Eirik Jensen vil kjempe for at pressen skal høre hva han har å si

Spesialenheten for politisaker vil at Eirik Jensen må forklare seg bak lukkede dører. Det vil den tidligere polititoppen prøve å forhindre.

Eirik Jensen under bokslipp

VIL SNAKKE FOR ÅPNE DØRER: Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen ønsker å fortelle «alt» i den kommende rettssaken. Det er det ikke sikkert han får anledning til.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

9. januar skal en av de mest omtalte kriminalsakene i nyere norsk historie opp i Oslo tingrett. Den korrupsjonssiktede politilederen Eirik Jensen sitter på tiltalebenken med sin tidligere informant Gjermund Cappelen.

I løpet den nesten seks måneder lange rettssaken må Spesialenheten for politisaker legge fram bevis for at Jensen skal ha gitt Cappelen informasjon som bidro til at bærumsmannen kunne smugle nesten 14 tonn hasj inn til Norge.

Dagbladet skrev før helgen at Spesialenheten for politisaker ønsker at deler av rettssaken skal gå for lukkede dører, altså uten presse tilstede. Dette til tross for at Jensen tidligere har varslet at flere i Oslo-politiet visste hvordan han opererte og at han «ikke vil spare noen».

Krever lukkede dører

Etter det NRK får opplyst har Spesialenheten for politisaker levert inn en svært omfattende begjæring til Oslo tingrett. I denne ber enheten om at hele Jensens forklaring skal gå for lukkede dører.

I rettens brev til Norsk Presseforund og Norsk Redaktørforening vedrørende Spesialenhetens begjæring om lukkede dører, heter det blant annet:

Begjæringen er av Spesialenheten stemplet «strengt fortrolig», jfr. beskyttelsesinstruksen § 4 jfr. offentleglova § 13 første ledd. Retten har forespurt Spesialenheten om begjæringen kan forelegges pressen til uttalelse, eventuelt om begjæringen kan nedgraderes etter beskyttelsesinstruksen § 5 nr. 4, men fått negativt svar, og retten må forholde seg til dette.

– Ønsker åpne dører så langt det lar seg gjøre

Arild Holden er en av Jensens to forsvarere. Han sier på generelt grunnlag:

– Vi ønsker åpne dører så langt det lar seg gjøre. Utover dette kan vi ikke kommentere denne saken før rettens beslutning foreligger, sier Holden.

NRK har vært i kontakt Jensens andre forsvarer, John Christian Elden. Han opplyser at forsvarerne vil svare på Spesialenhetens begjæring i løpet av dagen.

SISTE NYTT

Siste meldinger