Hopp til innhold

Bertheussen slår tilbake mot aktor: – Jeg har antistoffer for covid-19

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor Frederik Ranke sier etterforskningen viser at Bertheussen brøt karantenebestemmelsene en rekke ganger. Bertheussen sier hun har fått påvist antistoffer og hevder det gir henne lov til å krysse grensen.

Brev sendt til advokatkontoret i Bertheussen-saken. Poststemplet i Sverige 10. august, mottatt 13. august

BOMBEGRUPPA KOM: Dette brevet er poststemplet i Sverige 10. august, og ble mottatt av advokatkontoret Elden 13. august. I brevet var det hvitt pulver, noe som førte til at bombegruppa rykket ut.

Foto: Politiet/ Pst / NTB

Tirsdag la aktor Frederik Ranke frem dokumentasjon i retten på Laila Bertheussens reiser til Sverige og Spania sommeren 2020.

Onsdag adresserte Laila Bertheussens advokat John Christian Elden de påståtte karantenebruddene i retten.

Elden viser til at Bertheussen har fått en erklæring fra sin fastlege på at hun hadde påvist antistoffer, og derfor skal ha vært immun mot korona i perioden hun krysset grensen.

Dokumentet, som ble lagt frem i retten, gir altså unntak for karanteneplikten, ifølge Elden. Dette ble ikke nevnt i intervjuer med pressen tirsdag, da de påståtte karantenebruddene var tema.

– Dette er Norges offisielle holdning til spørsmålet. Det er greit å vite dette, før man trekker bastante konklusjoner, sier Elden i retten onsdag.

Bertheussen ønsket også å kommentere de påståtte karantenebruddene. Hun gikk da kraftig ut mot aktor Frederik Ranke.

– Som dere vet nå, har jeg antistoffer for covid-19. Jeg har vist dette dokumentet ved grensepasseringer. Ranke forholder seg ikke til fakta, men spekulasjoner. Han velger den spekulative forklaringen som passer hans narrativ, for å svekke meg. Han tar feil igjen, sier Bertheussen.

Forsvarer John Christian Elden (t.h.) i samtale med aktor Frederik Ranke før rettssakens tredje dag mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett.

Aktor Frederik Ranke (t.v.) og Laila Bertheussens forsvarer John Christian Elden er helt uenige om hvorvidt Bertheussen har brutt karantenereglene og betydningen av dette.

Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

– Har ikke brutt reglene

Ifølge Bertheussen fikk hun 25. juni en legeerklæring på engelsk om at hun hadde fått påvist antistoffer, og at hun brukte denne da hun reiste til Spania 28. juni. Bertheussen sier hun også hadde en legeerklæring på norsk før dette, og at hun brukte denne da hun passerte svenskegrensen tre ganger fra 16. april til 3. august 2020.

– Det er stor usikkerhet til når jeg hadde covid-19. Det var trolig februar/mars. Det ble antatt at jeg var immun i seks måneder.

– Alle blir stoppet på grensen mellom Sverige og Norge når man kommer inn. Alle må ha en dokumentasjon. Jeg tror det er et register på det. Jeg har ikke brutt karantenereglene, sier Bertheussen.

– Aktor skjøt fra hofta

Elden anklaget onsdag aktoratet for å ha forsøkt å overrumple Bertheussen, da de i går trakk frem anklagene om brudd på karanteneplikten i retten.

Elden reagerer på at Ranke ikke begrunnet hvorfor karantenebruddene var et tema i retten i går, men i stedet utbroderte temaet i intervjuer med pressen etter at retten var hevet.

– Aktoratet skjøt fra hofta. De hadde ikke spurt den det gjelder, før de dømte henne for karantenebrudd. Det vi vet etter å ha undersøkt dette en dag, er at hun hadde med seg gyldige attester som hun viste til politiet, og at hun hadde fått beskjed om at hun ikke var i karantene.

Antistoff-test holder imidlertid ikke til å frita fra karanteneplikt, ifølge informasjon fra regjeringen. Dette bekreftes også av Signe Flottorp, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

– Jeg går ikke inn på hennes medisinske tilstand, annet enn å konstatere at hun har forevist for politiet ved innreise tilstrekkelig informasjon til at politiet fastslår at hun ikke har karanteneplikt, sier Elden.

Hvitt pulver fra pakke sendt til advokatkontoret Elden i Bertheussen-saken

Den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden inneholdt hvitt pulver og førte til at bombegruppa ble tilkalt. Brevet ble mottatt 13. august i år, og er poststemplet i Sverige tre dager tidligere.

Foto: Politiet/ Pst / NTB

Aktor ikke enig

Rett før lunsj onsdag ba aktor Frederik G. Ranke om ordet for å kommentere det Elden hadde lagt frem. Ranke sier Bertheussens utenlandsreiser ble et tema i rettssaken i går, tirsdag, fordi hennes forsvarere har hevdet at de gir henne alibi.

Aktor, som mener å kunne knytte Bertheussen til innholdet i forsendelsene til advokatkontoret Elden etter pågripelse, er helt uenig i dette. Ranke viser til at han i etterkant av dette fikk spørsmål om brudd på karanteneregler fra pressen.

– Det er riktig at reisemyndigheter har blitt varslet. Elden sa at PST varslet Oslo politidistrikt, det medfører ikke riktighet, og har ikke blitt uttalt fra oss til pressen.

Ranke sier påtalemyndigheten ikke deler oppfatningen om at en antistoff-test gir fritak fra karantenebestemmelsene. Han sier aktoratet ikke var kjent med legeattesten før den ble lagt frem i dag, onsdag.

Ranke mener den uansett ikke endrer noe.

– Nei. Så vidt vi erfarer fritas man fra karantenebestemmelsene om man har avlagt en positiv test. En antistoff-test er ikke nok. Det er også slik at PST ikke har fulgt dette i det strafferettslige sporet, eller varslet Oslo politidistrikt.

– De varslet smittevernmyndighetene, fordi etterforskningen rundt disse forsendelsene avdekket det PST mente kunne være et brudd på smittevernreglene, sier Ranke.

Brev sendt fra Sverige mens Bertheussen var i Strømstad

Bakgrunnen for at spørsmålet om karantenebrudd ble tema i retten, er flere forsendelser til advokatkontoret Elden etter at Bertheussen ble pågrepet. I forsendelsene tar noen andre enn Bertheussen på seg ansvaret for truslene Bertheussen er tiltalt for.

Den nest siste av forsendelsene ble mottatt av Eldens kontor 6. august i år.

Da varslet Elden PST at han hadde fått et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Brevet var skrevet på maskin og poststemplet i Sverige 3. august. I brevet stod det blant annet at Bertheussen ikke står bak truslene.

Brevet hadde svenske frimerker, og inneholdt en lapp hvor det stod «will this never end. Wara did not do it!!»

Avsenderen hevder å ha manipulert alarmen til Wara, og å ha tatt 8000 kroner og bilnøkkel fra Waras hjem. Det vises også til at glassbitene er fra hendelsen i mars. Brevet inneholdt også bilder og glassfragmenter.

Svensk politi fant ut av brevet var poststemplet i Nässjö i Sverige 3. august.

– Det var karanteneplikt i Sverige på dette tidspunktet, og vi håpet det var begrenset med norske mobiler i området. Nässjö, ligger i annen postsone enn Strømstad. De har imidlertid en terminal som tar imot soner sentralt i Sverige, sa politioverbetjent Martin Bøyum i retten tirsdag.

Ifølge datopasseringer for 3. august 2020 var bilen til Wara/Bertheussen i Sverige i overkant av en time. Eurocard-kortet Bertheussen disponerte var i bruk 13.56 og 14.23 i Strømstad denne dagen.

Det ble hentet inn overvåkningsbilder fra Systembolaget i Strømstad.

Retten la frem et bilde av at Bertheussen triller en handlevogn ut fra Systembolaget, med et sort munnbind. Det viste også et stillbilde av Bertheussen fra kasseområdet til Eurocash 6. august.

– Det lar seg ikke gjøre å kjøre fra Strømstad til dekningsområdet til Nässjö, innenfor perioden leiebilen til Wara og Bertheussen var i Sverige, sa Bøyum.

Det er cirka fire timers kjøring fra Strømstad til Nässjö. Bertheussen var 80 minutter i Sverige denne dagen.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

Elden: – PST har gitt Bertheussen alibi

Laila Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, sa tirsdag at han mener Sverige-brevene er i Bertheussens favør.

– Her har PST gitt henne alibi for å ikke kunne stå bak avsendelsen av noen av disse brevene som har kommet i august i år. På den første forsendelsen var hun på feil sted i Sverige og på det andre tidspunktet var hun i Norge. Når PST sier at det er samme person som står bak tidligere forsendelser i tiltalen, så er det et svært godt argument for forsvaret.

Ranke mener imidlertid at Bertheussen har fått hjelp enten bevisst eller ubevisst til å poste brevene.

– Det kan føres bevis til at hun står bak innholdet i brevene som kan kobles til de tidligere forsendelsene.

Aktor: – Brudd på karanteneregler viser risikovilje

Flere av dokumentene som ble lagt frem i retten tirsdag viser at Laila Bertheussen krysset grensen en rekke ganger.

– Hun har gjentatte ganger brutt reisebestemmelsene. Vi mener det viser stor risikovillighet som har betydning for hendelsene i saken, sier aktor, Frederik Ranke til NRK tirsdag.

8. juni viser data at et kredittkort knyttet til Bertheussen brukes på Flytoget og bilutleien på flyplassen i Alicante. Deretter brukes kortet jevnlig i Spania gjennom hele juni, før det igjen brukes på flyplassen i Alicante 2. august og i Taxfree på Gardermoen samme dag kl. 15:41.

Spania var i dette tidsrommet markert som rødt med 10 dagers karantene ved innreise til Norge.

Dagen etter, 3. august, brukte Bertheussen samme kort i Sverige på Systembolaget og Eurocash. Sverige var også rødt på dette tidspunktet.

Kortet brukes igjen 4. august på Kaktus mat & vin, Baker Nordby, Joker og Mc Donalds på Alnabru.

I dette tidsrommet skulle Bertheussen ifølge aktor ha vært i karantene i flere omganger.

Hvorfor er det relevant i denne saken?

– Fordi det viser en vilje til å ta en betydelig risiko, og stadig vekk bryter karantenen. PST så seg nødt til å varsle smittevernmyndighetene om disse bruddene.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er alvorlig med karantenebrudd i disse dager, men jeg har ikke lyst til å gå noe mer inn på hvor alvorlig vi ser på det, sier Ranke.

Ranke sier onsdag at han ikke har noe behov for å rette på noe av det han sa om risikovilje etter at retten var hevet i går.

– Jeg noterer at Elden mener hun var i god tro. Det er uansett flere momenter i denne saken som viser risikovilje.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden hadde tirsdag ingen kommentarer til brudd på karantenelovgivningen. Han presiserte da at det ga henne et usedvanlig godt alibi på at hun ikke kan ha stått bak forsendelsene.

– Hvorfor reiser hun til Sverige når det er rødt?

– Det har jeg ingen formening om. Hvis etterforskerne mener hun har brutt karantenebestemmelsene skal de få lov til å gi henne en bot for det.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

Brev med pulver

13. august, vel fire uker før straffesaken startet i Oslo tingrett, kommer det foreløpig siste brevet til advokatkontoret Elden.

Brevet ble også poststemplet i Sverige den 10. august. Brevet inneholdt blant annet en mindre konvolutt med hvitt pulver, noe som førte til at bombegruppen rykket ut til kontoret til Elden. Pulveret viste seg å være ufarlig.

Politiet har ikke dokumentert av Bertheussen var i Sverige i dette tidsrommet.

Mottok forsendelser etter pågripelse

14. mars 2019 ble Laila Bertheussen pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), siktet for å ha satt fyr på familiens bil, tagget på boligen og gitt inntrykk av at noen andre sto bak.

Senere ble Bertheussen siktet for flere andre tilfeller av trusler og hærverk mot samboeren, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Etter at Bertheussen ble pågrepet stoppet angrepene og truslene mot samboeren. Men 14. mai, to måneder etter pågripelsen, mottok Bertheussens forsvarer John Christian Elden en boblekonvolutt.

Pakken inneholdt blant annet tre plastremser med tekst og en nødhammer i en plastpose. Elden varslet PST. Undersøkelser av brevet viser at det ble poststemplet 30. april. På dette tidspunktet var Wara og Bertheussen på ferie i USA.

På plastremsene var flere av hendelsene i tiltalen omtalt. Det ble også hevdet at avsenderen hadde avlyttet samboerparets hus, og at de hadde tilgang til huset.

Bilder fra bevisoppgaven i Bertheussen-saken

Dette brevet ble sendt til advokatkontoret Elden. Brevet er sendt på et tidspunkt Bertheussen og Wara var i USA.

Foto: Politiet/ Pst / NTB

– Kan ha fått hjelp

Totalt har advokatkontoret Elden mottatt fem forsendelser, den siste i august i år, rett før rettssaken startet. Det er påtalemyndighetens oppfatning at det er gjerningspersonen som står bak alle forsendelsene.

I innledningsforedraget åpnet aktor Marit Formo også for at Bertheussen kan ha fått hjelp til å sende en eller flere av forsendelsene.

– Vi mener det er mulig at tiltalte kan ha hatt hjelp til å sende forsendelsene. Men det er ikke anført at vedkommende hadde kjennskap til innholdet, eller betydningen av dette. Det er ikke avdekket medhjelpere i andre forhold, sa Formo.

Våren og forsommeren 2019 tok noen kontakt med journalister i NRK og Dagbladet. Informasjonen som ble gitt lignet den som sto i forsendelsene til Elden.

Påtalemyndigheten mener det er de samme som står bak henvendelsene til journalistene og forsendelsene til advokat Elden.

25. juli og 13. september 2019 kommer det nye pakker til Elden. I juli-pakken gjentas påstandene om avlytting, i tillegg til at bilnøkkelen til Wara/Bertheussens Ford S-Max ligger vedlagt. Dette er bilen som brant i mars.

September-pakken hadde påskriften «Fun burn» fra Mars 8. Her lå det tre glassbiter, som senere har vist seg å være av samme type som glasset på Ford-en.

AKTUELT NÅ