NRK Meny
Normal

Elev tapte mobbe-rettssak

I fem år følte datteren til Ingunn Helgås seg mobbet av læreren. - Men vi ble ikke trodd - verken av skolen eller retten.

Ingunn Helgås

- Læreren var spydig, forteller trebarnsmoren Ingunn Helgås.

Foto: Torstein Hønsi

For de fleste barn er det godt å kunne søke råd og trøst hos læreren når andre barn mobber. Men for datteren til Helgås ble nettopp læreren den verste fienden.

LES OGSÅ: Hver tiende elev mobbes av læreren.

- Hun opplevde at læreren ofte var spydig og latterliggjorde henne foran andre elever, forteller trebarnsmoren fra Vik kommune i Sogn og Fjordane.

Læreren skal ifølge Helgås ha blitt irritert, banket i bordet og kjeftet på eleven når hun leste eller skrev feil.

- Ofte holdt læreren opp datteren min sin bok for å vise hvordan man ikke skulle gjøre arbeidet. Dette var veldig ydmykende for henne, sier 46-åringen til NRK.

Hva gjør man når læreren mobber? Barneombud Reidar Hjermann svarte leserne. LES SVARENE HER.

- Fikk straff

I tillegg skal læreren ha straffet eleven ved å holde henne inne alene i friminuttene for å øve.

Jenta, som ønsker å være anonym, hadde lese- og skrivevansker. Til tross for at dette ikke ble oppdaget før senere, mener Helgås at læreren ikke hadde noen grunn til å oppføre seg slik hun gjorde.

- Datteren min var en stille og rolig elev, som jobbet svært hardt på tross av lærevanskene, sier Helgås.

Nådde ikke frem

Historier som denne er ikke uvanlig. Ifølge tall fra Elevundersøkelsen blir hver tiende elev mobbet av læreren. .

Selv om det i flere år nå har vært kjent at det finnes voksne mobbere i skolen, er det fremdeles vanskelig å bli trodd når man retter mobbe-anklager mot en lærer.

LES OGSÅ: - Må endre holdninger blant lærere

Det erfarte Helgås da hun varslet skoleledelsen om problemet.

- Vi følte at vi ikke ble trodd eller tatt på alvor. Vi fikk beskjed om at det ikke var alt man kunne kalle for mobbing. De sa at datteren vår var litt var, og at hun måtte tåle litt mer, sier moren.

- Beklagelig

I år valgte jenta, som nå er 21 år gammel, å gå rettens vei for å saksøke kommunen for mobbingen. Hun tapte rettssaken, og sitter nå igjen med en gjeld på 240 000 kroner i saksomkostninger. Læreren underviser fortsatt ved skolen.

Læreren er ikke tilgjengelig for kommentar, men rektor ved Feios skole, Werner Madsgård, sier det hele er beklagelig.

- Jeg beklager at saken fikk et slikt omfang. Det beklager jeg overfor jenta og skolen. Men rettsaken er avsluttet, og der falt en ganske klar dom, sier han.

Han mener at episodene som fant sted ikke kan defineres som mobbing.

- Det var en del episoder som fant sted, men det ble ordnet opp i der og da. Det hender at læreren slår i bordet når det er uro i klassen, forklarer Madsgård.

Men dette var en stille og rolig elev?

- Ja, men jeg vil ikke kommentere saken noe mer, sier han.

Vanskelig å bevise

- Klagesystemet for denne type saker er veldig komplisert. I saker der barn søker om erstatning, stiller domstolene så strenge krav til bevis, at det er vanskelig å stadfeste at mobbingen har funnet sted, sier Janicke Sæther Olsen i Barneombudet til NRK.

- Lærerne har ofte full kontroll over situasjonen, for den er ofte eneste voksne i klasserommet, og har lettere for å bli trodd av kollegaer og i retten, legger hun til.

LES OGSÅ: - Noen lærere er ikke skikket

Loven beskytter ikke

Hvis eleven lykkes med å endelig bevise at læreren mobber eller har mobbet, må eleven igjen dokumenter at han eller hun er blitt påført skade som følge av mobbingen, og at dette har ført til økonomiske tap.

- For at dette skal være mulig, må eleven kunne vise at han eller hun ville ha klart seg bedre på skolen, eller fått en bedre lønnet jobb, uten den skaden som mobbingen hadde ført til, sier Sæther Olsen.

Ifølge opplæringsloven kapitell 9a skal lærere som ikke avverger mobbing i skolen, eller som selv krenker elever på denne måten bli straffet.

- Det er en god lov i utgangspunktet, men fungerer ikke i praksis. Dette fordi at statlige tilsyn og klager stadig viser at kommuner og skoler bryter denne loven, men likevel får det få eller ingen følger for kommunene, forklarer Sæther Olsen.

Klasserom

- Lærerne har ofte full kontroll over situasjonen, for den er ofte eneste voksne i klasserommet. Dermed blir det vanskelig å bevise mobbingen, forteller Janicke Sæther Olsen fra Barneombudet.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Skylder på eleven

Ifølge Barneombudet stadfester Fylkesmannen som klageinnstans kun brudd på opplæringsloven, men det iverksettes i liten grad konkrete tiltak. Politianmeldelser fører blir som oftest henlagt.

- Om eleven får medhold i en sak er det heller ingen automatikk i at læreren får oppsigelse. Det er opp til arbeidsgiveren. Noen ganger flyttes læreren til andre klasser, og dermed er noen ”problemlærere” i skoleverket i årevis. Dette tjener verken kollegaene eller elevene, sier Sæther Olsen.

Andre ganger kan det være lettere å skylde på eleven.

- For kommunen er det ofte enklere å hevde at eleven egentlig ikke var så smart, og at det er noe i veien med familen, enn å erkjenne den belastning skolen utsatte familien for over tid, sier hun.

- Kall det mobbing!

Datteren til Ingunn Helgås klarte ikke å overbevise retten om at mobbingen hadde funnet sted.

Men ifølge André Baraldsnes, som har jobbet med mobbing som tema i 13 år og vitnet som fagkyndig under rettssaken, er det ingen tvil om at lærerens oppførsel har satt dype og varige spor hos jenta.

- Det ser ut som om dommerne heller har valgt å se på forhold rundt læreren og undervisningssituasjonen, enn å gå inn på definisjonen av mobbing, sier Baraldsnes, som også er leder og ansvarlig for innføringen av Olweus-programmet mot mobbing i den norske grunnskolen.

I dommen la retten vekt på at klassen som jenta gikk i var vanskelig, og på hvor vanskelig den første tiden i arbeidslivet må ha vært for læreren.

Han sier han var sjokkert over domsavgjørelsen:

- Vi var overbevist om at vi skulle vinne saken. Når et barn blir utsatt for trakasserende behandling over en viss tid, gjentatte ganger, og i det omfanget som det ble gjort her, som klart går innenfor definisjonen av mobbing, så må vi være modige nok til å kalle det for mobbing, slår Baraldsnes fast.

DEBATTEN ER NÅ STENGT FOR NYE INNLEGG. TAKK FOR DELTAGELSEN!

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger