E-tjenesten legger frem sin trusselvurdering

I dag overleverer E-tjenesten sin åpne trusselvurdering for 2015 til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, peker særlig på Russlands utvikling som viktig for norske interesser.

Sjef Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen legger kl. 10 fram årets vurdering som kalles Fokus 2015.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottar rapporten.

Klokken 10 i formiddag legger E-tjenesten sin trusselvurdering, kalt Fokus 2015. Rapporten gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstakere og for opinionen, heter det i en pressemelding.

Følg fremleggelsen av trusselvurderingen direkte på NRK.no fra klokken 10.

Det er femte gang Etteretningstjenesten legger frem en åpen vurdering.

Kjell Grandhagen

Sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Etteretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.

I en video lagt ut i forkant av pressekonferansen, peker sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, på at tjenesten jobber med mye høygradert, hemmelig materiale.

Men vår linje har vært den at for å kunne hemmeligholde det vi må hemmeligholde, så må vi også være åpne om det vi kan være åpne om, sier generalløytnant Grandhagen i videoen.

– Nedrusting har gått for langt

Norsk etteretningstjeneste sa før jul at man har sett et tydeligere russisk nærvær en tidligere. I videoen om Fokus 2015 peker Grandhagen på utviklingen i Russland som viktig for norske interesser.

– I et lengre perspektiv vil jeg si at usikkerheten rundt hvordan vårt naboland Russland utvikler seg, er det som vil ha størst betydning for Norge i lengden.

NRK har snakket med flere tidligere norske offiserer, som mener nedrustingen av det norske forsvaret har gått for langt. Offiserene peker særlig på situasjonen i Russland som viktig i denne sammenhengen.

– Problemet er at vi har kastet over bord det vi lærte gjennom den kalde krigen, og snudd ryggen til det. Det var en feilvurdering sier tidligere flaggkommandør Jacob Børresen til NRK.

– Trusselen mot Norge har økt

Ifølge Grandhagen er det flere trekk som gjør at trusselen mot norske interesser har økt.

Terrorhandlingene i Europa er et eksempel på det, men vi må også se det i et større perspektiv. Helt konkret nå står vi overfor noen akutte problemstillinger, spesielt knyttet til utviklingen i Midtøsten og fremveksten av helt nye typer terrortrusler, sier Grandhagen i videoen, mens bilder av terrorangrepet mot Paris i januar og bilder av terrorgruppa Den islamske staten illustrerer budskapet.

Grandhagen trekker også frem at Norge står overfor utfordringen innen cyberdomenet, altså norsk IKT-infrastruktur.


SISTE NYTT

Siste meldinger