Hopp til innhold

Én av to spurte nordmenn vil ha mindre bygging i strandsonen

31,5 prosent av den norske strandsonen er utbygd. I en ny spørreundersøkelse svarer én av to at de vil redusere, eller stoppe utbyggingen helt.

Nedbygging av strandsonen gjør det vanskeligere for nordmenn å ferdes i naturen

I enkelte deler av Norge er så mye som 70 prosent av strandsonen utbygd. Landsgjennomsnittet er derimot 31,5 prosent.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Spørreundersøkelsen er gjort av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv.

Av den fremgår det at 33 prosent av de spurte vil redusere utbyggingen, mens 16 prosent vil stoppe den helt.

Til sammen 29 prosent vil ha fortsatt utbygging, mens 22 prosent ikke har noen mening.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er ikke overrasket over tallene.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er kritisk til bygging i strandsonen

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er ikke overrasket over at nesten annenhver nordmann ønsker mindre bygging i strandsonen.

Foto: Joe Urrutia

– Strandsonen betyr mye for oss nordmenn. Tilgang til den er kjempeviktig for nordmenns opplevelse av livskvalitet, og den er et viktig sted for friluftsliv. Den er noe vi nordmenn hegner om.

I undersøkelsen ble 1012 nordmenn over 15 presentert for påstanden «Strandsonen blir stadig mindre tilgjengelig for folk flest, grunnet utbygging», og så gitt forskjellige responser til om de ønsket videre utbyggingen.

Ifølge tall fra SSB er det en saktegående utvikling mot mer utbygging.

I dag er så mye som 31,5 prosent av norsk strandsone bygget ut mot 30,1 prosent i 2005, men i enkelte fylker, som Akershus og Oslo, er tallet nærmere 70 prosent.

Bygd med dispensasjon

Hovedregel i plan- og bygningsloven er at man ikke skal bygge innenfor det såkalte 100-metersbeltet i strandsonen.

Kommuner kan imidlertid gi dispensasjon fra byggeforbudet, og ifølge tall fra SSB har majoriteten av søknader om bygging i 100-metersbeltet blitt innvilget på bakgrunn av dispensasjon.

Bare i 2017 ble 862 av 1576 behandlede søknader innvilget ved dispensasjon, og i fjor 747 av 1280.

Må stramme inn

– Det er veldig viktig at kommunene er en pådriver for å sikre tilgjengelighet til strandsonen og ikke en pådriver for å gi dispensasjoner, sier Heimdal.

Reglene for bygging i strandsonen ble strammet inn i 2008, men Heimdal mener at den store bruken av dispensasjoner viser at man ikke har kontroll på situasjonen.

Nå vil han ha regjeringen på banen.

– De må gi marsjordre til fylkesmennene om å sikre at forbudet blir holdt, og kommunen må få beskjed om at de må være mye mer restriktive med å gi dispensasjoner for bygging i strandsonen.

Strenge regler

Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er ikke enig i Heimdals påstand om at kommunene gir for mange dispensasjoner for bygging i strandsonen.

Foto: Svein Sundsdal

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener ansvaret for byggetillatelser skjøtes godt av kommunen.

– I Norge er det sånn at våre lokalpolitikere har arealansvaret. Jeg har stor tillit til at de gjør en grundig og konkret vurdering av hver sak og beslutter ut fra lokale forhold hva som er den korrekte avgjørelsen.

– Det er jo slik at utfordringene i indre Oslofjord er helt andre enn på vestlandskysten, fortsetter Mæland.

Hun mener heller ikke at de er for slepphendte med dispensasjoner.

– Tallenes tale viser at det faktisk er gitt færre dispensasjoner i 2018 enn 2016 og 2017, og antallet nybygg i strandsonen har gått ned.

Tall fra SSB gir Mæland rett, men viser også at antallet dispensasjoner i 2015 var langt lavere enn i 2018.

Igangsettingstillatelser for nybygg i strandsonen har derimot falt fra 4675 i 2012 til 3368 i 2017, noe som gir Mæland rett i at det bygges færre nybygg.

Les også: Slo til mot ulovlege bygg i strandsona – ni år seinare jobbar dei framleis med sakene

AKTUELT NÅ