Hopp til innhold

Over en tredel sier ja til psykisk helsevern for Breivik

Hvis Anders Behring Breivik blir idømt psykisk helsevern i stedet for fengselsstraff, er det greit for over en tredel av de spurte i en ny måling utført for NRK. Dommene mot hver tredje voldsforbryter som er dømt til psykiatrisk behandling de siste ti årene er opphevet.

Pansret bil frakter Breivik inn på Politihuset

VIL GI LIVSTID: Hele 87 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at Anders Behring Breivik aldri bør få slippe ut igjen når rettsprosessen mot ham er over. Her fraktes den terrorsiktede inn på Politihuset i en pansret bil.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

De to rettspsykiatriske sakkyndige som tirsdag avla sin rapport mener at Breivik ikke er strafferettslig tilregnelig, og at han derfor ikke kan få fengselsstraff for terrorhandlingene 22. juli. Det som da kan bli aktuelt, er at han dømmes til tvunget psykisk helsevern.

36 prosent av de spurte i målingen, som Norstat har gjennomført for NRK, svarer at en slik skjebne for den terrorsiktede nordmannen er i tråd med deres rettsoppfatning.

For 48 prosent av de spurte vil psykisk helsevern for Breivik være i strid med rettsoppfatningen.

Vil ha livstid

Nordmenn svarer overveldende nei på spørsmålet om Breivik bør få slippe ut på nytt i samfunnet igjen, uavhengig av hvilken straff han får.

Hele 87 prosent mener at den terrorsiktede aldri bør få slippe ut, mens bare syv prosent svarer at han bør få slippe ut en gang.

Motstanden mot at Breivik får slippe ut er størst blant folk under 30 år, hvor hele 90 prosent mener at han må sitte innesperret ut livet. Motstanden mot at han skal løslates er geografisk sett størst på Vestlandet, hvor hele 92 prosent av de spurte vil se han buret inne på livstid.

Saken fortsetter under bildet

Anders Behring Breivik i regjeringskvartalet og rettspsykiatrisk rapport (montasje)

RAPPORT: Rapporten fra de rettpsykiatrisk sakkyndige konkluderer med at Anders Behring Breivik, som vises i Regjeringskvartalet 22. juli i bildet til venstre, ikke er strafferettslig tilregnelig.

Foto: overvåkingskamera, Cornelius Poppe / SCANPIX

Rødt-velgerne mest positive

Psykisk helsevern for Breivik er mest i strid med rettsoppfatningen hos velgerne til Fremskrittspartiet (59 prosent), Pensjonistpartiet (62 prosent) og andre partier (64 prosent). Blant Arbeiderpartiets velgere er tallet 48 prosent.

Hele 79 prosent av partiet Rødts velgere svarer at psykisk helsevern er i tråd med deres rettsoppfatning, fulgt av 55 prosent av SV-velgerne og 43 prosent av Høyres velgere.

Det er i Nord-Norge (54 prosent) flest mener at psykisk helsevern strider mot deres rettsoppfatning, mens den er mest i tråd med rettsoppfatningen blant folk i Oslo (48 prosent). Folk på Vestlandet er mest usikre, eller har ingen formening, om saken (22 prosent).

1000 personer i hele Norge har blitt spurt i undersøkelsen.

Hver tredje dom opphevet

Aftenposten.no skriver at dommene mot hver tredje voldsforbryter som er dømt til tvungen psykiatrisk behandling på Østlandet de siste ti årene, nå er opphørt.

De siste årene er mange erklært friske og satt fri.

Da politiet tirsdag la fram den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik, ble det opplyst at 110 personer er dømt til tvungent psykisk helsevern i området til Helse Sør-Øst de siste ti årene.

Mange av disse er nå på frifot.

36 «ikke farlige»

Fra 2005 til 2011 er 36 av de som er dømt til tvungent psykisk helsevern erklært som ikke farlige for sine omgivelser.

Da opphører dommen om tvungent psykisk helsevern, og personene er frie selv om alle hadde begått alvorlige voldsforbrytelser, seksualovergrep, drap eller ildspåsettelse.

– De 36 ansees ikke lenger å være til fare for samfunnet, sier lederen for Koordineringsenheten for dom til behandling ved Oslo universitetssykehus, Stine Kilden.

Likevel har én av de 36 blitt dømt for nye alvorlige forbrytelser.

AKTUELT NÅ