En klem for Kreftsenteret

30 millioner kroner legger Kreftforeningen på bordet, og belønnes med en varm takk for bidraget til et kreftsenter for hele landet.

Anne Lise Ryel, Folke Sundelin og Sigbjørn Smeland

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen klemmer Folke Sundelin i Helse Sør-Øst, mens klinikksjef Sigbjørn Smeland ser på. Sjekken på 30 millioner kroner har avgjørende betydning.

Foto: NRK

Senteret blir det første av sitt slag i landet. Byggingen av sykehotellet starter mandag, men nybygget ved Radiumhospitalet blir mye mer enn et overnattingstilbud.

Helt siden det i vår ble klart at sykehotellet skulle bygges, har det ligget i kortene at Kreftforeningen skulle bidra. Men først nå er innholdet i bidraget blitt endelig klart, både når det gjelder pengebidrag og hva det planlagte senteret for kreftrammede og pårørende skal bestå av. Forhandlingene har pågått i hele sommer. Nå har både Kreftforeningens og sykehusets styrende organer godkjent avtalen.

Video nsps_upload_2008_9_27_13_2_24_2.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Nytt kreftsenter på Radiumhospitalet

Lykkelig løsning

- Her kan de som er kreftrammet få et komplett tilbud, sier en stolt direktør i Helse Sør-Øst, Folke Sundelin. Han kaller det en lykkelig løsning på en omstridt byggesak. - I vår så vi for oss et sykehotell og et lærings- og mestringssenter. Men nå ser vi at det blir mer enn dette, det blir et enestående totaltilbud for kreftparientene og deres pårørende, sier Sundelin.

Svømmebasseng og internettkafé

Det er planen at kreftsenteret skal åpne dørene for pasienter og deres pårørende neste høst.

- Her blir det godt å være. Pasientene kan møte likesinnede og få tilbud om rehabiliteringsopplegg som er skreddersydd for den enkelte, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Sykehotellet får 77 rom. Opprinnelig var det planlagt 84 rom, men kreftsenteret vil kreve noe mer plass enn først planlagt. Senteret er tenkt som en møteplass for kreftrammede og pårørende, med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

- Kreftrammede vil kunne få informasjon, støtte og veiledning, og de vil få tilbud om ulike aktiviteter, forteller Ryel. Senteret får blant annet svømmebasseng, trimrom, kjøkken og internett-café.

Anton Salvesen

Her, på toppen av Strålebygget, blir det sykehotell og kreftsenter. Anton Salvesen er PEABs prosjektleder.

Foto: NRK

Omstridt byggeprosess

I mai var det klart; sykehotellet skulle bygges. Etter flere uker med sterkt press, kunngjorde daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 8. mai at prosjektet skulle realiseres. Prosjektet var blitt stanset i januar, fordi formalitetene ikke var på plass.

Sykehotellet, medregnet kreftsenteret, kommer til å koste 158 millioner kroner. Prosjektet er blitt 18 millioner dyrere enn planlagt, på grunn av forsinkelsen. Staten bevilger tilsammen 110 millioner fordelt på 2008 og 2009. Kreftforeningen bidrar altså med 30 millioner kroner, og 18 millioner kommer fra Rikshospitalets investeringsramme.

Pose og sekk

- Det har på vegne av kreftrammede vært viktig for oss at sykehotellet ferdigstilles. Samtidig har vår målsetting vært at det skal være noe mer enn et sykehotell. Dagens avtale gir oss både i pose og sekk, sier Anne Lise Ryel.

SISTE NYTT

Siste meldinger