernet Aracruz, som blei eitt av dei største selskapa innan cellulose i verda. Familien selde selskapet i 2008.

Arbeidde for miljøvern

Sonen trekte fram miljøarbeidet faren gjorde i Brasil i talen sin. Samtidig var han skuffa over at dette arbeidet fekk lite merksemd i norske medium, og at faren nærast blei framstilt som ein miljølovbrytar.

– Dersom hans eigentlege historie i Brasil var den store politiske sosiale og miljøbrotsverk, som enkelte vil ha det til, kan eg forsikre dykk om at han aldri ville ha fått Brasils høgaste sivile orden av den venstreorienterte presidenten Lula. Heller ikkje for den saks skuld ville eg ha blitt invitert til å bli styremedlem, og seinare styreleiar, i WWF Brasil i 2000, sa sonen.

Ingrid og Paulo Ribero i Erling Lorentzens begravelse.

Erling Lorentzens dotter Ingeborg saman med ektemannen Paulo Ribeiro på veg inn til Asker kirke måndag.

Foto: Lise Åserud / NTB

Den brasilianske ambassadøren i Noreg, George Monteiro Prata, kunne heller ikkje kome i gravferda fordi han hadde hamna i karantene.

Minnetalen hans blei i staden framført av Paolo Ribeiro, ektemannen til Lorentzens dotter Ingeborg.

Ribeiro heldt også ein tale for sin avdøde svigerfar. Han innrømte blant anna at det ikkje var berre lett å vere svigersonen hans.

– Han var veldig bestemt, men også ein inspirerande leiar for familien og alle som trefte han på fleire kontinent.

Motstandsmannen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen heldt også tale i kyrkja for å minnast motstandsmannen Lorentzen.

– Erling fortener ei stor takk for forsvaret av det norske demokratiet. Både for hans heroiske innsats under krigen, og for den støtta han gav til Forsvaret etter krigen.

Lorentzen var berre 17 år då tyskarane invaderte Noreg i 1940, men meldte seg frivillig til teneste. Han fekk opplæring i Skottland, og blei ein del av Kompani Linge.

Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen i Erling Lorentzens begravelse.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen heidra Lorentzen for innsatsen han gjorde under krigen og for det han har bidrege med etter krigen.

Foto: Lise Åserud / NTB

Kristoffersen møtte Lorentzen då han var leiar for Forsvarets spesialkommando under ei øving i Rena leir.

– Han imponerte meg frå første stund, og vi utvikla eit nært forhold og vennskap. Han inspirerte soldatane våre og meg. Sjølv om han var over 90 år var han med på skytebanen og i helikopter. Han hoppa til og med i fallskjerm frå eit fly over 70 år etter at han fekk fallskjermundervisning i Skottland.

Han seier Lorentzen er eit forbilde for komande soldatar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger