Hopp til innhold

Én bokstav skaper størst engasjement i valgomaten

NRKs valgomat spør hva folk mener om asylsøkere, ulv og kapitalisme. Men én sak vekker sterkere reaksjoner enn noen annen: Spørsmålet om K-en skal bestå i KRLE-faget.

Hareide

Bokstaven K er viktig for Knut Arild Hareide. Mange velgere lar seg også engasjere av bokstaven, skal vi tro tallene fra NRKs valgomat.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

NRKs valgomat skal hjelpe deg med å velge parti til stortingsvalget. Så langt har den blitt gjennomført over 800.000 ganger.

En gjennomgang av svarene så langt viser at KRLE er spørsmålet der flest enten er helt enig eller helt uenig.

– Dette er hyggelig for KrF, som har vært det eneste partiet som har løftet dette perspektivet og sto alene i forrige valgkamp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Mange navn

Helt siden 1990-tallet har religionsfagets navn vært heftig debattert:

  • I 1997 ble kristendom omdøpt til kristendom, religion og livssyn (KRL)
  • I 2008 fjernet Stoltenberg II-regjeringen K-en, og faget ble hetende religion, livssyn og etikk (RLE)
  • I 2015 fikk KrF gjennomslag for å gjeninnføre K-en, og faget ble hetende KRLE

Og nå går Arbeiderpartiet til valg på å ta bort K-en så faget igjen blir hetende RLE. Partiets stortingsrepresentant Martin Henriksen mener RLE-navnet førte til mindre bråk og færre spørsmål om fritak fra undervisningen.

– Vi vil ha et fag som inkluderer alle elever, så alle elever lærer om religioner, inkludert kristendom. Kristendommen er sterkere enn at den står i fare ved at et fag heter RLE i stedet for KRLE, mener han.

Usikre på politireform

Svarene i valgomaten kan ikke tolkes som en meningsmåling, siden de ikke er utført av et representativt utvalg og man kan ta den så mange ganger man vil. Likevel gir tallene en pekepinn på hva som engasjerer velgerne.

I tillegg til KRLE engasjerer spørsmålet om hvorvidt man bør ha en maksgrense for antall elever per lærer i skolen. Hele 52 prosent sier de er helt enig i en slik maksgrense, og ytterligere 32,7 prosent er delvis enig.

Også i spørsmål om kommunesammenslåing, oljeleting i LoVeSe-området og ulvesaken virker velgerne bestemt.

I den andre enden av skalaen finner vi spørsmålet om hvorvidt det var uklokt å redusere antallet politidistrikter og lensmannskontor. Hele 19,2 prosent svarer at de er usikre på om politireformen må endres.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ