Ekstremister herjer på nett

Internett blir stadig viktigere for ekstreme grupper - også i Norge.

Rekrutterer via nettet
Foto: Skjermdump

Jørn Holme, som leder Politiets sikkerhetstjeneste (PST), sier at de følger nøye med på utviklingen.

- Ekstreme nettsteder som påvirker ungdommer til å slutte seg til terror som virkemiddel, er et globalt fenomen som også er tilgjengelig for ungdom i Norge, sier han til NRK.

Grovt innhold

I en rapport fra PST kommer det frem at også deler av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er aktive med å spre ideologiske budskap på Internett. Holme sier at flere slike nettsteder er lett tilgjengelig for norsk ungdom, og at nettet blir en stadig viktigere for dem som skal rekruttere.

PST-sjef Jørn Holme

PST-sjef Jørn Holme advarer mot ekstreme islamistiske nettsteder.

Foto: Espen Andersen / Espen Andersen, NRK Brennpunkt

- Denne typen nettsteder og blogger sprer seg i stadig større grad – og også til Norge.

Propagandamateriale fra norske, ekstreme miljøer er utbredt, og innholdet er varierende, sier PST-sjefen.

- Vi ser bilder av drap, selvmordsaksjoner, dyp og alvorlig krenkelse av menneskerettigheter og forherligelse av vold, sier Holme.

Video nsps_upload_2008_12_8_7_23_11_3015.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Rekrutterer til terror via Internett.

Ikke bare islamistiske miljøer

PST ser også at eldre personer som støtter opp under ekstreme holdninger, går inn i en veilederrolle, blant annet i diskusjonsforumene. Og norsk ungdom lar seg påvirke.

- Ungdom som er sårbare, rotløse og ensomme er lette å få med i slike nettverk, sier Holme..

Men han peker samtidig på at også andre radikale miljøer gjør seg sterkt gjeldende på nettet:

- Vi har vel så store utfordringer med ungdommer med norsk bakgrunn – og deres forhold til ungdom med flerkulturell bakgrunn. Så dette gjelder ikke bare islamister. Det gjelder alle som ønsker å spre vold som et budskap, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger