Hopp til innhold

Endrer praksis etter NRK-seier i Høyesterett

Høyesteretts beslutning i den såkalte legevaktsaken gjør at Riksadvokaten må lage ny instruks for hva media kan få innsyn i. – Dommen har flyttet en stolpe i riktig retning, sier Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet.

Overvåkingsvideo fra Oslo legevakt - døsfallet til Erik Are Stedt

KVALT: Erik Are Stedt (35) ble kvalt i et basketak med politi og helsepersonell på Oslo legevakt i 2012. Tre år senere fikk NRK medhold i at videoopptaket av hendelsen kunne utleveres i anonymisert utgave.

Foto: Overvåkingskamera

Like før jul ga Høyesterett NRK medhold i at påtalemyndigheten må utlevere videoopptaket som viser dødsfallet til Erik Are Stedt (35) på Oslo legevakt i 2012.

Nå fører kjennelsen til at Riksadvokaten må lage en ny instruks for behandling av medias krav om innsyn i straffesaksdokumenter.

Det bekrefter Riksadvokatembetet overfor NRK.

– Konkret begrunnet

Tor-Aksel Busch

ENDRER: Riksadvokat Tor-Aksel Busch varsler nye retningslinjer for hvordan politiet og statsadvokatene skal behandle innsynskrav.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
Kjersti Løken Stavrum

VIKTIG: – Dommen i Høyesterett har flyttet en stolpe, og flyttet den i riktig retning, mener Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum.

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix
Jon Wessel-Aas

PRINSIPIELT: Det at påtalemyndigheten nå må begrunne avslag på innsyn, er vesentlig, sier advokat Jon Wessel-Aas.

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch vil en ny instruks for politi og statsadvokater være klar i løpet av det neste halvåret.

– Vi må legge vekt på det Høyesteretts flertall har gitt uttrykk for. Hvor mye innsyn det blir, kan jeg ikke si spesifikt nå, men Høyesteretts avgjørelse er ganske konkret begrunnet, sier Busch til NRK tirsdag.

Da påtalemyndigheten motsatte seg å utlevere videoopptaket, var det med utgangspunkt i hvordan de tolket gjeldende regler for innsyn.

– Vi hadde en tolkning av regelverket som Høyesteretts flertall ikke mente harmonerte med den europeiske standarden. Vi skal prøve å legge forholdene mest mulig til rette for at pressen skal utøve sin funksjon, men vi må også praktisere og håndheve regelverket vi har fått, sier Busch.

Ikke frislipp

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet er glad for at instruksen nå blir endret.

– Dommen har flyttet en stolpe, og flyttet den i riktig retning. Tilgang på informasjon er grunnleggende for å kunne ha den offentlig opplyste samtalen som ytringsfrihet er ment å skape, og som Grunnlovens paragraf 100 sier at staten skal legge til rette for. Det betyr at folk skal få tilgang på informasjon, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet.

Advokat Jon Wessel-Aas, som bisto NRK på vegne av Presseforbundet og Redaktørforeningen under Høyesteretts behandling, er likevel nøye med å presisere at kjennelsen ikke åpner alle dører for media.

– Det er ikke snakk om at det blir innsyn i alle straffesaksdokumenter. Det prinsipielle er at man nå må vurdere hvert innsynskrav, og begrunne hvorfor man eventuelt ikke gir innsyn.

Men nettopp det at påtalemyndigheten nå må begrunne avslag, er vesentlig endring, forteller Wessel-Aas.

– Når man må begrunne hvorfor man ikke gir innsyn, er det ofte litt vanskeligere å nekte. En begrunnelsesplikt er viktig, og er en måte å tvinge den det gjelder til å argumentere godt nok for beslutningene sine.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ