EFTA mener UNE-vedtak var feil

Den norske stat kan ikke innføre egne regler for opphold i landet på tvers av reglene i EU. Det har EFTA-domstolen slått fast i dag i en sak en gambisk mann hadde anlagt mot Utlendingsnemnda.

Advokat Arild Humlen

EFTA-dommen vil få følger for norske domstoler, mener advokat Arild Humlen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Saken begynte i 2012 da en norsk kvinne bosatt i Spania giftet seg med mannen fra Gambia. Han hadde da lovlig opphold i Spania.

Kvinnen mottok da uførepensjon fra Norge. De to ønsket å flytte til Norge, men mannen fikk avslag på opphold i Norge selv om han var gift med en EØS-borger. Utlendingsnemnda tolket loven slik at mannen ikke hadde rett til opphold.

Etter EUs regler kunne paret flytte til et hvilket som helst EU-land, men altså ikke til kvinnens hjemland. Det at kvinnen har fått norsk trygd, og ikke har hatt jobb i Spania er et av elementene i saken.

Saken har versert i flere år som klagesak, og endte til slutt i Oslo tingrett.

Prinsippet om fri bevegelse over landegrensene var temaet for saken - og hvordan EU og EØS-avtalens mange og kompliserte regler skulle tolkes.

– Vil bli førende

Dommen er formulert som et råd til Oslo tingrett, men gambierens advokat, Arild Humlen, tror retten i Norge vil følge den.

– Det er en enstemmig og helt klar dom i strid med Norges rettslige oppfatning, og i tråd med forståelsen vi har anført, sier Humlen.

Humlen mener den kan få følger for andre saker.

– I realiteten er dette en utvilsomt forpliktende avgjørelse som vil være førende og styrende for norske domstolers avgjørelser, sier han.

Pål Wennerås hos Regjeringsadvokaten som førte saken for Norge sier EFTA-domstolen fraviker en dom i EU-domstolen, og dermed utvidet hva EØS-avtalen skal gjelde for. Han sier norsk rett vanligvis følgjr dommer i EFTA-domstolen.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE sier til NRK at de konstaterer at EFTA-domstolen er uenig i deres tolkning, men at de på grunn av ferie ikke kan gi flere kommentarer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger