Ekspert: – Norge vil få renter nær null

Det kraftige fallet i oljeprisen gjør at Norge blir mer likt våre naboland som sliter med dårlig lønnsomhet, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen. Han spår kraftige kutt i styringsrenta det kommende året.

Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen

Svak oljepris gjør at Norge må effektivisere, rasjonalisere og kutte både jobber og renta, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen.

Foto: Johan B. Sættem

Torsdag klokka 10.00 offentliggjør Norges Bank sin nye rentebeslutning etter gårsdagens møte i sentralbankens hovedstyre.

Ekspertene tror ikke banken velger noe annet enn å holde renta uforandret.

Siden i sommer har forventningene til økonomisk vekst i Europa avtatt. Troen på at prisene vil stige er svekket. Statsrentene har tidvis vært negative. Og oljeprisen har falt kraftig.

Dette gjør at Norges Bank trolig vil starte første omgang med rentekutt allerede før jul, spår sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

– Akkurat når Norges Bank vil starte å kutte er vanskelig å si. Men vi er på vei inn i en tid der vi må tilpasse oss våre nabolands rentenivå. I våre naboland er renta nær null, sier Andreassen.

Han venter flere rentekutt fra Norges Bank det neste året, og spår en rente som nærmer seg null, fra dagens nivå på 1,5 prosent.

– Må kutte dersom oljeprisen forblir lav

Torbjørn Kjus, oljeanalytiker i DnB Markets

Oljeprisen blir trolig vesentlig lavere i 2015 enn det vi har vært vant til de siste årene, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus.

Foto: Johan B. Sættem

Andreassen har lenge vært den mest pessimistiske av landets makroøkonomer, og har spådd at Norges Banks neste renteendring blir ned snarere enn opp.

Men i gårsdagens DN sier både professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og professor Ragnar Torvik ved NTNU at det kan bli nødvendig av Norges Bank halverer styringsrenta dersom oljeprisen forblir lav, og konjunkturene i Europa forblir svake.

I så fall vil det gi en styringsrente på 0,75 prosent, det desidert laveste nivået i sentralbankens historie.

– Når ikke regjeringens anslag på 100 dollar

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB skriver nå på en ny analyse for hva finanshuset skal mene om oljeprisen for neste år.

Han spår en oljepris for året som kommer som ligger mellom 70-90 dollar for hvert fat nordsjøolje som selges i råvaremarkedet. Det er langt unna regjeringens anslag i statsbudsjettet. Der forventes det at hvert fat olje i snitt skal innbringe 650 kroner i statskassa.

Men i skrivende stund ligger prisen for ett fat nordsjøolje på 86 dollar, mens dollarkursen er 6,6 kroner.

– Vi hatt en snittpris på olje på 100 dollar pr fat i fire år på rad, men dessverre for Norge får vi ikke det til neste år, sier Kjus til NRK.

Han spår at oljekartellet OPEC er mest tjent med å ikke kutte i produksjonen på møtet i november, og at oljeprisen derfor ikke får drahjelp oppover av redusert tilbud av olje etter kartellets neste møte.

Analytikeren har lenge spådd at svært sterk produksjonsvekst i billig amerikansk skiferolje vil føre til reduserte priser på nordsjøolje.

– Regjeringen har lagt til grunn en oljepris på 650 kroner, rundt 100 dollar i budsjettet for 2015. Hva tenker du om det?

– Ja, det virker for høyt, ettersom jeg sier 70-90 dollar, så tror jeg ikke på 650 kroner pr fat neste år, sier Kjus.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger