Hopp til innhold

– Dette er blitt finsk politis vanligste maktmiddel

I Finland er elektrosjokkvåpen blitt politiets vanligste maktmiddel. Flere europeiske land diskuterer nå om de skal innføre våpenet, også Norge. Amnesty advarer, og frykter overforbruk.

USA-TASER/SCIENCE

I Finland har politiet brukt elektrosjokkvåpen av typen Taser X26 siden 2004. Våpenet skyter ut to piler med ledninger festet i enden, slik at muskulaturen lammes midlertidig.

Foto: GARY CAMERON / Reuters

– Elektrosjokkvåpen er et ikke-dødelig våpen, så risikoen for å bli drept er svært liten. Det sier komissær ved den finske Polisyrkeshøgskolan, Henri Rikander.

Våpenet er i følge Rikander blitt det vanligste maktmiddelet for finsk politi, fordi det blir regnet som både effektivt og pålitelig.

Henri Rikander, kommissær ved den finske politihøyskolen

FORSKER PÅ MAKTMIDLER: Henri Rikander ved den finske politihøyskolen mener elektrosjokkvåpen er et både effektivt og pålitelig maktmiddel for politiet i Finland.

Foto: Police University College, Tampere Area, Finland

Den mest brukte våpentypen er modellen Taser X26, som blant annet brukes av politiet i både Finland, England og Wales, og som via to ledninger med nåler i enden gir et støt på 50.000 volt og noen få milliampere.

Færre skader på politiet

I en undersøkelse som blir publisert i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab i slutten av september, redegjør Rikander for finsk politis bruk av elektrosjokkvåpen i 2016.

Av de 357 rapporterte tilfellene av bruk av elektrosjokkvåpen i Finland i fjor, ble 88 prosent gjennomført uten skader på person eller eiendom. I hvert fjerde tilfelle ble våpenet brukt i en privat leilighet. I hvert tiende tilfelle ble våpenet brukt inne i en politiarrest. I hvert femte tilfelle holdt det å true med elektrosjokkvåpenet for å oppnå ønsket resultat.

I tre tilfeller ble den som ble skutt påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Samtidig viser undersøkelsen at våpenet førte til færre skader på politiet, enn når de benyttet fysisk makt.

– Stor fare for misbruk

Våpenets utbredelse gjør Gerald Folkvord i Amnesty International Norge bekymret.

– Her får man et inntrykk av at våpenet brukes for å gjøre jobben lettere for politiet, kanskje under arrestasjoner hvor folk setter seg til motverge, eller i situasjoner hvor det absolutt ikke er nødvendig for å beskytte noen.

Han påpeker at Europarådets torturkomité anbefaler at våpenet bare brukes i situasjoner hvor det er alvorlig fare for liv eller helse.

I den finske undersøkelsen er det oppgitt at over halvparten av tilfellene der politiet brukte elektrosjokkvåpen, (63,9 prosent) var oppdrag som gjaldt bekyttelse av person og beskyttelse av liv og helse.

Gerald Folkvord i Amnesty International.

KRITISK TIL OVERFORBRUK: Elektrosjokkvåpenet må ikke brukes bare for å gjøre jobben lettere for politiet, mener politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord.

Foto: Amnesty

I tillegg viser Folkvord til at elektrosjokkvåpen er på EUs liste over utstyr man ikke skal eksportere til land hvor det er fare for at det kan brukes til tortur.

– Vi må ta inn over oss at dette er ekstremt farlige greier, som påfører ekstreme smerter, og hvor det er stor fare for misbruk hvis det ikke er veldig godt regulert og veldig godt kontrollert, sier han.

Amnesty er ikke prinsipielt imot elektrosjokkvåpen, fordi det er langt mindre dødelig enn skytevåpen. Likefullt blir det feil å kalle det for et ikke-dødelig våpen, mener Folkvord.

Han viser til at deres søsterorganisasjon i USA har dokumentert mer enn 700 dødsfall, som følge av politiets bruk av elektrosjokkvåpen.

– For tidlig å si

Alle som skal bli patruljerende politi i Finland må selv oppleve hvordan det er å bli skutt med et elektrosjokkvåpen, og Henri Rikander bekrefter at det er smertefullt:

– Det var de lengste fem sekundene i mitt liv, og en skikkelig vekker! Selvsagt var det vondt, legger han til.

Her hjemme har Bevæpningsutvalget foreslått at politiet skal få prøve ut elektrosjokkvåpen som et alternativ til skytevåpen.

I følge Jørn Schjelderup i Politidirektoratet er det i dag for tidlig å si om elektrosjokkvåpen blir tatt i bruk av norsk politi.

Jørn Schjelderup

HAR UTREDET: Jørn Schjelderup i Politidirektoratet sier det er for tidlig å si om norsk politi vil ta i bruk elektrosjokkvåpen. Han sier de følger med på hva svenskene gjør.

Foto: Politidirektoratet

– Tidligere har Politihøgskolen på oppdrag fra Politidirektoratet utredet bruk av elektrosjokkvåpen. I tillegg har POD innhentet erfaringer fra ulike land, samt at vi nå ser mot svenskenes prosjekt, sier han.

Sverige tester i 2018

I Sverige ble elektrosjokkvåpen testet allerede i 2005. Etter testperioden kom den etiske komiteen i politiet med en anbefaling om at våpenet ikke skal være en del av politiets tilgjengelige maktmidler.

I 2018 vil en annen testperiode bli initiert i Sverige for å evaluere anvendeligheten av elektrosjokkvåpen.

Det finske politiet var blant de første i Europa til å starte bruken av elektrosjokkvåpen. I England begynte politiet å bruke elektrosjokkvåpen i 2003, og i Finland begynte testingen av våpenet i 2004. Elektrosjokkvåpen ble formelt en del av politiets maktmidler i Finland i slutten av 2005.

SISTE NYTT

Siste meldinger