Eirik Jensen blir ikke løslatt

Borgarting lagmannsrett har tatt anken fra Spesialenheten til følge. Dermed kan Eirik Jensen varetektsfengsles i fire uker.

Eirik Jensen før dom

Eirik Jensen utenfor Oslo tinghus fredag i forrige uke.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Tirsdagens avgjørelse kommer etter at Spesialenheten anket løslatelsen av Jensen på lørdag.

Spesialenheten mente det ville støte folks rettsfølelse om Eirik Jensen er ute i frihet etter en så alvorlig dom.

Jensen ble i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet sist fredag.

Jensen anket dommen på stedet.

Da hadde han allerede blitt pågrepet av Spesialenheten. Sivilkledde politifolk pågrep Jensen i den første pausen under domsavsigelsen.

Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

DRAMATISK: Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

I tirsdagens kjennelse viser Borgarting lagmannsrett blant annet til allmennhetens rettsfølelse, og konkluderer med at kravet til kvalifisert mistanke er oppfylt.

Lagmannsretten skriver videre at det er snakk om en «helt spesiell sak», og at det ikke er ført tilsvarende saker for norske domstoler tidligere.

Vil ha Jensen i varetekt

Spesialenheten ønsket å varetektsfengsle den tidligere polititoppen i fire uker, og mente at vilkårene for varetektsfengslingen var til stede.

– Jensens handlinger har undergravd politiets samfunnsoppdrag og innebærer et grovt tillitsbrudd. Det er nødvendig å fengsle ham for å unngå at allmennheten får svekket tillit til rettssystemet vårt, sa Liv Øyen i Spesialenheten under fengslingsmøtet lørdag formiddag.

Borgarting lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten i at det vil støte allmennhetens rettsfølelse hvis Jensen ikke fengsles mens han venter på Høyesteretts avgjørelse.

John Christian Elden, som forsvarer Jensen, mente pågripelsen av Jensen var unødvendig.

– Hvis man treffer Eirik Jensen på Super'n, føler man ikke at denne mannen her skulle sittet inne, selv om han ikke har en endelig dom, sa Elden.

– HAR SMAKT PÅ 21 ÅR: Eirik Jensen snakket med pressen da han møtte til fengslingsmøte lørdag.

Mulig behandling i Høyesterett

Selv om han ikke kan anke bevisvurderingen under skyldspørsmålet, har Elden og forsvarerne hans mulighet til å anke straffeutmålingen, lovanvendelsen eller saksbehandlingen til Høyesterett.

Det kan derfor ta tid før den endelige dommen faller.

– Vi er ikke i den situasjonen at løpet er kjørt, det er positivt feil at skyldspørsmålet er endelig avgjort, sa Elden under fengslingsmøtet.

Han viste til at Jensen ikke ble pågrepet etter den første rettsrunden i tingretten, og argumenterte med at det de siste årene ikke har vært vanlig å varetektsfengsle før rettskraftig dom i narkotikasaker.

Lagmannsretten mener forsvarernes anke over lovanvendelse ikke kan påvirke spørsmålet om varetekt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger