Enighet om ny forsvarsplan: Lover nye helikoptre og flere ansatte

Regjeringspartiene og opposisjonen er enige om den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Der legges det opp til 310 ekstra ansatte neste år, og nye helikoptre fra 2024.

Forsvarets Bell 412-helikopter over Oslo

Forsvarets Bell-412-helikoptre skal erstattes fra 2024.

Foto: Anders Brekke / NRK

Det er nå flertall for å øke bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 310 nye ansatte allerede i 2021. Den opprinnelige planen var å øke bemanningen med 57 ansatte neste år.

Utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt (Ap), sier til NTB at det er Frp som sikrer regjeringen flertall for den såkalte styrkestrukturen.

Det ble ikke et bredt forlik, men flere flertallsvedtak med bred støtte.

– Vi har fått bevegelse i halvparten av kravene vi stilte. Det var ikke en veldig god plan, men den er blitt noe bedre. Det er et første skritt og et klart prinsipielt vedtak, men det skal også følges opp, sier Huitfeldt til NRK.

Det skal bli dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron.

– Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren, sier hun.

Spesialstyrkene skal også få nye helikoptre, som skal stasjoneres på Rygge.

Utfallet av komitébehandlingen innebærer at det blir brukt rundt 400 millioner kroner mer på Forsvaret i 2021 enn det regjeringen har lagt opp til.

Marinejegere

Marinejegere og soldater fra Forsvarets spesialkommando på en demonstrasjon i Oslofjorden.

Foto: Audun Braastad / NTB

Vil bruke 190 milliarder på åtte år

Høyre skriver i en pressemelding at det totalt skal brukes 190 milliarder kroner på nye våpensystemer og nytt materiell de neste åtte årene.

Kombinert med mer personell og en styrket forsyningsberedskap vil 2028-budsjettet ligge 16,5 milliarder kroner over dagens budsjett.

Høyres forhandlingsleder og forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sier det også vil bli investert i nye stridsvogner og oppgradering av marinens fartøyer.

– De siste årene er trusselbildet forverret, både globalt og i Norges nærområder. Vi må i større grad enn før være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendelser og trusler. Utviklingen stiller høyere krav til nasjonal beredskap enn før, sier Elvenes.

Elvenes mener det også er viktig at Norge kan fortsette å bidra til internasjonale operasjoner og følge opp Natos mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Partene er også enige om å sette ned en forsvarskommisjon for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge.

Navarsete: – Ikke i nærheten

Elvenes sier han er glad for at samtalene er i havn.

– Jeg er godt fornøyd med det vi er enige om. Det er viktige forsterkninger. Nå har vi en god og finansiert plan, sier Elvenes til NRK.

Til NTB sier Elvenes at Ap og Frp har vist forhandlingsvilje og bidratt til «ansvarlige forbedringer».

– Det er et viktig gjennombrudd at hele Stortinget nå går inn for en ny forsvarskommisjon, et forslag SV til nå har stått alene om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Frps Morten Wold sier til NTB at økt helikopterkapasitet har vært noe av det viktigste for partiet. Frp har også fått gjennomslag for at Norge skal bli med i EUs nye forsvarsfond EDF.

Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene tidligere denne uka.

Liv Signe Navarsete i debatt

Liv Signe Navarsete (Sp).

Foto: NRK

Partiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, skriver i en pressemelding at langtidsplanen ikke utgjør noen reell styrking av Norges forsvarsevne.

– Høyre og regjeringen beskriver sikkerhetssituasjonen som den verste for Norge og våre allierte siden slutten på den kalde krigen. Likevel vedtar Høyre og Frp nå en plan som ikke er i nærheten av å svare på denne utfordringen, sier Navarsete.

Sp vil blant annet ha større pengebruk og enda flere soldater. De vil også ha en ny vurdering av nedleggelsen av Andøya flystasjon, som Navarsete kaller «meningsløs».

– Senterpartiet vil ikke være med på å gi legitimitet til en langtidsplan for forsvaret, som ikke i større grad setter det nasjonale forsvaret stand til å møte utfordringene, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger