EOS-utvalget: Advokaten har ikke blitt ulovlig overvåket

Lederen for EOS-utvalget Eldbjørg Løwer sier advokat Bent Endresen ikke har blitt utsatt for ulovlig overvåking. – Det er registrert og behandlet personopplysninger om ham.

Lederen for EOS-utvalget Eldbjørg Løwer sier advokat Bent Endresen ikke har blitt utsatt for ulovlig overvåkning. – Det er registrert og behandlet personopplysninger om ham.

I et intervju med NRK forrige uke sa lederen for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, at Endresen ikke har blitt utsatt for ulovlig overvåking.

Torsdag kunne Stavanger Aftenblad fortelle at advokat Bent Endresen vil gå til sak fordi han mener EOS-utvalget har bekreftet at han har blitt overvåket av PST.

Bekreftelsen Endresen sikter til er et svar han fikk fra utvalget tidligere i år. Da var det uavhengige utvalget, som er et klageorgan for dem som føler seg urettferdig behandlet av de hemmelige tjenestene, ferdig med å behandle klagen hans.

Bakgrunnen for klagen er mistanker om at arbeidet han og advokatfirmaet EBT har gjort for menneskerettighetsorganisasjonen GNRD og lederen Loai Deeb, kan ha utløst tjenestens interesse.

Saken har vært etterforsket av Økokrim siden 2015 etter en politiaksjon mot hovedkontoret i Stavanger.

PST-kritikk

I mars i år konkluderte EOS-utvalget med at de har avdekket forhold som har gitt grunn til å rette kritikk mot PST.

«Utvalget mener at vilkårene for å behandle opplysninger om deg ikke var til stede,» heter det i svarbrevet som NRK har fått tilgang til.

Men lederen for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, vil likevel ikke kalle det ulovlig overvåking. Da NRK snakket med henne forrige uke, svarte hun at Endresen ikke var overvåket.

– Personen har ikke blitt overvåket. Det er registrert og behandlet personopplysninger om ham, og de er slettet etter vår behandling av klagen, sier Løwer til NRK.

Hun forteller at overvåking er den mest inngripende metoden de hemmelige tjenestene kan bruke.

– Det må de ha rettens kjennelse for å gjøre. Registrering og behandling av personopplysninger, er hjemlet i andre lover. Det handler om at man ikke skal registrere personer i registre uten at det er grunnlag for det, sier hun.

Advokat Bent Endresen mener han er ulovlig overvåket

I et intervju med NRK forrige uke sier advokat Bent Endresen at han har blitt ulovlig overvåket, og at de nekter å gi informasjon om hva som har skjedd.

Opplysningene slettet

I PSTs svar til utvalget omtaler de registreringen som en inkurie, og at dette ikke skulle vært gjort.

– På bakgrunn av det vi har gjort, har de fjernet de registrerte opplysningene.

Løwer sier videre at de gjorde undersøkelsene på eget grunnlag i systemene til PST, før de meldte tilbake til advokaten.

Hva gjaldt registreringen?

– Det kan jeg ikke si, men det er uriktig behandling av personopplysninger om denne personen.

Advokaten mener han er blitt ulovlig overvåket. Er det grunnlag for å si det?

– Det er ikke grunnlag for å si noe annet enn det vi har meldt tilbake til vedkommende.

Uten tvil overvåking

Endresen selv er ikke i tvil om at det dreier seg om overvåking.

– Jeg aner ikke hva de har registrert på meg. Men opplysningene er innhentet i en sammenheng, med et formål. Derfor nøler jeg ikke med å kalle det overvåking. Når overvåkingspolitiet gjør sine handlinger, er det overvåking, sier advokaten til NRK torsdag ettermiddag.

PST svarer at de ikke har mulighet til å kommentere enkeltsaker som denne.

– Men EOS-utvalget har tilgang til all informasjon i PST og vi tar utvalgets kritikk av PST alvorlig, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger