Hopp til innhold

Enighet i kommuneoppgjøret

KOMMUNENES HUS (NRK) Partene i kommuneoppgjøret er blitt enige, etter åtte timers mekling på overtid. Dermed blir det ikke streik i skoler og barnehager. Totalrammen i oppgjøret er på 3,3 prosent.

Kommuneoppgjøret

Partene møtte pressen da enigheten var et faktum.

Foto: NRK

Etter mange timers mekling og etter at to skisser var lagt fram kunne partene til slutt enes om en skisse for lønnsoppgjøret.

– Det blir ikke streik, bekrefter mekler Reidun Wallevik, som sier hun har lagt fram en skisse som partene har akseptert.

Ifølge VG sier hun at det var noe «skurr» i den første skissen som gjorde at partene trengte natta for å bli helt enige.

Forslaget KS og alle sammenslutningene på arbeidstakersiden anbefaler for sine medlemmer, har en ramme på 3,3 prosent.

– Komplisert forhandling

17.000 kommuneansatte i landet sto klare til å legge ned arbeidet sitt hvis det ikke hadde blitt en forhandlingsløsning. Det ville rammet både skoler, barnehager og sykehjem.

– Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Men vi vil likevel anbefale resultatet ut fra en helhetsvurdering. Vi har fått til et resultat i tråd med frontfaget. Samtidig har vi fått på plass en etterreguleringsklausul som sikrer en utvikling i tråd med frontfaget også til neste år. Innretningen er akseptabel for våre grupper. Med dette resultatet er våre medlemmer sikret en god reallønnsutvikling, sier forhandlingsleder Erik Kollerud i YS Kommune i en pressemelding.

Der heter det blant annet at de har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg. Minstelønnen for fagarbeidere med minimum 10 års ansiennitet har fått en økning på kr. 13 200, mens tilsvarende tall for høyskolegruppen er kr. 14 400.

– Dette har utvilsom vært av de mest kompliserte forhandlinger jeg har deltatt i gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. Derfor er jeg særdeles glad for at vi er kommet i mål uten konflikt, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i kommunesektorens organisasjon KS.

Lærerne må være mer på skolen

Akademikerne skriver at de har fått et godt lønnsoppgjør for lektorene.

– Vi har sikret fortsatt lokale, kollektive forhandlinger for storparten av våre medlemmer, og et økonomisk oppgjør for lektorene som er godt over snittet. Derfor anbefaler vi lønnsoppgjøret i kommunal sektor, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

Når det gjelder lektorene i skolen, blir det gjennomsnittlige lønnstillegget i år på ca. fem prosent og opp mot to prosent i 2015. Dagens system med minstelønner blir også endret til et system som sikrer ansiennitetstillegg fra 2015.

Per Sundnes i KS sier til NRK at det har vært mange vanskelige biter å bli enige om. Sundnes er minst fornøyd med det de er kommet fram til når det gjelder lærernes arbeidstid.

– Nå blir det endring i den daglige tilstedeværelsen for lærerne på skolen. Det betyr at mer av arbeidet må gjøres på skolen, sier Sundnes.

Avtalen innebærer at lærerne skal være til stede på skolen 7,5 timer per dag i skoleåret. Lærerne skal undervise samme antall timer som i dag og de samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor samme årsverk som i dag.

– Det har vært krevende forhandlinger, sier Mette Nord i LO kommune, men hun er like vel fornøyd med en ramme på 3,3 prosent. Alle er sikret et minimum på 8.200 kroner i tillegg.

– Dette sikrer lavtlønnede kvinner, og det har vært viktig, sier Nord.

Dessuten har de kommuneansatte fått sikret seg en klausul for 2015 dersom det viser seg at de har fått mindre enn andre, vil partene neste år få et etterslep.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ