Hopp til innhold

Endrer ikke loven for asylbarna

Det har vært mange krav om at regjeringen må endre reglene slik at asylbarn som er født i Norge er sikret bedre rett til opphold. Men regjeringen har bestemt seg – det blir ingen lovendringer. Likevel tror de at flere barn får bli.

Video Endrer ikke loven for asylbarna

NETT-TV: Liv Signe Navarsete, Grete Faremo og Inga Marte Thorkildsen utenfor Stortinget onsdag. Den lenge varslede stortingsmeldingen om «Barn på flukt» legges fram før sommerferien.

De er barn i norske klasserom. På fotballtreninger og venninnebesøk. Samtidig lever de i vissheten om at de ikke har lov til å være her. At familien kan bli kastet ut av landet når som helst.

Det har vært mange og høylytte krav om at Regjeringen skal endre reglene slik at særlig asylbarn født i Norge er sikret bedre rett til opphold enn i dag. Men regjeringen har bestemt seg:

  • Det blir ingen lovendringer.
  • Det blir ingen endringer av forskrifter eller rundskriv.
  • Ingen saker blir stilt i bero.
  • Det blir ikke gitt amnesti for enkelte eller grupper.

Les også: Bergenspolitikere ber for Nathan

Les også: Ekstrem belastende situasjon for barna

Ingen lovendringer, men ønsker forbedring

Den lenge varslede stortingsmeldingen om «Barn på flukt» legges fram før sommerferien. Den innholder ingen forslag til endring av lovverket, men i meldingen presiserer regjeringen at dagens regelverk blir tolket for strengt. Regjeringen ber Utlendingsnemnda (UNE) ta mer hensyn til barnas beste i saker som gjelder asylbarn med avslag på opphold.

– Uten å ha endret reglene så er vi enige om at vi skal tydeliggjøre praksis. Hensynet til barns beste er grunnleggende viktig, og skal ivaretas, sier justisminister Grete Faremo til NRK.

Regjeringen mener at flere barn kan få komme til å bli, etter at de nå har blitt enige om at hensynet til barna må legges vekt på framover. Verken loven eller forskriften endres, men fra nå av skal barnas tilknytning til Norge telle mer.

Skal evaluere Utlendingsnemda

Om ett år skal regjeringen evaluere om UNE tar mer hensyn til barns beste enn de hittil har gjort.

– Det er betydelig endring i den forstand at flere barn får muligheten til å forklare seg ved at vi skal bygge opp den barnefaglige kompetansen, og flere barn skal få bli i Norge, sier barne- familie - likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

– Vi skal ha en ekstern evaluering som skal sikre at barna blir hørt. Vi skal følge praksisutviklingen ett år framover fra meldingen legges fram, sier Thorkildsen.

En rekke SV-profiler og flere fylkesledere i Ap har tatt til orde for å endre regelverket slik at hensynet til barn blir mer tungtveiende enn i dag.

Også Senterparti-leder Liv-Signe Navarsete har ment at utsendelsen av asylbarn som oppholder seg ulovlig i Norge.

– Mange av disse barna er født i Norge, de har en tilknytning til sine lokalsamfunn. Vi bør sette sakene på vent, mens regjeringen jobber fram en løsning for disse uten at vi undergraver asylpolitikken som vi har i Norge, sa kommunalministeren og Sp-lederen til NRK tidligere i år.

– Norge liker ikke meg

Omtrent 450 asylbarn har i dag bodd i Norge i tre år eller mer, og har samtidig fått avslag på asylsøknaden. Flere av dem er født her i landet. Som norskfødte Neda Ibarhim som du møtte i Lørdagsrevyen 3. mars i år. Hun bor på Dale asylmottak i Rogaland.

– Jeg liker å være i Norge, men Norge liker ikke meg. Jeg er redd for å bli kastet ut, sa 10-åringen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ