Hopp til innhold

Ekspertenes folkehelsekrav til Høie: Én time fysisk aktivitet hver skoledag

Staten må ta et større ansvar enn den gjør i dag og innføre én time daglig fysisk aktivitet i skolen, mener en rekke helseorganisasjoner. – Ikke like enkelt å hinke matteoppgaver i 10. klasse som på tredje trinn, svarer helseministeren.

Foreslår gym før skolestart

«MÅ LIGGE HOS STATEN»: – Det er et nasjonalt ansvar å sikre at barn og unge i hele Norge får et likt tilbud. Hvis ikke blir dette helt avhengig av hvilken skole de går på eller hvilken kommune de vokser opp i, sier Marit Hermansen i Legeforeningen.

Foto: Tonje Eide / NRK

Valglogo

Kveldens valgdebatt på NRK1 sendes fra Karasjok. Helseminister Bent Høie har reist nordover for å debattere helsepolitikk. Følg debatten direkte her fra kl. 21.30.

– Norske barn og tenåringer har aldri vært mindre aktive og antallet overvektige har økt jevnt de siste 30 årene, advarer Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges idrettsforbund, Kreftforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund krever Legeforeningen nå at det innføres én time fysisk aktivitet hver dag i norske skoler.

Store forskjeller blant norske kommuner

NRK har dokumentert at det er store forskjeller blant norske kommuner når det kommer til folkehelse. Mens forventet levealder for menn er 81,7 år i Granvin i Hordaland, er tallet 68,7 for Hasvik i Finnmark, ifølge Folkehelseinstituttet. Blant kvinner er ytterpunktene Midsund i Møre og Romsdal (86,3 år) og Bygland i Aust-Agder (76,8 år).

Marit Hermansen

SKUFFET: Legeforeningens president Marit Hermansen er skuffet over at ikke Høie skjærer gjennom og innfører mer fysisk aktivitet i skolen.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening

– Det er store sosiale helseforskjeller i Norge. Skolen er en viktig arena for fysisk aktivitet fordi det er her vi når alle, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn de har, sier Marit Hermansen.

– Kan ikke avgjørelsen om mer fysisk aktivitet i skolen tas i hver enkelt kommune?

– Det er et nasjonalt ansvar å sikre at barn og unge i hele Norge får et likt tilbud. Hvis ikke blir dette helt avhengig av hvilken skole de går på eller hvilken kommune de vokser opp i, sier Hermansen.

– Staten har et overordnet ansvar

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvet, mener at mye av folkehelseansvaret må ligge hos kommunene, men understreker at staten må ta et større ansvar enn i dag.

– Kommunene står for viktige tilbud for barn, unge og eldre. Men staten har et overordnet ansvar som de må ta. Gjennom barnehage og skole har vi mulighet til å påvirke mennesker gjennom 19 år av livet. Her kan man gjøre en jobb som vil bety mye for det senere livsløpet, sier Rugtvedt.

Høie: – Ikke enkelt å hinke matteoppgaver i 10. klasse

Bent Høie ser ned til høyre

HELSEMINISTEREN: Bent Høie (H).

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H) påpeker at mange skoler legger til rette for daglig fysisk aktivitet for elevene, selv om det ikke er et statlig krav. Men sier det er enklere jo yngre elevene er.

– Det er ikke like enkelt å hinke matteoppgaver i 10. klasse som på tredje trinn. På ungdomsskolen er elevene også mindre aktive. Derfor må vi øke innsatsen her, og vi må innrette den på en måte som treffer disse elevgruppene, sier Høie.

– Vi satser mer på fysisk aktivitet i skolen enn noen regjering før oss. Vi setter nå i gang et forsøk ved om lag 30 ungdomsskoler der vi skal doble antall timer kroppsøving og fysisk aktivitet, fra 2 timer til 4 timer per uke. Formålet med forsøket er å finne ut hvilket opplegg som gir best effekt på elevenes helse, trivsel og skoleresultater.

Klikk på bildet for å se oversikten over folkehelsesituasjonen i norske kommuner:

Her kan du sjekke folkehelseprofilen til din kommune: Folkehelseinstiuttets folkehelseprofiler

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger