Hopp til innhold

Equinor møter protester og søksmål mot oljeleting i Argentina

Ti organisasjoner har saksøkt argentinske myndigheter for å stanse Equinors planlagte oljeleting langs Argentinas kyst, mens tusenvis demonstrerer.

Demonstrerer mot oljevirksomhet i havet i Argentina

Tusenvis demonstrerer mot åpningen av nye oljefelt i Argentina. Greenpeace Argentina sier Equinor ikke kan vente seg å møte støtte blant folk flest i landet.

Foto: Diego Izquierdo / Greenpeace

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Flere miljøorganisasjoner, en advokatforening og lokale surfeforeninger mener oljeletingen er grunnlovsstridig og bør annulleres. Det dreier seg om tre blokker der Equinor har fått tillatelse til å skyte seismikk.

I desember fikk Equinor klarsignal fra det argentinske miljødepartementet. 14 andre søknader om oljeleting behandles også i disse dager.

Torsdag forrige uke kom søksmålet mot den argentinske staten.

Organisasjonene krever at Argentina må handle i tråd med Parisavtalen og andre avtaler staten har forpliktet seg til.

Mener de ikke ble hørt

I juli ble det holdt en offentlig høring om Equinors plan for oljeleting. Ifølge Greenpeace var svært mange av høringssvarene negative. Likevel fikk Equinor tillatelse av myndighetene. Og det uten at innsigelsene ble lagt til miljøutredningen.

Miljøaktivister i Mar del Plata, Argentina

I desember fikk Equinor godkjent planene sine om å skyte seismikk utenfor østkysten av Argentina. Det har satt sinnene i kok blant argentinere som demonstrerte i kystbyen Mar del Plata.

Foto: Diego Izquierdo / Greenpeace

Ifølge Equinor tilbakeviser argentinske myndigheter i sin godkjenning påstander om alvorlig miljøpåvirkning og manglende involvering av berørte.

Luisina Vueso i Greenpeace Argentina sier til NRK at det ikke kommer til å bli enkelt for Equinor i Argentina.

– Den norske regjeringen skal vite at disse prosjektene ikke har sosial aksept her.

Også flere ordførere og fiskerinæringen i Argentina har protestert mot planene, skriver Chequeado, som tilsvarer norske Faktisk.no.

Luisina Vueso, Greenpeace Argentina

Luisina Vueso er havkampanjekoordinator i Greenpeace Argentina.

Foto: Greenpeace

Vueso mener det er viktig for nordmenn å vite hva som skjer i Argentina, fordi også mange nordmenn fører en klimakamp mot egne myndigheter.

– Dette gjør at mange land flytter fossilindustrien sin til andre land med sårbare sosioøkonomiske forhold.

I hvalens fødestue

Seismikk er kraftige, lavfrekvente lydbølger som sende ut med trykkluftkanon gjennom havet og trenger seg kilometervis ned i havbunnen.

Akustikken som spretter tilbake gir informasjon om havbunnen i kartlegging av olje- og gassforekomster.

Men det er ikke bare havbunnen som treffes av seismikken.

Hvaler, sjøløver og delfiner kan rammes av desorientering, endret atferd, stress, hørselshemming, massive skader og drukningsdød når de utsettes for seismikk eller annen støy i havet.

Valdes-halvøya befinner seg i området der det skal skytes seismikk. Området er på Unescos verdensarvliste, og svært viktig for det biologiske mangfoldet.

Sørlig retthval

Sørlig retthval kommer til Argentina for å føde sine kalver. Forskning viser at den er ekstremt sensitiv for bråket fra seismisk aktivitet i havet.

Foto: Peta North

Hit kommer den sørlige retthvalen for å kalve. Områdene er svært viktige både for fiskeri og turisme. Så rik er naturen her at tre områder er foreslått vernet.

Men ifølge Equinor er det ingen vitenskapelige studier som har påvist skade fra seismikk på havpattedyr når forholdsregler er tatt.

The head of the NGO "S.O.S Rescate Fauna Marina" Richard Tesore carries a female baby La Plata dolphin (Pontoporia blainvillei) out of the sea after feeding it near the sea side resort of Piriapolis

Fransiskansk delfin er en hvalart som kun lever utenfor Argentinas kyst. Der skal det nå skytes seismikk. Arten har forsvunnet helt fra det sørøstlige Brasil, etter at oljevirksomheten tok til der. Denne baby-delfinen ble funnet strandet. Her hjelpes den av en miljøverner.

Foto: ANDRES STAPFF / Reuters

Ber den norske næringsministeren ta grep

Før han ble næringsminister var Jan Christian Vestre (Ap) industrileder i møbelprodusenten Vestre. Han var fast inventar på klimakonferanser der han snakket engasjert om det grønne skiftet.

– Jeg er hellig overbevist om at Norge kan bli en grønn industristormakt, sa Vestre under Zerokonferansen i 2018.

Miljøorganisasjonene som saksøker staten møtte til pressekonferanse dagen før ankesaken starter.

Frode Pleym (i midten) er leder i Greenpeace Norge. Sammen med Natur og Ungdom saksøkte de den norske stat for å få opphevet tillatelser til oljeleting i Barentshavet.

Foto: Johanna Hanno / © Johanna Hanno / Greenpeace

Nå må han svare på kritikken fra Greenpeace Norge, som mener det er på overtid for den norske staten å bruke sin makt som majoritetseier i Equinor:

– Du kan ikke sitte på gjerdet i forvaltningen av Norges største selskap. Vi forventer at næringsministeren gir beskjed til Equinor om at planene om oljeleting i Argentina er helt uakseptable, sier Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Pleym mener staten passivt har muliggjort Equinors milliardsløseri i USA, og skandaleprosjekter som tjæresand i Canada og planer om oljeleting i Australbukta.

Demonstrerer mot oljevirksomhet i Australbukta

Folkebevegelsen «Hands Across the Sand» demonstrerte i Port Willunga mot Equinors oljevirksomhet i Australbukta i februar 2019.

Foto: Samra Teague

Vil ikke svare om Argentina

Men næringsministeren vil ikke kommentere Equinors virksomhet i Argentina spesielt. Han sier han forventer høye etiske standarder for alle selskaper der staten er hovedeier.

– Selskaper med statlig eierandel bør være ledende på bærekraftig utvikling. Dette gjelder også for Equinor og deres virksomhet i Argentina og ellers.

Ap-statsråden vil ikke svare på om han er bekymret for norsk omdømme. Men han sier regjeringen jobber med en ny eierskapsmelding.

Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vi ønsker å utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til blant annet klima og bærekraft. Vi vil gjerne ha innspill til dette arbeidet.

Vestre sier videre til NRK at det er styret og ledelsen i Equinor som er ansvarlig for selskapets operative virksomhet.

Havner ofte i retten

Equinor bedyrer at den planlagte seismikken er grundig utredet.

Ifølge Equinor er det ikke uvanlig i Argentina at slike prosesser prøves i retten.

Så langt er det levert inn fire stevninger mot den argentinske staten, der det protesteres mot offshorevirksomhet generelt og myndighetens godkjenningsprosess.

«At det er uenighet og debatt om energipolitikk er vi selvsagt kjent med fra mange land», skriver Ola Morten Aanestad i Equinor i en e-post til NRK:

«Vårt fokus er å planlegge de neste stegene i aktiviteten og sikre at den skjer på en trygg måte, i tråd med beste internasjonale praksis, innenfor alle argentinske lover og retningslinjer, og i god dialog med berørte parter.»

Demonstrerer mot Equinors oljeleting i Argentina

Klar beskjed fra tusenvis av demonstranter i kystbyene Mar del Plata og Buenos Aires, 4. januar: «Hav uten olje».

Foto: Lucía Alejandra Prieto / Greenpeace

AKTUELT NÅ