Hopp til innhold

Én av to kommuner sliter med betydelig belastet kapasitet

Den økende smitten fører til at flere kommuner sliter med tilgangen på helsepersonell, viser en rapport fra Helsedirektoratet

FORKLARER: Helsedirektør Bjørn Guldvog om rapporten.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge ukerapporten som ble publisert i dag merkes det høye sykefravær som følge av vinterbølgen til at flere kommuner har utfordringer med å få tak i nok helsepersonell.

  • 50 prosent av kommunene oppgir at de har gode kapasitet
  • 50 prosent rapporterer om betydelig belastet kapasitet
  • 4 kommuner melder om kritisk tilgang

Direktoratet skriver videre at 150 kommuner vurderer at det er middels risiko for at smitten vil overbelaste helsetjenesten i løpet av de neste 1–3 ukene. Det er en økning fra 131 kommuner i forrige uke. 4 kommuner vurderer risikoen for overbelastning som høy.

– Helsesektoren må planlegge for et sykefravær på opp mot 20 prosent, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Direktoratet sender over helgen ut en veileder til kommunene for hvordan de skal prioritere dersom belastningen øker.

– Kommunene har jobbet godt med å forberede seg på et høyt sykefravær. Det er gjort avtaler med frivillige organisasjoner, pensjonister og studenter for å håndtere det lokalt, sier Guldvog.

Han sier at dersom kommunene får for store utfordringer, vil det være mulig å be om nasjonal hjelp, men at det i hovedsak skal kunne løses på kommunenivå.

Færre på intensiv

Helsedirektør Bjørn Guldvog

UTFORDRINGER: Smitteøkningen fører til utfordringer med tilgangen på helsepersonell i kommunene. Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Torsdag er det 268 koronasmittede innlagt på norske sykehus. Det er 23 flere enn dagen før.

50 personer er innlagt på intensivavdeling, og av disse får 38 respiratorbehandling.

Per tirsdag denne uken utgjorde covid-19-pasienter 2,6 prosent av alle innlagte pasienter på sykehusene. På intensivavdelingene utgjorde de koronasmittede 23,6 prosent av pasientene.

Uken før var andelen koronapasienter på intensivavdelingen 29,6 prosent.

På kommunale institusjoner har inneliggende med covid-19 økt kraftig. Det er nå 390 personer, mot 108 for tre uker siden.

Grensetesting kan opphøre

Helsedirektoratet vurderer at importsmitte er mindre viktig i dagens smittesituasjon. Derfor mener de at testing på grensen kan opphøre.

– Men det kan vurderes å teste innreisende som ikke kan dokumentere med EU-sertifikat at de har immunitet eller en negativ test i tråd med EUs rådsanbefalinger. Det må være beredskap for å kunne skalere opp testingen på grensen ved behov, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

I uke 3 ble det registrert en nedgang på 43 prosent i reisende som ble testet på grensen. Det var også en nedgang i andelen positive tekstilfeller på grensen.

Fra denne uken ble karantene erstattet med testing, og Guldvog sier den eksplosive smitteøkning fører til økt behov for flere hurtigtester.

– Vi anbefaler at testing i skoler og barnehager bør prioriteres lavere. Denne testingen har ikke lenger den samme smittevernfaglige begrunnelsen og det betyr at man kan stanse den dersom testkapasiteten i kommunene er begrenset, sier Guldvog.

Anbefaler lettelser

Onsdag anslo Folkehelseinstituttet (FHI) at mellom 3 og 4 millioner kan bli smittet av viruset i løpet av vinteren. Likevel anbefaler FHI at de fleste smitteverntiltakene trappes ned.

Guldvog sier han langt på vei deler oppfatningen til FHI.

– Det er en økt risiko ved å lette på tiltak, men vi må veie ulike onder mot hverandre. I den samlede vurderingen mener vi det er rom for å regjeringen til å trinnvis oppveie tiltak, sier Guldvog til NRK.

FHI har bedt sykehusene forberede seg på mellom 25 og 300 nye innleggelser hver dag og mellom 300 og 1000 samtidige innleggelser.

Trolig vil det ikke være mer enn 175 pasienter som har behov for respiratorbehandling.

Toppen av vinterbølgen er ventet i månedsskiftet februar/mars og FHI anslår at sykefraværet i Norge vil variere mellom fem og 15 prosent ut mars måned.

Helseminister Ingvild Kjerkol har varslet at det vil komme store lettelser i tiltakene. Disse blir kunngjort på en pressekonferanse over helga.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ