Emma Thompson støtter søksmål mot den norske stat

Skuespiller Emma Thompson støtter Natur og Ungdom og Greenpeace som saksøker staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf på grunn av planene om oljeboring i Barentshavet.

VIDEO: Greenpeace mener den norske staten setter olje foran mennesker.

– Det som skjer i Arktis, blir ikke i Arktis. Det påvirker oss alle, sier Emma Thompson i en ny video.

Videoen viser superstjerne og Greenpeace-ambassadør Emma Thompson, som kritiserer den norske stat for oljeboringen i Barentshavet. Planen er at Statoil skal begynne boringen i sommer.

Thompson støtter klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom har reist mot den norske regjeringen på grunnlag av en miljøparagraf i Grunnloven.

– De vet utslippene forårsaker klimaendringer. De vet at det alt er funnet mer olje enn klimaet tåler. og de vet at utslippene forsterker ekstremværet som forårsaker enorme lidelser rundt omkring i verden. Når vi vet alt dette, hvordan kan oljeboring i Arktis være lovlig? spør Thompson retorisk, før hun svarer på sitt eget spørsmål.

– Jeg mener at det ikke er det. Jeg mener at å bore etter olje i Arktis ikke bare er dypt umoralsk, men også bryter med den norske Grunnlovens paragraf 112, som helt tydelig sier at staten skal sikre fremtidige generasjoner, sier Thompson.

GP0STOIAM

ISMANGEL: «Her jeg står skulle det vært is», sier Emma Thompson på en plakat, fotografert i Arktis.

Foto: Nick Cobbing/Greenpeace, Nick Cobbing / © Nick Cobbing / Greenpeace

– Et internasjonalt spørsmål

En koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner står bak klimasøksmålet. Natur og Ungdom og Greenpeace Norge er saksøkere, mens Spire, Concerned Students Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon og Concerned Artists Norway er støttespillere.

Norges første klimarettssak kan ifølge organisasjonene hindre at millioner tonn CO₂ slippes ut i atmosfæren.

Truls Gulowsen

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Foto: Trygve Berge / NRK

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, mener Thompsens engasjement viser at oljeboring i Barentshavet ikke bare er et norsk spørsmål, men også et internasjonalt.

– Mens nordmenn flest oppfatter oss som verdens mest klimavennlige, så gjennomfører vi samtidig verdens mest aggressive og nordlige leteboring, som klimaet ikke tåler. Flere og flere ser dette dilemmaet også i Norge, men det går for sakte, sier han.

Årsaken til at miljøorganisasjonene saksøker staten er at de mener helårsdrift i området vil være skadelig for både isen og sjøfugl.

Gulowsen påpeker at Statoil allerede er i gang med sitt boreprosjekt i Barentshavet, og har planlagt å bore lenger nord og øst enn Norge noen gang har gjort før.

– Det er vedtatt at man ikke skal bore i islagte farvann, men når isen forsvinner godkjenner man det. Det er et paradoks. For de fleste er det at polisen smelter et alvorlig varsel, mens andre ser på det som en mulighet til å bore mer. Det er dypt umoralsk, sier Gulowsen videre.

– Trenger olje i tiår fremover

Terje Søviknes

Olje – og energiminister Terje Søviknes

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Den norske stat bestrider påstanden i søksmålet, som er at tildelingen utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde må kjennes ugyldig. De har derfor lagt ned påstand om at Staten, ved Olje- og energidepartementet, frikjennes i saken som skal behandles i Oslo tingrett.

Olje – og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier alt areal som utlyses i konsesjonsrunder er, åpnet av Stortinget. Han legger til at disse rammene, samt samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti ligger til grunn for arbeidet med konsesjonsrundene.

– Vi har snart 40 års erfaring med petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Vi har boret over 130 letebrønner og bygd ut to felt. Vi vet av erfaring at vi kan drive trygg og sikker petroleumsvirksomhet også i nord, sier Søviknes til NRK.

– De fysiske forholdene i de utlyste delene av Barentshavet er i det vesentlige de samme som på andre deler av norsk sokkel, der det allerede pågår petroleumsaktivitet.

Hele videoen Greenpeace har laget med Emma Thompson

– Har lave utslipp

Olje – og energiministeren mener klimautfordringen krever globale løsninger, og at alle land bidrar. Han sier også at «alle seriøse scenarioer» viser at verden vil trenge betydelige mengder olje og gass i tiår fremover.

Søviknes viser også til at Det internasjonale energibyrået (IEA) har uttalt at Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje – og gassressursene. Dette blant annet fordi det produseres med relativt lave utslipp og norsk olje og gass er viktig for Europas «forsyningssikkerhet», sier Søviknes, og viser til IEAS rapport.

– Norsk petroleumsproduksjon gir mulighet for store utslippskutt i kullbrukende land i Europa. Gass til erstatning for kull er en rask og effektiv måte å få til store utslippskutt, og er en del av løsningen når europeiske land skal nå sine klimamål, sier olje – og energiministeren.

Statoil: – Bra med åpen diskusjon

Morten Eek

Morten Eek, pressetalsmann for Statoil på norsk sokkel.

Foto: Statoil / Ole Jørgen Bratland

Morten Eek er pressetalsmann for Statoil på norsk sokkel. Han påker at søksmålet er rettet mot staten, og sier det derfor er opp til norske myndigheter å kommentere dette.

– Vi forholder oss til at vi skal drive arbeid i gyldige letetillatelser tildelt av et bredt flertall på Stortinget, og det er også en forpliktelse myndighetene har satt til oss da vi ble tildelt lisensene. Nå er vi i gang med letingen, og ser fram til å få resultatene fra dette.

På spørsmål om boringen skader Norges omdømme som miljønasjon, svarer Eek at det er produsert olje og gass på norsk sokkel i femti år med halvparten at utslippene sammenlignet med felt andre steder i verden.

Eek erkjenner sier likevel at det er viktig å øke andelen fornybar energi i årene som kommer.

– Men også i tograders-målet - som vi støtter fullt ut - må verden utvikle store nye olje- og gass ressurser om vi ikke skal mangle energi. Mange av disse nye fatene må komme fra leting. Da er det viktig at det er olje og gass laget med minst mulig CO2-avtrykk verden får tilgang på.

– Hva tenker dere om at en kjendis som Emma Thompson går til angrep på Statoil?

– Som et energiselskap mener vi at energi og klimaspørsmål er noe av det viktigste å ha åpne diskusjoner om, så ordskifte og meninger om dette er bra, sier Eek, og legger til at han mener Statoil har satt seg «ambisiøse klimamål» for leteboringen på norsk sokkel.

Klimarettssaken er berammet til 13. november 2017 i Oslo tingrett.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger