Hopp til innhold

Eksplosiv økning i anmeldelser av vold mot barn

I 2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold mot barn i Norge. I fjor ble det anmeldt 1 791. – Jeg har sluttet å bli overrasket over hva noen utsetter barna sine for, sier Kripos-etterforsker Kåre Svang.

Kåre Svang i Kripos jobber med noen av de alvorligste sakene om vold mot barn

Kåre Svang i Kripos på vei for å etterforske vold mot et spedbarn på Vestlandet.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Går jeg syv, åtte eller ni år tilbake i tid ble jeg overrasket hver gang vi kunne bevise at et barn hadde blitt utsatt for vold av far eller mor. Det blir jeg ikke lenger.

Kåre Svang i Kripos har brukt 15 år av livet sitt så langt på å etterforske noen av de mest grove tilfellene av vold mot spedbarn. Han er på vei til nok en etterforskning, denne gangen på Vestlandet.

En fire måneder gammel baby har blitt påført hjerneblødning og øyebunnsblødninger. En stund svevde barnet mellom liv og død, men helsepersonalet har klart å redde babyen.

– Dette er en helt ordinær sak i forhold til de sakene Kripos jobber med, sier Svang.

Created by InfoDispatcher

Kåre Svang i Kripos jobber med de mest alvorlige sakene med vold mot barn.

Eksplosiv økning

Anmeldelsene av vold mot barn blir stadig flere. NRK har gått gjennom alle anmeldelser av straffelovens paragraf 219 der ofrene er yngre enn 18 år i tidsrommet fra 2006 til august i år.

Det er dyster lesning.

Antallet anmeldelser har nemlig hatt en eksplosiv økning. I 2006 ble det anmeldt 81 saker med vold mot barn. Allerede året etter var tallet mer enn doblet, og i 2010 var antallet mer enn tidoblet i forhold til antall anmeldelser bare fire år før.

Fra 2010 til 2013 gikk antallet anmeldelser fra 955 til 1 791. Det antallet ligger man til å komme opp i også i år. Fra januar til august i 2014 ble det anmeldt 1 138 tilfeller av vold mot barn.

Det er nesten fem anmeldelser av vold mot barn hver eneste dag.

For noen er volden fatal.

I en dom fra Gulating lagmannsrett står volden som ble utøvet mot en fem måneder gammel jente beskrevet slik:

«Far slo hodet hennes mot sitt kne og/eller mot trestammen rundt stellebordet og/eller mot kanten av grindsengen og/eller ristet henne kraftig.»

Jenta døde tre dager etter voldsutøvelsen.

I en annen dom fra Agder lagmannsrett står volden mot en 10 måneder gammel gutt beskrevet slik:

«Far ristet og/eller utøvet vold slik at babyen ble påført betydelig hjerneskade. Hjerneblødning og flere infarkter gjorde babyen blind og har få eller ingen viljestyrte bevegelser og har et omfattende pleie- og omsorgsbehov.»

Gutten fikk funksjonsnedsettelse og døde av skaden da han var syv år gammel.

Hodeskader, nevrologiske skader og død

Mia Cathrine Myhre er barnelege på barneintensiven på Oslo universitetssykehus og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Hun sier hun er overrasket over hvor stor veksten NRK har påvist har vært.

– Man har kunnet tenke seg at det ville være en økning ut fra at det har blitt større fokus på dette området i mange fagmiljøer. Både innen helse, politi og hjelpeapperat. Men jeg er overrasket over hvor stor økningen har vært, sier Myhre.

Hun sier at man også ser en økning av denne type saker i Sverige.

– I denne perioden har det vært en erkjennelse av at et ikke ubetydelig antall barn som utsettes for vold. Det er ingen holdepunkter for at dette antallet har økt fra 2006 til i dag, men heller at økt bevissthet gjør at vi oppdager og melder om flere av tilfellene.

I likhet med Svang jobber også hun kun med de mest alvorlige tilfellene av vold mot barn.

– Der blir det lagt inn barn med hodeskader, bruddskader eller alvorlige brannskader. De kan komme inn bevistløse, med kramper eller pustestans. Det er ofte de minste barna vi oppdager på sykehuset. Det er også disse som har størst fare for å få hodeskader som følge av vold, sier Myhre.

Mia Myhre forsker på overgrep mot barn på Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress

Mia Myhre forsker på overgrep mot barn på Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress

Foto: NKVTS

Svang sier en typisk sak der Kripos blir koblet inn starter med innleggelse på sykehus slik Myhre beskriver.

– Forklaringen til foreldrene er gjerne at barnet har falt ned fra en sofa, et bord eller et stellebord. Det har vært uheldige omstendigheter. Så undersøkes barnet på sykehuset og man ser at skadeomfanget er mye større enn det man forventer ved fall fra for eksempel et stellebord. Det kan være brudd på hjerneskallen eller hjerneblødning der man ikke har noen garanti for utfallet. Enten får det ikke varige mén, eller det kan i verste fall føre til død, sier Svang.

Mange av disse har fått skader på grunn av det fagfolkene kaller «shaken baby» eller filleristing.

– Spedbarn er sårbare. Hva mye skal til for å fremkalle slike skader dere snakker om her?

– Dette er barn som får hodeskader, noen dør og andre som får varige nevrologiske skader med forsinket utvikling som problemer med å snakke, gå, spise og i noen tilfeller å se. For å få slike skader har man behandlet barnet langt utover det som må sies å være vanlig spedbarnshåndtering, sier Myhre og fortsetter:

– Dette er ikke noe man uheldigvis kan komme til å gjøre. Dette er av en slik karakter at det ser kraftig ut. Dette er ikke bare uheldig håndtering. Det man snakker om her er vold.

– Friske barn som blir hjelpetrengende

På spørsmål om hva hun personlig føler når hun jobber med denne type saker, svarer Myhre:

– At det er så meningsløst. Dette er i utgangspunktet helt friske barn som kanskje blir varig hjelpetrengende. Så tenker man på om det kunne vært unngått. Om noen burde fanget opp familien tidligere. Så blir man opptatt av å sørge for at barna får en god oppfølging videre.

Svang sier han har opparbeidet seg en erfaring gjennom å ha jobbet med denne type saker i 15 år som gjør at han ikke lenger lar seg sjokkere over det han opplever i jobben sin.

– Men en del av de som jobber med sakene rundt meg, som ikke har vært med på like mange saker som meg, de forstår ikke at det er mulig. De tror ikke at det kan være mulig for en mor eller far å utsette sine egne barn for noe slikt. Det høres brutalt ut, men det må vi tro ellers bommer vi.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ