Vil gjøre det lettere for politiet å be om hjelp fra Forsvaret

Regjeringen vil at det skal bli enklere og raskere for politiet å samarbeide med Forsvaret. Lovforslaget kommer i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport.

Bell 412 helikopter

Forsvarets Bell 412 helikoptre på tokt. I fremtiden vil Regjeringen at det skal bli lettere for politiet å få bistand fra disse.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Eirik Øwre Thorshaug på TG

Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet.

Foto: Jan Erik Løvbakk / NRK
Carsten Smith

Carsten Smith er positiv til lovforslaget.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Mens politihelikopteret stod på bakken 22. juli 2011, kunne politiet ha bedt om bistand tidligere fra Forsvaret som disponerer flere beredskapshelikoptre av typen Bell 412.

Det slo 22. juli-kommisjonen fast da de la fram sin rapport i august i fjor.

Lovforslaget som nå er sendt ut på høring skal bedre dette samarbeidet.

– Fjerner grunnlovstvil

– Det viktigste for Regjeringen er at vi gjennomfører de forslagene som kom fra kommisjonen om at Forsvaret skal kunne gi politiet rask og effektiv bistand når politiet spør om det, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet: til NRK.

Nettopp lovgrunnlaget for dette samarbeidet har vært et omstridt tema, og flere jurister har pekt på at det kan være i strid med grunnloven. Den slår nemlig fast at når militære styrker settes inn mot sivile, så må dette være forankret i en lov, som altså ikke finnes i dag.

I stedet brukes den såkalte bistandsinstruksen.

– Derfor foreslår vi nå å lovfeste dette i en egen bistandslov. Det vil fjerne enhver tvil om at Forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven, sier Thorshaug.

Klare linjer

Det er positivt dersom loven kan gjøre det klart hvem som bærer det juridiske ansvaret dersom en aksjon mislykkes, sier generaladvokat Arne Willy Dahl til NRK.

– Det må være helt klare linjer om hvem som har ansvaret og hva som er lovlig, sier han.

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er positiv til at forsvarets bistand til politiet blir forankret i en lov.

– Lovforslaget innebærer en overføring av myndighet fra Stortinget til Regjeringen når det gjelder bruk av forsvaret mot norske borgere, sier Smith.

Men han mener lovforslaget er for lite presist når det gjelder Forsvarets adgang til å utøve makt mot norske borgere:

– Faremomentene ligger da at i man ikke i tilstrekkelig grad får en presisering av de områder hvor dette kan skje, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger