Mer skatt for oljebransjen, mindre for næringslivet på fastlandet

Regjeringen varsler tiltak for å hindre todelingen i norsk økonomi. Oljenæringen får høyere skatt, og pengene brukes til en «vekstpakke» for næringslivet i Fastlands-Norge.

Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen

TAR OG GIR: Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen tar inn 3,5 milliarder i skatt fra oljenæringen og ved å tette skattehull, og bruker disse til skatteletter for næringsliv på land.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi handler før krisen treffer, for å unngå det vi har opplevd før: At gode tider avløses av tilbakeslag, sier statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse søndag.

Regjeringen henter inn vel 3,5 milliarder kroner i skatteøkninger, og bruker tilsvarende på vekstpakken.

Vel tre milliarder kroner årlig skal komme fra å tette skattehull og «begrense uønskede tilpasninger», blant annet ved å begrense rentefradraget for konsern. Forslaget anslås å gi en skatteøkning for oljeindustrien på 70 milliarder kroner fra 2013 til 2050. Endringen fører til at oljeselskapene må bære en større del av kostnadene ved investeringene selv.

500 millioner i økte skatteinntekter skal komme fra økt skatt på næringseiendom og sekundærboliger.

Selskapsskatten kuttes

De økte skatteinntektene på vel 3,5 milliarder kroner brukes til skattelettelser for næringslivet i Fastlands-Norge.

Blant tiltakene er senking av skattesatsen for norske bedrifter fra 28 til 27 prosent. Personlig næringsdrivende får tilsvarende skattelettelser i næringsinntekten. Totalt utgjør skattelettelsen vel tre milliarder kroner.

Regjeringen opplyser samtidig at kuttet fra 28 til 27 prosent er et første skritt i en større omlegging av bedriftsbeskatningen.

Stoltenberg viser til at Scheel-utvalget jobber med utrede norsk selskapsbeskatning frem til oktober i år.

Mer avskrivning

Det innføres også en startavskrivning på ti prosent for maskiner. Dermed blir avskrivningen på 30 prosent første året. Totalt utgjør skattelettelsen 400 millioner kroner.

Regjeringen vil også forbedre Skattefunn-ordningen med 100 millioner kroner, for å utløse mer innovasjon i næringslivet og styrke forskningsmiljøene. SkatteFUNN er en skattefradragsordning der bedrifter kan søke om redusert skatt på investering i forskning og teknologiutvikling.

Noen av endringene kommer med en gang, mens andre ikke får virkning fra før 1. januar 2014. Årsaken til det er todelt, forklarer Stoltenberg:

– For det første er det krevende å gjøre endringer av skattesatser midt i et skatteår. For det andre må vi også ha inndekning, vi er veldig opptatt av å ikke øke den totale oljepengebruken, sier Stoltenberg.

– Styrker konkurransekraften

– Det vi gjør i dag er et viktig bidra til å styrke konkurransekraften for norsk eksportnæring, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Vi bidrar til å hjelpe norsk industri gjennom et ruskete farvann, forklarer han, og viser til at det fortsatt er krisestemning i europeisk økonomi.

Årsaken til at kunngjøringen kommer søndag, er at informasjonen er børssensitiv, opplyser Stoltenberg søndag.

Søndag er den siste dagen børsen er stengt før revidert nasjonalbudsjett kommer på tirsdag.

Økt skatt på sekundærboliger

Skatten på bolig nummer to, som utleieboliger, øker altså. Men Johnsen understreker at boligen folk bor i, kalt primærboligen, ikke blir påvirket av skatteendringene.

– I grunnlaget for formuesskatten er ligningsverdien av sekundærbolig satt til 50 prosent av antatt markedsverdi. Vi foreslår å øke denne med ti prosentenheter til 60, sier finansministeren.

Johnsen håper endringen vil føre til lavere investeringer i bolig og mer i næringsliv i stedet.

Stoltenberg mener det er et stort problem at skattesystemet i dag favoriserer investering i bolig nummer to, fremfor i annen næringsvirksomhet.

– Hvor lenge kan politikere bidra til å sitte og se på noe de mener er galt, uten å gjøre noe med det? spør Stoltenberg.

Sp fornøyd

Senterpartiet er svært fornøyde med skatteendringene.

– Dette er endringer vi i Senterpartiet har jobbet lenge for å få på plass, sier en fornøyd stortingsrepresentant Heidi Greni til NRK.

Hun sier at partiet lenge vært bekymret for en todelingen i norsk næringsliv, hvor det landbaserte har slitt med økt kostnadsnivå og redusert konkurransedyktighet.

– Disse endringene skal ikke bare gjelde store industriprosjekter, men også for enkeltmannsforetak og små- og mellomstore bedrifter, forklarer Greni.

Sendte tekstmelding

Statsministeren sendte søndag morgen ut en uformell tekstmelding til mange av landets journalister: «God morgen. Jeg har et viktig budskap om norsk økonomi i dag. Se pressekonferanse på regjeringen.no kl. 12 (…) Hilsen Jens.»

Samtidig holder Høyre sitt landsmøte på Gardermoen, og flere i partiet reagerte på tidspunktet for pressekonferanse.

«Statsministeren varsler pressekonferanse om bedrifter på en søndag kl. 12. På samme tid som Høyres landsmøte holder på. Smålig?» skrev stortingsrepresentant Arve Kambe på Twitter.

Han fikk raskt svar fra samferdselsminister Marit Arnstad (Sp): «Ikke mer smålig enn at det handler om børssensitiv informasjon knyttet til oljeindustrien og da handler det ikke bare Oslo Børs.», skrev Arnstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger