E-sjefen bekymret over Wikileaks

Sjefen for Etterretningstjenesten sier det er mange grunner til å frykte effekten av Wikileaks, og frykter nettstedet på sikt kan føre til et mer lukket samfunn.

Generalløytnant Kjell Grandhagen

Generalløytnant Kjell Grandhagen sa at det ikke kommer til å bli en tradisjon med utstrakt åpenhet fra norsk etterretningstjeneste da han innledet E-tjenestens foredrag om hemmelighold og åpenhet i Oslo Militære Samfunn.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

I en tale i Oslo Militære Samfunn mandag ettermiddag sa generalløytnant Kjell Grandhagen at statlige og militære organisasjoners hemmelighold har fått seg et alvorlig skudd for baugen det siste året.

Dette fordi nettstedet Wikileaks systematisk pumper ut hundretusenvis av graderte dokumenter.

– Å publisere store mengder informasjon, hvis effekt ikke er en annen enn å vanskeliggjøre samfunnsnyttig virksomhet, som diplomati, har jeg svært liten sans for.

– Blir prosessene i samfunnet åpnere eller mer lukket av dette? Blir verden farligere eller fredeligere gjennom slik publisering?, spurte E-sjefen.

E-14

I talen tok E-sjefen på nytt et oppgjør med etterretningsfolk som har brutt taushetsplikten i forbindelse med den såkalte E-14-saken. Grandhagen sa at han ikke kan forstå at noen med tilknytning til E-tjenesten overhode kan finne på å bryte sin livslange taushetsplikt.

– Det å gå ut med informasjon om operasjoner i fortid kan potensielt bidra til å øke risikoen ved operasjoner i fremtid, sa E-sjefen.

Grandhagen mener likevel at det ikke har fremkommet informasjon som alvorlig truer vitale norske interesser eller setter enkeltmenneskers liv i alvorlig fare.

I talen utdypet Grandhagen behovet for hemmelighold.

– Det er også helt avgjørende for oss å kunne operere uten at omverdenen kjenner til hvilke kapasiteter vi besitter og hvilke metoder vi benytter oss av. Skulle disse bli kjent, ville det bli vesentlig vanskeligere å frembringe den informasjonen norske myndigheter er helt avhengig av, sa Grandhagen.

Terrrortrussel

I Oslo Militære Samfunn sa Grandhagen at trusselen mot Norge er fundamentalt endret de siste to tiårene. Tidligere var det trusselen fra Russland som skapte hodebry for Etterretningstjenesten, nå er det trusselen fra terrorisme som er i fremvekst.

– De internasjonale terrornettverkenes strategi har vært i endring, og dagens trussel kan like gjerne komme fra mennesker med permanent opphold i landet vårt som fra tilreisende terrorister, sa Grandhagen.

Grandhagen gjorde et poeng av det er PSTs oppgave å vurdere terrorsituasjonen i Norge, men at det er E-tjenesten som skal vurdere trusselen mot Norge.

– Det avgjørende med et særdeles nært og tett samarbeid mellom våre to organisasjoner, sa Grandhagen.

Tidligere i dag la PST-sjef Janne Kristiansen frem PSTs trusselvurdering for Norge i 2011. Kristiansen advarte spesielt mot internasjonalisering av ekstreme islamister og høyreekstreme.

Hun mener det vil være naivt å tro at det ikke vil skje forsøk på terroraksjoner i Norge som PST ikke vil ha mulighet til å se på forhånd.

SISTE NYTT

Siste meldinger