Hopp til innhold

Dyrere å vinne rettssaker

Etter nyttår risikerer du å måtte dekke store deler av egne saksomkostninger selv om du vinner saken.

Rettssal
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Frem til nå har det vært slik at den som vinner en sak som hovedregel får dekket sine egne saksomkostninger.

Men etter nyttår trer den nye tvisteloven i kraft, og da kan men ende opp med regningen selv.

I såkalte småkravprosesser, som gjelder tvister under 125 000, må du heretter dekke dine egne saksomkostninger selv, dersom disse overstiger 20 prosent av tvistens verdi - eller 25 000 kroner.

Vinningen kan gå opp i spinningen, frykter Nina Dybedahl, jurist og rettshjelper.

Dybedahl skisserer et eksempel der man for eksempel får en erstatning på 50.000 kroner, men med får samtidig en regning fra advokaten på 60.000. Du vil da ha krav på å få dekket inntil 20 prosent, eller 10.000 kroner av den regningen.

- I et slikt tilfelle vil du dag ende opp med null kroner, selv om du har fått en erstatning på 50.000 kroner, sier Dybedahl.

- Vil dekke de reelle kostnadene

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei ledet utvalget som forberedte den nye loven, og han håper at man vil få en prosess som er bedre tilpasset verdien av tvisten.

- Utgangspunktet vårt er at de 20 prosentene, i de alller fleste tilfellene, vil dekke de reelle kostnadene, sier Schei.

Hovedformålet med den nye tvisteloven er, ifølge Schei, å skape en mer proporsjonal prosess på den måten at omkostningene står i forhold til det man tvister om.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ