Hopp til innhold

Energirådgiver i EU fnyser av Equinors klimaplan

Norges viktigste gasskunde lar seg ikke imponere av Equinors planer om utslippskutt. Norsk gass må uansett bort når EU skal bli karbonnøytralt, sier EUs visepresident.

Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland

Kårstø prosessanlegg i Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass fra viktige områder på norsk sokkel.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Fornybar strøm og karbonfangst og -lagring skal gjøre olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel tilnærmet utslippsfri innen 2050, kunngjorde Equinor da selskapet nylig la fram sin klimaplan.

Men Equinors plan får ikke EU, som mottar 95 prosent av norsk gass, og som selv har tenkt til å bli utslippsfri i 2050, til å juble.

Christian Weinberger, som er rådgiver for avansert industriell teknologi og hydrogen i EU-kommisjonen, mener planen er basert på antagelser og ønsketenkning om hvordan fremtidens energimarked vil se ut.

– Til syvende og sist handler det om at de vil bruke fornybar energi til å redusere karbonutslippene fra fossil energi. Er det ikke langt bedre å bruke fornybar energi andre steder enn å nøytralisere CO₂ fra norske olje- og gassfelt? spør Weinberger retorisk.

Han tviler på om Equinor har tatt i betraktning hvor fort kostnadene ved fornybar energi er i ferd med å falle.

Equinors pressetalsperson Eskil Eriksen, svarer at Equinors ambisjoner bygger på en grundig gjennomgang av hele virksomheten.

– Det er naturlig at det er en viss usikkerhet knyttet til kostnadsanslag for alle alternativene, særlig i et 2050-perspektiv. Målene vi har satt oss er ambisiøse, men realistiske etter vårt skjønn.

Den europeiske grønne dealen

EUs European Green Deal, som kun er ett lite skritt unna å bli lovfestet i Det europeiske råd, har som mål å gjøre EU karbonnøytralt innen 2050.

Derfor er det altså ikke utslippene på norsk sokkel EU er mest opptatt av. De utgjør nemlig bare en brøkdel av utslippene ved forbrenning i Europa.

Frans Timmermans, visepresident i EU-kommisjonen

Visepresident i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, har ansvar for å lede arbeidet med European Green Deal, som skal gjøre EU karbonnøytral i 2050.

Foto: Aris Oikonomou / AFP

EU-kommisjonens visepresident, Frans Timmermans, som leder arbeidet med den grønne dealen, har sagt til Teknisk Ukeblad at norsk olje og gass må ut når EU skal dekarboniseres.

Ifølge en rapport fra analysebyrået Artelys vil den grønne dealen føre til 29 prosents nedgang i etterspørselen etter gass i Europa de neste ti årene.

Investeringer som gjøres i dag må være fremtidsrettede og ikke låse Europa opp mot klimafarlig fossil gass, mener Florian Ermacora, en høytstående embetsmann i EU-kommisjonens energidirektorat, ifølge Euractiv.

Equinor mener likevel at norsk gass er godt posisjonert i fremtidens europeiske energiforbruk. De begrunner det med at flere land, særlig Tyskland, trenger gass for å kutte ut atomkraft og kullkraft.

Kritisk til strømbruken

Når plattformene i Nordsjøen skal gå på fornybar strøm, i størrelsesorden Oslos årlige strømforbruk, så frigjøres enda mer gass for eksport til EU, påpeker klimaøkonom i Cicero, Asbjørn Torvanger.

– Jeg tror EU ser paradokset i at norsk vannkraft skal brukes til å øke eksporten av gass til et marked som ønsker å redusere sitt gassforbruk i årene som kommer, sier Torvanger.

Asbjørn Torvanger

Klimaøkonom i Cicero, Asbjørn Torvanger.

Foto: Cicero

Marius Holm i klimastiftelsen Zero er langt mer optimistisk på vegne av Equinors klimaplan. Han mener olje- og gassproduksjon har store utslipp, men at utslippsreduksjoner her er like viktige som i andre sektorer.

– Innenfor kvotesystemet til EU vil utslippsreduksjoner gjøre det enklere å senke taket for utslipp raskere, i tråd med EUs klimamål, tror Holm.

Tror ikke på fossil hydrogen

Equinor har i sin klimaplan at de vil bruke karbonfangst og -lagring til å rense gassen for CO₂ og slik gjøre den til klimavennlig hydrogengass. Heller ikke dette imponerer EU-rådgiveren.

Weinberger peker på beregninger fra Hydrogen Council som viser at kostnadene ved å lage hydrogen ut av vann synker raskere enn antatt, og derfor på sikt vil kunne utkonkurrere fossilt hydrogen.

– Investorenes tillit til Equinors klimaplan vil avhenge av om de tror på Equinors hydrogen-drøm, sier Lisa Fischer i den uavhengige klimatenketanken E3G.

Hun peker på flere utfordringer for hydrogengass; hele gassinfrastrukturen må endres for å kunne tåle 100 prosent hydrogengass, i tillegg kommer økt konkurransen fra andre fornybare alternativer.

Equinor på sin side mener verden trenger hydrogengassen de vil produsere i Nordsjøen.

– Dette vil være nødvendig for å møte Europas energibehov og ambisjoner om avkarbonisering, spesielt innenfor industrien. For å nå målene fort nok, er vi avhengig av at så mange alternativer som mulig lykkes, sier Eriksen i Equinor.

Konkurransefortrinn i fossil sektor

Oljeanalytiker i aksjemeglerhuset Pareto Securities, Nadia Martin Wiggen, mener Equinor vil ha et konkurransefortrinn i fossil sektor med sin nye klimaplan.

Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker

Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker i Pareto Securities.

Foto: Jon Skille Amundsen

– Det viktigste for investorene i en verden som fortsatt trenger olje, er at Equinor er en av dem som er best posisjonert i verden til å levere den på renest mulig måte, sier Wiggen.

Hun mener Equinor sender et viktig signal til alle i oljebransjen om at det er avgjørende å kutte utslipp for å forbli konkurransedyktig.

Fortsatt på danskenes svarteliste

Flere store europeiske pengeforvaltere har signalisert at de vil helt ut av fossil sektor.

Nylig kastet Det danske pensjonsfondet MP Pension ut ti store oljeselskaper fra sin portefølje, inkludert Equinor.

Fondets sjef, Anders Schelde, gjør det klart overfor NRK at Equinors klimaplaner ikke er nok til å hente oljeselskapet tilbake i varmen igjen.

– Equinors klimaplan kan kanskje fremstå som særlig ambisiøs innen fossil sektor, men i mindre grad når du sammenligner på tvers av alle sektorer, sier Schelde, og understreker risikoen ved å investere i fossil energi i et marked som skal bli fornybart.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ