Hopp til innhold

Elever vil ha lærere på «audition»

Elevorganisasjonen vil la elever være med på å velge ut og ansette de beste lærerne.

Sandvika vgs

PRØVETIME FØR ANSETTELSE: Det er biologitime på Sandvika videregående skole i Bærum. Lærer Morten Berrefjord er fast ansatt, men det kunne vært en prøvetime som skolen har hatt noen av før de har ansatt lærere. Nå foreslår Elevorganisasjonen at flere skoler følger eksempelet til Sandvika videregående skole og gir elevene mer bestemmelsesrett når lærere ansettes.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Et klart flertall i Elevorganisasjonens landsmøte har denne uken bestemt at elever ved grunnskoler og videregående skoler bør være med på intervju- og ansettelsesprosesser av nye lærere.

Leder Benjamin Myrstad i Elevorganisasjonen sier at de vil kjempe for at det omstridte forslaget blir en virkelighet på alle norske skoler, og oppfordrer skoleeiere til å innføre ordningen.

– Hver enkelt skole bør, sammen med elevene, finne ut hva som er mest hensiktsmessig for denne skolen. Utvalgte elever bør være med på å lyse ut stillinger, lese søknader og delta i intervjuer. Kandidatene bør også holde en prøvetime for elevene. Så får elevene si sin mening til ledelsen om hvordan timen var, sier Myrstad til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..

– Øker elevenes læring og trivsel

Denne uken er over 500 elever fra hele landet samlet til Elevorganisasjonens landsmøte på Oslo Kongressenter. En av kampsakene til elevbevegelsen er at hver enkelt elev skal ha mer makt over egen skolehverdag, og forslaget er et resultat av denne satsingen.

Myrstad understreker at forholdet mellom lærer og elev er viktig, og mener at ordningen vil bidra til å øke elevenes læring og trivsel på skolen og skape gode lærere som fra dag én tvinges til å være innovative.

– Læreren er den viktigste faktoren for elevenes motivasjon og læring. I dag har ikke elevene en reell påvirkning på hvem de får som lærer. Elevene vet best hva som er en god lærer. Derfor bør elevene og innspillene fra dem bli hørt når de skal få en ny lærer, sier han.

Leder i Elevorganisasjonen

ØKT LÆRING OG TRIVSEL: Benjamin Myrstad understreker at forholdet mellom lærer og elev er viktig, og mener at ordningen vil bidra til å øke elevenes læring og trivsel på skolen.

Foto: Emrah Senel / NRK

– Elevene vet best hva som fungerer

Myrstad mener at det både finnes lærere som ikke klarer å lære bort, og gode lærere som kan faget sitt og er flinke i undervisningen.

– Har elever kompetansen som trengs for å vurdere om læreren er god nok?

– Den som best kan vite om en lærer er god eller ikke, er eleven som sitter i klasserommet. De har den beste kompetansen for hva som fungerer og ikke fungerer i skolen, svarer Myrstad.

Det er allerede enkelte grunnskoler rundt om i landet som har igangsatt en ordning hvor utvalgte elever får være med i intervju- og ansettelsesprosessene av lærere. Sandvika videregående skole er en av skolene der søkere til lærerjobbene holder en prøvetime for elevene.

Sandvika vgs

SE INNSLAGET: Elevorganisasjonen vil at elever selv skal få lov til å teste lærere før de får tilbud om jobb. Denne ordningen er allerede forsøkt på noen skoler. Sandvika videregående skole er en av skolene der søkere til lærerjobbene holder en prøvetime for elevene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ