Hopp til innhold

En halv million flere bilturer

Politikerne må ta hensyn til en befolkningsvekst på opptil 40 prosent i de største byene innen 20 år. Det er den største utfordringen i Nasjonal transportplan for de neste ti årene.

E 18 ved Høvik
Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

Forsker i Urbanet Analyse, Bård Norheim, ble selv overrasket da han fikk prognosene for befolkningsveksten frem til 2030 fra Statistisk Sentralbyrå.

Bare i Oslo blir det 218 000 flere mennesker om 20 år. Og økningen er like stor i de andre store norske byene.

- Det betyr en halv million flere bilturer pr. dag, bare i Oslo og Akershus, hvis folk bruker bilen like mye som i dag, sier han.

Befolkningsvekst

Dette er Statistisk Sentralbyrås prognoser for befolkningsvekst frem til 2030

Urbanet Analyse jobber med strategiske markedsanalyser på transportområdet, med hovedfokus på bytransport og kollektivtransport.

Prognosene fra Statistisk Sentralbyrå viser stor befolkningsvekst for alle de største byene og befolkningstette områdene i Norge.

Video nsps_upload_2009_3_13_8_11_46_506.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se Liv Signe Navarsete fortelle om transportplanen.

Eneste farbare vei

Det må satses allerede nå, mener Bård Norheim, og planene må være langsiktige.

I Oslo og Akershus må kollektivtilbudet fordobles for å møte befolkningsveksten. Det er mulig å få det til, men det må også innføres kraftige restriksjoner på biltrafikken.

Bård Norheim, Urbanet Analyse
Kollektivtilbudet

Kollektivtilbudet må noen steder øke med flere hundre prosent dersom det skal møte befolkningveksten

I hovedstaden er det allerede kapasitetsproblemer, både for jernbanen og T-banen, som er ryggraden i Oslos kollektivtrafikk.

- Vi er vel kommet til grensen av det vi tåler allerede, sier kommunikasjonssjef Bjørn Rydmark i Oslo T-banedrift. Dagens infrastruktur tåler ikke en voldsom trafikkvekst .

Bjørn Rydmark

Bjørn Rydmark, Oslo T-banedrift

Foto: Anne Linn Ensby/NRK

Det eneste vi har muligheten til i dag, er å forlenge et par linjer noe, sier Rydmark. Forsker Bård Norheim har ingen god forklaring på hvorfor det ikke allerede er planlagt nye tunneler i Oslo.

- Det jo mulig at befolkningsveksten ikke har vært nok fremme i debatten. Selv for meg kom det overraskende at veksten er så stor som det ligger i disse prognosene, sier han.

Buss-korridorer

Bård Norheim

Bård Norheim

I de andre store norske byene må kollektivtrafikken bli enda flere ganger større hvis den alene skal møte befolkningsveksten. Her er en del av løsningen prioriterte buss-korridorer og høystandardbusser, sier Norheim.

Han tror politikerne må foreta noen smertefulle valg, og han håper de gjør det i Nasjonal transportplan som legges frem fredag.

Løsningen er en kombinasjon av at man må forsterke og fordoble antallet avganger i kollektivtrafikken, kombinert med restriksjoner på biltrafikken.

Bård Norheim Urbanet Analyse

AKTUELT NÅ