Hopp til innhold

Viltovergangen kostet 12 mill. – to elger tok den i bruk

Det kostet 12 millioner kroner å bygge viltovergangen over E6 i Råde kommune. Kun to elger tok den i bruk i fjor.

Viltovergang

I Råde kommune er det svært få elger som tar i bruk viltpassasjen ved Jonsten. Nå prøver Statens vegvesen, forskere og utmarkskonsulenter å finne ut hvordan.

Foto: Odd Skjerdal

Siri Guldseth

Naturforvalter i Statens vegvesen, Siri Guldseth.

Foto: Turid Winther Larsen
Bjørn Pettersen

Skogbrukssjef i Moss, Rygge og Råde, med ansvar for viltforvaltningen, Bjørn Pettersen.

Elgpåkjørsel (Illustrasjonsfoto)

Omtrent tjue hjortevilt drepes i trafikken hver dag i Norge, ifølge tall fra Naturdata. I 2009 og 2010 døde 1449 elg i trafikken i perioden april 2009 til mars 2010.

Foto: Sannum, Tore / Scanpix
elg

Rundt 60 prosent av elgene som blir påkjørte blir registrert døde.

Foto: NRK
Elgfare

Antall skader på elg i trafikken var i 2008 på 4700. Sum på utbetalte erstatningskrav var på 119 mill. kroner, ifølge Forsikringsselskapenes veitrafikkulykkesstatistikk (TRAST).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Over firefeltsmotorveien på E6 i Råde kommune står det en viltovergang, konstruert i 2005. I sin tid kostet den 12 millioner kroner å bygge.

Ifølge Viltnemndas sporinger passerte det kun to elger gjennom viltpassasjen i løpet av en syv måneder lang periode i fjor.

I dag koster en viltpassasje i gjennomsnitt mellom 30 og 60 millioner kroner.

– Man kan ved flere tilfeller si at det er mye investering for en liten effekt. Det varierer hvor vellykket en viltovergang er, sier Siri Guldseth, naturforvalter i Statens vegvesen til NRK.no.

– Koster det mer enn det smaker?

Også ellers i landet viser det seg at få elger tar i bruk viltpassasjene som har blitt bygget for store summer langs E6. Statens vegvesen, forskere og utmarkskonsulenter abeider med å finne ut hvordan å forbedre viltpassasjene.

– Man kan stille seg spørsmålet – koster det mer enn det smaker? sier Guldseth.

Guldseth sier at plassering og terrengformasjoner rundt passasjene er avgjørende for om de blir brukt av elger eller ikke.

– Vi prøver kontinuerlig å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge viltpassasjene for elger, sier Guldseth.

300 mill. på åtte passasjer

Viltoverganger er laget for at dyrene skal kunne følge sin trekkrute, og for å redusere antall viltpåkjørsler.

Gjennom E6-prosjektet Gardermoen - Kolomoen som skal stå ferdig i 2015, skal det brukes til sammen 400 millioner kroner på faunapassasjer og viltgjerder.

Det er ti prosent av den samlede kostnaden for prosjektet.

– Det er en betydelig sum. Kostnaden ligger relativt høyt på grunn av at overgangene er svære, og kostbare, sier prosjektleder Taale Stensby til NRK.no.

Overgangene er 30 meter brede og syv meter høye. Stensby leder utbyggingen av åtte over-og underpassasjer på en 44 kilometer lang strekning.

Satte opp kamera

Råde kommune satte opp et kamera for å registrere antall passeringer av dyr i juni i fjor. I samme periode ble det registrert 158 rådyroverganger, i tillegg til flere smådyr-passeringer.

Men overgangene ser ikke ut til å gjøre nok nytte for elgen, som er den største hjortvilttrusselen på veiene.

– Rådyr og rev tar overgangene i bruk veldig tidlig. Elgen er mer tilbakeholden. Den liker brede underganger der den ser lyset på andre siden sier Bjørn Pettersen skogbrukssjef i Moss, Rygge og Råde med ansvar for viltforvaltningen.

Norges største viltpassasje: Mislykket

Furusmo faunapassasje ved Gardermoen går over en firefelts motorvei og tospors jernbane. Den ble ferdigstilt i 1998, og er den lengste dyrepassasjen som finnes i Norge.

– Det er i dag omtrent ikke et dyr som bruker passasjen, sier Guldseth.

Overgangen kostet i 1998 cirka 16 millioner kroner å bygge. Denne passasjen blir sett på som et mislykket prosjekt, og Statens vegvesen har avskrevet den som faunapassasje.

– Denne overgangen er et eksempel på en passasje som blir lite brukt. Vi har avskrevet den som faunapassasje, og i dag er det bygget en vei over den, sier Guldseth.

– Hvorfor bruker ikke elgen overgangene like hyppig som for eksempel rådyr?

– Den har et større krav til vegetasjon rundt passeringspunktene, sier Guldseth.

Råde

Viltpassasje i Råde kommune i Østfold.

Foto: Odd Skjerdal

Lyspunkt

AKTUELT NÅ