Equinor lover rekordproduksjon på norsk sokkel i 2025

LONDON / OSLO (NRK): Konsernsjef Eldar Sætre sier at selskapet leverte rekordhøy produksjon i fjor. Samtidig lover selskapet rekordhøyt produksjonsnivå på norsk sokkel i 2025

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor

GODT FORNØYD: Equinor hadde et overskudd før skatt på rundt 160 milliarder kroner i 2018, det er rundt 45 milliarder høyere enn i 2017. – Et veldig godt resultat, sier Eldar Sætre.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Konsernsjef Eldar Sætre presenterer i dag Equinors resultat for 4. kvartal. Tallene viser god lønnsomhet.

Equinor hadde et justert driftsresultat på 37 milliarder kroner siste kvartal i 2018

Selskapet hadde et overskudd før skatt på rundt 160 milliarder kroner i 2018, det er rundt 45 milliarder høyere enn i 2017.

– Det er jo et veldig godt resultat. Det er også en veldig sterk kontantstrøm for året, og vi leverer rekordhøy produksjon, og gjeldsgraden vår går ned. Det er et veldig godt resultat, sier Sætre til NRK.

Han sier at selskapet betaler ca. 65 prosent skatt, noe som tilsvarer nesten 77 milliarder kroner.

Konsernsjef Eldar Sætre presenterer i dag Equinors resultat for 4. kvartal

Konsernsjef Eldar Sætre er i London torsdag morgen for å presentere Equinors resultat for 4. kvartal.

Foto: Tore Tollersrud / NRK

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over 6 milliarder i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22, 2 prosent, sier konsernsjefen.

Oljeprisen, som er svært viktig for Equinors resultat, var i fjor i gjennomsnitt 71,34 dollar for et fat nordsjøolje, viser tall fra Macrotrends. Det var 30 prosent høyere enn i 2017, da prisen var 54,71 dollar for et fat.

Nye prosjekter

Konsernsjefen sier at rekordoverskuddet først og fremst skal brukes til å investere i nye prosjekter. Han sier at det jobbes intenst med den fornybare porteføljen til selskapet, og også aksjonærene også skal honoreres.

– Vi øker utbyttet med 13 prosent. Det er viktig for oss å opprettholde stabilitet i utbyttet, og forhåpentligvis øke det fremover, sier han til NRK.

Equinor venter at produksjonen i 2019 skal ligge på omtrent samme nivå som i 2018 med en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag tre prosent fra 2019 til 2025.

– Vi peker også fremover i dag og ikke minst norsk sokkel spiller en veldig viktig rolle i dette. Vi ser i 2025 den høyeste produksjonen vi noen gang har hatt fra norsk sokkel, sier Sætre.

Han sier til NRK at selskapet øker anslaget for leteaktivitet fra 1,4 milliarder til 1,7 milliarder, men at det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange brønner som skal borres.

– Vi snakker om 20 til 30 brønner på norsk sokkel i gjennomsnitt over de nærmeste årene, sier han.

Sætre sier at selskapet forventer å øke avkastningen og kontantstrømmen ytterligere fremover, og mener selskapet er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer.

– Internasjonalt tar vi i økende grad rollen som operatør, og vi styrker Brasil som et kjerneområde for Equinor. På norsk sokkel forventer vi å levere et rekordhøyt produksjonsnivå i 2025, sier Sætre.

SISTE NYTT

Siste meldinger