Eks-politimester kritiserer 22. juli-rapporten

Tidligere politimester Anstein Gjengedal i Oslo synes det er på tide at det stilles spørsmål ved innholdet i 22. juli-rapporten og betydningen den har fått.

Anstein Gjengedal

Anstein Gjengedal var politimester i Oslo fra 2002 til 2012.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– I tiden etter at rapporten ble lagt fram, ble man oppfattet som for lite ydmyk hvis man ikke la den til grunn for hva som hadde skjedd. Gjørv-rapporten ble en opplest og vedtatt sannhet, men det er mye der jeg ikke kjenner meg igjen i, særlig når det gjelder holdninger og kultur i politiet. Jeg synes rapporten er for bastant, sier Gjengedal til Aftenposten.

Alexandra Bech Gjørv ledet av 22. juli-kommisjonen.

Alexandra Bech Gjørv ledet av 22. juli-kommisjonen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen, også kalt Gjørv-kommisjonen, ble lagt frem i 2012, ett år etter terrorangrepene.

Rapporten var til dels sterkt kritisk til politiets innsats for å redde ungdommer på Utøya.

Gjengedal sier seg enig i deler av kritikken som kom, blant annet det som gjelder båtsituasjonen og kommunikasjonen mellom politidistrikter.

– Men jeg synes det er feil å fordømme hele Politi-Norge på bakgrunn av enkelthendelser den dagen, sier Gjengedal.

Kronikk på Politiforum

I en kronikk på Politiforum tar forsker Helge Renå tar et oppgjør med 22. juli-kommisjonens kritikk mot politiets aksjon.

Han mener politiledelsen ikke uten videre bør legge konklusjonene i rapporten til grunn når de nå skal endre Politi-Norge.

– Kommisjonen leverte et grundig stykke arbeid med sin rapport, men det er ikke ensbetydende med at kommisjonsrapporten er fasiten på hva som fungerte og ikke 22/7, skriver Renå blant annet.

Han skriver videre at myndighetene ikke bør legge «rapportens vurderinger og konklusjoner til grunn for sitt pågående reform- og omstillingsarbeid», uten at det blir gjort «en kritisk refleksjon og analyse».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger