Hopp til innhold

Entra-sjef får kritikk

Statseide Entra Eiendom har ifølge Riksrevisjonen utbetalt uforholdsmessig høye bonuser til lederne. Direktør Erik Løfsnes har doblet lønnen på fire år.

Erik Løfsnes
Foto: Johnny Syversen

Riksrevisjonen kritiserer Entra Eiendom på flere punkter. Selskapet har blant annet lagt om sin strategi uten å varsle Stortinget, noe de er forpliktet til å gjøre.

Rapporten påviser også manglende rutiner og kontroll rundt kjøp og salg av eiendommer, samt mangelfulle verdivurderinger ved salg. Det slås også fast at mange av eiendomssalgene skjer uten åpen budrunde.

Erik Løfsnes
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Doblet lederbonus

Riksrevisjonen mener i tillegg at Entra har overdrevet verdiøkningen av selskapet, og at selskapet dermed kan ha utbetalt for høye bonuser til sine ledere.

Revisjonen peker særlig på Entra-sjef Erik Løfsnes, som i løpet av de siste fire årene har fått godtgjørelsene sine økt fra 1,4 til 3,2 millioner.

Løfsnes har fått en ekstraordinær bonus på toppen av sin ordinære bonus, såvel som en ny lukrativ pensjonsavtale.

Entra Eiendom eies av Næringsdepartementet. Statssekretær Frode Berge sier departementet tar rapporten alvorlig, men han vil foreløpig ikke si noe om hvordan den vil følges opp.

- Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Vi skal nå ha en gjennomgang av dette sammen med selskapet, sier Berge.

- Ligger tynt an

Flere stortingspolitikere reagerer nå på avsløringene i Riksrevisjonens rapport.

- Offentlige selskaper skal oppføre seg som andre selskaper. Hvis ledelsen eller ansatte legger til rette for egen vinning, må det gripes fatt i, sier SVs næringspolitiske talskvinne Aud Kvalvik.

- Rapporten bekrefter det vi ante da saken var fremme i februar. Her er det en skandale som er avdekket, sier Carl I. Hagen (Frp), som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Hagen mener det er for tidlig å konkludere å si om Løfsnes bør gå, men er likevel klar i sin vurdering.

- La meg si det slik: Jeg tror Løfsnes ligger tynt an.

NRK satte først søkelyset på selskapet i februar. Gjennom flere reportasjer ble det avdekket manglende anbudsrunder, virksomhet i strid med stortingets ønsker og et styremedlem med økonomiske interesser i et av selskapets prosjekter.

Hverken ledelsen eller styret i Entra ønsket i kveld å kommentere saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger