NRK Meny
Normal

Oppdrettsnæringen eier sine egne miljøkontrollører

Oppdrettsbransjen er storaksjonærer i flere av selskapene som utfører miljøkontroll ved anleggene deres. – Det vi gjør er helt klart lovlig, sier oppdretter.

Per Anton Løfsnæs, daglig leder for Bjørøya Fiskeoppdrett.

Ved Bjørøya Fiskeoppdrett i Flatanger i Nord-Trøndelag føres det regelmessig miljøtilsyn av havbunnen, men kontrollen skal utføres av en uavhengig tredjepart.

Fôrrester og fiskeskit er oppdrettsnæringenes største miljøproblem. En gjennomgang NRK har gjort viser at flere oppdrettere har store eierinteresser i selskapene som måler forurensingen ved anleggene, og som avgjør om de får drive videre eller ikke.

Les også: – Skittkaker under fiskeriministeren sitt oppdrettsanlegg

Storaksjonærer i miljøkontrollselskap

Kontrollene skal utføres av en uavhengig tredjepart, men Bjørøya Fiskeoppdrett i Flatanger i Nord-Trøndelag eier 38, 31 prosent av selskapet Aqua Kompetanse, selskapet som skal sørge for at miljøkravene overholdes.

Per Anton Løfsnæs

Per Anton Løfsnæs mener det fungerer greit å bli kontrollert av sitt eget selskap.

Per Anton Løfsnæs, daglig leder ved Bjørøya Fiskeoppdrett er også storaksjonær i Aqua Kompetanse. Han sitter dermed på begge sider av bordet.

Er ikke Aqua Kompetanse da inhabil til å gjøre slike kontroller og tilsyn for dere?

– Ja, i og med at du er her og spør om det i dag, blir det et tema, sier Løfsnæs.

– Habiliteten kan være et problem, innrømmer Løfsnæs.

Men Løfsnæs mener det fungerer greit å bli kontrollert av sitt eget selskap, og påpeker at han mener ingen lover eller forskrifter er brutt.

– Det vi gjør er helt klart lovlig, sier Løfsnæs.

Les også: Vil ha oppdrett ut av fjordene

– Oppdretterne påvirker ikke resultatene

En gjennomgang av eierstrukturen viser at oppdretterne selv er de største eierne i selskapet. De lar alle sammen Aqua Komptanse kontrollere tilstanden under sine laksemerder.

Salmar Farming eier 28, 74 prosent av Aqua Kompetanse, Marine Harvest eier 7,09 prosent i selskapet, og Bjørøya Fiskeoppdrett eier 38, 31 prosent.

Otto K. Sandnes

Otto K. Sandnes sier oppdretterne ikke påvirker resultatene av miljøkontrollene.

– Av våre 16 eiere, har vi tre eiere som er fiskeoppdrettere, og vi har gjort undersøkelser for dem, sier Otto K. Sandnes, leder i Aqua Kompetanse.

Prøveresultatene meldes til fiskeridirektoratet og fylkesmennenes miljøvernavdeling, og er helt avgjørende for hva norske myndigheter får vite om graden av forurensing rundt norske oppdrettsanlegg.

– Vi har aldri så langt i våres tiårige historie opplevd at oppdretterne har prøvd å påvirke resultatene av våre undersøkelser. De har aldri lagt seg bort i det, sier Sandnes.

Les også: Kan bli nei til oppdrett i Ofoten

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger