Elden reagerer på Cappelen-utspørring: – Aktor skal stille spørsmål, ikke si hva som skjedde

OSLO TINGHUS (NRK): Eirik Jensens forsvarer mener aktoratet stiller ledende spørsmål, og lar narkosmugleren Gjermund Cappelen resonnere og tolke for mye i retten.

Gjermund Cappelen og John Christian Elden

I VITNEBOKSEN: Gjermund Cappelen sitter på raden bak Eirik Jensen og hans forsvarer, John Christian Elden.

Foto: Ola Hana

Statsadvokat Lars Erik Alfheim fortsatte fredag sin utspørring av Gjermund Cappelen. Han gikk gjennom en rekke tekstmeldinger og møter mellom Cappelen og Jensen, og møter og meldinger internt i Cappelens narkonettverk.

John Christian Elden

John Christian Elden.

Foto: Ola Hana / NRK

Flere av meldingene som ble sendt mellom Cappelen og Jensen er loggført som «uten retning». Det vil si at politiet ikke har tekniske bevis som kan slå fast om det er Cappelen eller Jensen som har sendt meldingene.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden reagerte i retten på at statsadvokat Alfheim likevel formulerte spørsmål til Cappelen der han la til grunn at Jensen var avsender.

– Denne måten å gjøre det på er ikke holdbar, sa Elden i retten.

– Nå er det jeg som snakker!

Elden reagerer også på at påtalemyndigheten har lagt inn møter mellom Cappelen og Jensen i tidslinjene, der det eneste grunnlaget tilsynelatende er at det er funnet SMS-er i forkant og etterkant av møtene.

Det hele toppet seg da statsadvokaten spurte Cappelen om hva som skjedde på et slikt møte, uten å ta forbehold om at det ikke er slått fast at møtet 8. eller 9. desember 2010 faktisk fant sted.

– Politiet har bare laget en boks i tidslinjene, det man tar utgangspunkt i at møtet skjedde mellom to tidspunkter, for da er det funnet meldinger, sa Elden i retten.

Alfheim avviste dette, og viste til at det vil bli ytterligere bevisførsel om temaet senere.

Dette fikk Elden til å heve stemmen.

– Nå er det jeg som snakker! Man må være obs på hva som faktisk vises i tidslinjene, repliserte Elden.

  • Les alt som ble sagt i retten fredag:

– Skal ikke fortelle vitnet at det var et møte

Også lagdommer Kristel Heyerdahl minnet aktor om viktigheten av å være presis i spørsmålsstillingen.

Elden sier til NRK at han er glad for forsvarerne fikk rettens støtte i at man ikke kan legge til grunn at det har skjedd møter, uten at det er funnet ytterligere bevis for dette en SMS-er før og etter, og Cappelens omtrentlige forklaring.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim

Statsadvokat Lars Erik Alfheim fører den delen av ankesaken som gjelder straffutmåling for Gjermund Cappelen.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Man må spørre vitnet om det var et møte, og i så fall be vitnet begrunne det. Ikke fortelle vitnet at det var et møte, og om han kan fortelle hva som skjedde der, sier Elden til NRK.

Elden mener sekvenser som dette gjør aktoratets research «tvilsom», og mener flere av møtene er lagt på tidspunkter som passer godt i Spesialenhetens tiltalebeslutning. Jensens forsvarer, som får anledning til å stille spørsmål til Cappelen etter påtalemyndigheten, mener bevisverdien i det som har kommet frem i utspørringen av Cappelen er begrenset.

– Det er ingenting som er kontrollerbart i det han kommer med, og han sier jo selv at han ikke husker noe særlig av dette i det hele tatt. Han resonnerer fordi statsadvokaten og Spesialenheten forelegger ham SMS-er, flybilletter, påstander om møter og sier at det må være narkotikarelatert, sier han.

Statsadvokat Alfheim fikk også kritikk for å være for lite konkret i tingretten i fjor. Dommer Kim Heger brøt ved et tilfelle inn og overtok eksaminasjonen av Cappelen, og ba også Cappelen om å tenke seg om før han svarte.

– Jeg sier som jeg pleier å si: Jeg kommenterer ikke bevisførselen underveis, sier Alfheim til NRK fredag.

Lurer på om Cappelen faktisk husker

Cappelen har med svært få unntak svart at de fleste tekstmeldingene, kodeordene og møtene handlet om hasjinnførsler og penger.

Dommer Heyerdahl har flere ganger spurt ham om han faktisk husker episodene eller om han bare har lest og tolket seg til det. Cappelen anslår selv at han har møtt Jensen hundrevis av ganger – kanskje 20–30 ganger i året – siden de to kom i kontakt første gang i 1993.

I flere tilfeller sier Cappelen at han husker episoder når han får dem forelagt, men at det er mye å holde styr på.

– Dette er tolkninger. Alle disse hendelsene og flyreisene jeg har hatt, det er nesten umulig å skille det fra hverandre. Jeg tolker det nå. Det er en rekonstruksjon. Det er en kontekst med reiser og SMS-er som jeg må tolke meg gjennom, sa Cappelen etter å ha fått forelagt en rekke tekstmeldinger og reiser.

Når det gjelder det konkrete møtet 8. eller 9. desember, svarte Cappelen på dommeren at han «faktisk husket det», uten å gi flere detaljer.

– Ja, dette husker jeg, fordi det var i Munkedamsveien. Jeg husker spesielle møter, men det er mange møter jeg ikke husker, sier Cappelen.

– Cappelen vil ikke forlede noen

Cappelens forsvarer Kaja de Vibe Malling synes det er fint at retten passer på at Cappelen er presis.

– Det har aldri vært hans tanke at han skal forlede noen til å tro at han husker alle disse tekstmeldingene. Mye av det er tolkning, og det har han vært klar på. Vi ser ikke på det som at dommeren er skeptisk til ham. Han oppklarer hele tiden, og er tydelig på hva han husker og hva han tolker, sier hun.

Det mener hun styrker Cappelens troverdighet.

– Han er ærlig. Hvis han hadde påstått at han husket hver eneste tekstmelding og møte, det tror jeg ingen hadde klart. Han har god hukommelse og husker fryktelig mye, men der han ikke husker er han ærlig.

Malling mener Alfheim tok en litt rask konklusjon på begynnelsen av dagen, og at det var greit at retten påpekte dette.

– Elden bruker jo enhver anledning til å peke på feil, det er vi klar over. Det er bare fint å holde det ryddig hele veien, sier Malling.

Det er ventet at Alfheims utspørring av Cappelen vil fortsette ut neste uke. Eirik Jensen har varslet at han først vil svare på spørsmål når Cappelen er ferdig med å forklare seg.

Gjermund Cappelen og Kaja de Vibe Malling

Gjermund Cappelen med sin forsvarer Kaja de Vibe Malling.

Foto: Ola Hana / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger