Dale om jordbruksavtalen: – Dette var vanskelig

Over ett døgn på overtid kunne landbruksminister Jon Georg Dale legge fram sin første jordbruksavtale. Enden på visa ble at budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) på pressekonferanse

LANGE LINJER: Forutsigbarhet for dem som har satt seg i gjeld, lånt og investert i norske gårdsbruk, var viktig for staten å ivareta, sa statsråd Jon Georg Dale.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Dette var krevende forhandlinger. Det at vi ble enige ett og et halvt døgn på overtid, er et tydelig uttrykk for at dette var vanskelig, sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) da pressekonferansen om jordbruksforhandlingene startet klokken 13 søndag.

For nærmere tre uker siden kom bondeorganisasjonene med sitt krav på 860 millioner kroner. For Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var det også viktig å få et løft i inntektsmulighetene for de små- og mellomstore gårdsbrukene.

Dyrere mat

4. mai kom tilbudet fra staten, med en ramme på 90 millioner, altså 770 millioner kroner under kravet fra bondeorganisasjonene.

Søndag ble forhandlingsresultatet klart: Norges Bondelag har forhandlet seg fram til en totalramme på 350 millioner kroner. Målprisene, som påvirker hvor mye bøndene kan ta betalt for maten, blir økt med 190 millioner kroner. Budsjettstøtten økes med 100 millioner kroner.

– Ikke helt i mål

Fredag gikk fristen for å komme til enighet ut, men staten og Bondelaget har forhandlet på overtid. Søndag brøt Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlingene.

Et vanskelig punkt i forhandlingene var fordelingen av midlene.

Fjøs med låvebru

LØFT FOR DE SMÅ: Bondeorganisasjonene krevde at små- og mellomstore gårder, som dette småbruket i Steigen i Nordland, får en større del av kaka. Ifølge Norges bondelag har de klart å bremse opp det de kaller en ensretting fra regjeringen.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Mens bondeorganisasjonene mener at støtte og overføringer må vris over til små og mellomstore bruk, mener staten at innretningen følger de linjene som ble trukket opp da stortingsflertallet behandlet og vedtok oppgjøret i 2014.

– Det viktigste for oss var å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Denne avtalen bringer oss ikke helt i mål, men har fått regjeringen med på å utjevne inntektsforskjellene mellom de store og små brukene, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, under pressekonferansen.

Feilsendt SMS

Da partene møtte pressen ble det også stilt spørsmål om en SMS som statens forhandlingsleder Leif Forsell ved en feil sendte til avisen Nationen fredag.

Det høres sånn ut ja – Men «vi leker ikke jordbruksforhandlinger». Nå synes jeg vi skal bruke den tida som trengs for å disiplinere Småbrukarlaget til ansvarlig og seriøs opptreden. Så får vi se om det bare blir Bondelaget til slutt ... Og kan Bartnes «stå» i det---"

Leif Forsell / Feilsendt sms til Nationen 13.05.16

Dale understreket at det var riktig av Forsell å beklage hendelsen overfor Småbrukarlaget. Samtidig forsvarte han bruken av formuleringen «vi leker ikke jordbruksforhandlinger».

– Det handler om inntektene til bøndene. Jeg har kjent på ansvaret ved det, for jeg vet hva det handler om å drive jordbruk. Det at vi ikke kan leke med dette, er noe jeg har sagt til alle i departementet. Det har vært en intern sjargong, sa landbruksministeren, som selv har vokst opp på gård.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger