Hopp til innhold

Eksternt utvalg skal evaluere Jensen-saken

Politidirektoratet setter ned et eksternt utvalg for å evaluere saken med den tidligere politimannen Eirik Jensen som ble dømt til 21 års fengsel.

Eirik Jensen ankommer retten fredag.

DØMT: Eirik Jensen på vei til retten 20. mai 2019.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til NRK at POD håper arbeidet starter på nyåret.

– Målet er å se på læringspunkter på det vi må kunne omtale som en svært alvorlig sak for norsk politi. En ansatt har begått svært alvorlige lovbrudd, og en må kunne spørre seg hvordan det kunne skje, sier Bjørnland.

Kultur og klima i politiet

Selv om saken har vært grundig behandlet i tre rettsinstanser, mener Bjørnland at det er mer å lære.

– Nå har domstol og påtalemyndigheten konsentrert seg om det straffbare, og mandatet til gruppen vil nok helle i retning av å se på rutiner og retningslinjer samt klima for å si fra i politiet hvis en har hatt bekymring for en kollega, og hvordan bekymring er fulgt opp, sier Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland

POD-SJEF: Benedicte Bjørnland leder politiet.

Foto: Heiko Junge

21 års fengsel

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika.

10. november 2020 avviste Høyesterett anken, og dommen er med det rettskraftig.

Bjørnland varslet da en evaluering. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tok til orde for at eksterne burde vurdere saken.

Det er syv år siden pågripelsen og veldig lenge siden det kriminelle samarbeidet mellom Jensen og Cappelen startet. Kunne evalueringen startet tidligere?

– Det er svært naturlig at en evaluering skjer etter at dommen er rettskraftig, i motsatt fall kunne en tenke seg at en gikk inn på noe som var under etterforskning, sier politidirektør Bjørnland.

Det er tidligere kjent at det kom en rekke varsler mot Jensen i perioden 2000 til 2011. Jensens tidligere sjef, Einar Aas, sier til NRK at han er positiv til at en gransking av politiet.

Politibetjenter er organisert i Politiets Fellesforbund som ledes av Sigve Bolstad. Han er opptatt av tilliten og at en nå går gjennom arbeidsrutiner.

Polititopper

LEDER PF: Sigve Bolstad.

Foto: NRK

– Domstolen dømmer, og det juridiske står seg. Men vi er opptatt av tilliten til norsk politi, og det er en historisk dom med lovens strengeste straff. Mange tenker nok hvordan det kunne skje og hvordan det kunne gå så langt. Vi er avhengig av befolkningens tillit, og da er det viktig – utover det juridiske – at en går gjennom og kartlegger hva som har skjedd. Særlig med henblikk på å lære, vi er ikke ute etter å ta noen, sier Bolstad til NRK.

Lang prosess

Det var tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) som først tok til orde for en gransking. Dette skjedde allerede i 2017, da Jensen ble dømt i tingretten.

Granskingen av politiet kom aldri i gang, og i 2018 kunne NRK melde at regjeringen hadde utsatt granskingen til det forelå en rettskraftig dom.

Nå er det altså politidirektøren som setter ned et eksternt utvalg.

– Det burde vel vært regjeringen som var oppdragsgiver for et slikt utvalg i stedet for at man gransker seg selv, slik justisminister Amundsen tidligere ga uttrykk for. Det er bra med en gransking, som også vil kunne bidra til å få straffesaken opp til ny behandling dersom den virkelig er villig til å gå inn i politiets arbeidsmetoder i denne saken, skriver Jensens forsvarer John Christian Elden i en e-post til NRK.

Advokat John Christian Elden

FORSVARER: John Christian Elden har forsvart Eirik Jensen i saken.

Foto: Ole Berg-Rusten

Bjørnland: – Kritisk blikk utenfra

Utvalget som vil få i oppdrag å utføre en uavhengig evaluering, vil være eksternt ledet av advokat (H) Ingeborg Moen Borgerud, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, opplyser Politidirektoratet.

Øvrige utvalgsmedlemmer er:

  • Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund.
  • Professor emerita Liv Finstad.
  • Avdelingsdirektør i Säpo, Anders Kassmann.
  • Politioverbetjent Erik Christensen fra Nordland politidistrikt.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Jeg er glad for at Moen Borgerud har takket ja til å lede dette arbeidet, sier Bjørnland.

Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

PÅGRIPELSEN: Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger