Endelig øker lønnene igjen

Folk flest fikk omsider litt mer å rutte med i fjor, viser fersk rapport.

Ådne Cappelen

LEGGER FREM LØNNSTALL: Ådne Cappelen leder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Endelig øker lønningene igjen – i det minste litt.

Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst som snittet, fikk en lønnsøkning i fjor på 2,3 prosent.

Det viser den ferske rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Utvalgsleder Ådne Cappelen presenterer funnene fra klokken 10 mandag.

Inflasjonen spiser ikke lenger opp hele lønna

Men så var det dette med inflasjon, da. Reallønnen øker når lønnsveksten er høyere enn prisveksten.

Og reallønnen til den gjenomsnittlige lønnstaker, økte med 0,5 prosent før skatt i 2017. Etter skatt er økningen 0,9 prosent.

I 2016 fikk de fleste grupper av arbeidstakere 1, 2 prosent svakere kjøpekraft i snitt.

At konsumprisene bare økte med 1,8 prosent i fjor, bidro godt til at reallønnene igjen økte.

LO- møte

NÅ HAR DE TALLENE: Snart møtes NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i lønnsoppgjøret.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Usikre på krona og strømprisene

I tidligere år, har særlig en høyere prisvekst enn ventet spist opp lønnsøkningene til folk flest.

TBU anslår nå foreløpig en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2 prosent fra 2017 til 2018.

Utvalget vedgår at det er usikkerhet i prisvekstanslaget for 2018 - spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og strømprisene framover.

Svekket konkurranseevne

TBU påpeker også at Norges konkurranseevne ble svekket i 2017 - for første gang på fire år. Foreløpige tall viser en svekkelse på 1,6 prosent.

Dette skyldtes både høyere lønnskostnadsvekst og sterkere krone.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2017 anslagsvis 36 prosent høyere enn snittet hos våre handelspartnere i EU - 2 prosentpoeng høyere enn året før.

At kostnadene har økt mer enn hos handelspartnerne, mener utvalget blant annet henger sammen med høy vekst i prisene på norske eksportprodukter - og bedring av bytteforholdet mot utlandet.

Innleder lønnsoppgjøret

Rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) innleder på mange måter vårens lønnskamp.

Hans-Christian Gabrielsen

FINPUSSER KRAVENE: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

TBU kommer med disse tallene kort tid før forhandlingene starter, så arbeidstakere og arbeidsgivere skal vite hvilke tall for pris- og lønnsvekst som kan legges til grunn for årets lønnsoppgjør.

Også LOs inntektspolitiske utvalg møtes mandag formiddag – for å diskutere hvilke krav de skal stille i lønnsoppgjøret. Deretter fastsettes de endelige kravene i LOs representantskap tirsdag.

SISTE NYTT

Siste meldinger