Hopp til innhold

Eks-biskop vil la papirløse jobbe

Folk som har oppholdt seg ulovlig i Norge fem år eller mer, bør få lov til å jobbe. Det mener biskop emeritus Tor B. Jørgensen, styreleder i organisasjonen Mennesker i Limbo.

Tor B. Jørgensen

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen vil gi lengeværende papirløse rett til å jobbe.

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Jørgensen mener det er på tide å gjeninnføre arbeidstillatelse og skattekort for personer som har oppholdt seg ulovlig i Norge i mer enn fem år.

– Politikerne sier at alle kan returneres. Det er ikke slik virkeligheten er. De som har vært her lengst, og som av ulike grunner ikke kan reise hjem, må få lov til å jobbe og betale skatt, sier han.

I følge Utlendingsdirektoratet oppholder mellom 18.000 og 56.000 personer seg ulovlig i Norge, men det hersker stor usikkerhet rundt tallene.

Innstramminger tidlig på 2000-tallet har gjort det umulig for avviste asylsøkere å jobbe og betale skatt.

En av dem er Sara Abdo fra Eritrea. Hun har bodd åtte år i Norge uten lovlig opphold, og forsøkte for noen år siden å returnere til hjemlandet uten å lykkes.

– Jeg prøvde å reise tilbake, men ambassaden ville ikke gi meg reisedokumenter, sier hun.

Håpløsheten og den vanskelige situasjonen som «papirløs», gjorde henne deprimert.

– Jeg fikk hjelp på Helsesenteret for papirløse i Oslo, der jeg også jobber som frivillig, forteller Abdo, som ikke tør å tenke på hvor hun hadde vært i dag om hun ikke hadde hatt en jobb. Hun sliter fortsatt økonomisk, men blir hjulpet av sin norske ektemann.

Sara Abdo

Sara Sead Abdo har bodd åtte år i Norge uten lovlig opphold.

Foto: Kristine Næss Larsen

– Kan havne på det svarte arbeidsmarkedet

Forsker ved Uni Research Rokkan-senteret, Marry-Anne Karlsen, sier forskning viser at land der svart arbeid er utbredt, er mer attraktivt for personer som ikke får oppholdstillatelse, enn land med mer regulert arbeidsmarked.

Marry-Anne Karlsen

Forsker ved Uni Research Rokkansenteret, Marry-Anne Karlsen, mener personer uten oppholdstillatelse vil ha begrenset nytte av å få arbeidstillatelse.

Foto: Kristine Næss Larsen

– Men vi har ikke sett på hva slags virkning det eventuelt vil ha å innføre arbeidstillatelse for lengeværende. Selv om vi tidligere har hatt en slik ordning, er ikke effekten av den blitt dokumentert, sier Karlsen.

Hun mener likevel at mange som oppholder seg ulovlig i Norge, vil ha begrenset nytte av å få en arbeidstillatelse.

– For mange vil det være lettere å få en jobb nettopp fordi de ikke har arbeidstillatelse eller lovlig opphold, de blir en billig arbeidskraft som er lett å utnytte. Dette gjør dem attraktive på det svarte arbeidsmarkedet, sier Karlsen.

Styreleder i organisasjonen Mennesker i Limbo, Tor B. Jørgensen, frykter ikke økt tilstrømming dersom reglene blir myket opp.

– Vi må se på den gruppa som har vært her lenge, og som er ureturnerbare, og begynne der. At det skulle få negative konsekvenser i den forstand at mange flere kom, kan man nettopp unngå ved å si at ordningen gjelder de lengeværende, sier den tidligere biskopen.

AKTUELT NÅ