Hvis du finner eksplosiver: – Ikke rør, ring politiet

Lederen for arbeidsgruppa som har sett på ansvar og håndtering av eksplosivene i norsk natur er veldig klar i sitt råd om du oppdager noe: – Ring politiet!

Lederen for arbeidsgruppa som har sett på ansvar og håndtering av eksplosivene i norsk natur er veldig klar i sitt råd om du oppdager noe: – Ring politiet!

VIDEO: Se intervjuet med Odd Arne Grøvo i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

NRK har i dag fortalt hvordan en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe anslår at over 200 000 tonn eksplosiver ligger spredt i norsk natur.

Les mer: Over 200 000 tonn eksplosiver ligger spredt i norsk natur

Eksplosivene finnes på land, i innsjøer og i havet over hele Norge.

Lederen for arbeidsgruppa som har sett på håndteringen av alle etterlatenskapene fra krigen er tydelig i sitt råd til alle som måtte komme over noe som kan være eksplosiver i naturen.

– Stopp, ikke rør, ring politiet, sier Odd Arne Grøvo, senioringeniør og leder for arbeidsgruppen som har laget rapporten om ansvar og håndtering av eksplosiver i norsk natur.

For også han er tydelig på at det som ligger i norsk natur kan være farlig.

Rapporten han har vært med på å lage slår fast at det man finner kan være alt fra ufarlig gammelt rustent skrap til livsfarlige høyeksplosiver.

Restene av en synkemine på dekk i en båt

Forsvarets minedykkere har hentet opp restene av en synkemine på dekket i en av sine båter. Minen har i stor grad gått i oppløsning og tennmekanismen er ødelagt.

Foto: Forsvaret

Laget for å ta liv

Mye av eksplosivene er på bunnen av havet eller andre lite tilgjengelige steder. Derfor mener regjeringas arbeidsgruppe at sannsynligheten for at folk kommer borti noe av det er lav.

Likevel mener lederen av arbeidsgruppa fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det kan gå liv hvis noen er uheldige.

– Sannsynligheten for at en granat går av er svært liten, særlig om den får ligge i fred. Likevel er det gitt at hvis en granat går av at det ligger i dens natur at en eksplosjon vil kunne være fatal, sier Grøvo fra DSB.

Det er blant annet derfor at han og andre som er eksperter på slike eksplosiver er så tydelige på at folk flest må trekke seg unna så fort man mistenker at det ligger noe som kan ha sprengkraft i naturen.

Dagens ordninger fungerer på den måten at de som oppdager noe må varsle politiet. Politiet vil så gjøre en vurdering av hvordan funnet skal håndteres, om det skal settes opp avsperringer og om Forsvaret skal kalles inn for å uskadeliggjøre eventuelle eksplosiver.

DSB: – Behov for en bedre oversikt over hvor det ligger

Minedykker gjør seg klar for å gå ned ved Karmøy

En av Forsvarets minedykkere gjør seg klar til enda et oppdrag.

Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvarets mediesenter

Totalt har Forsvaret rundt 250–350 eksplosivryddeoppdrag i året.

Eksplosivrydderne deres reiser jevnt og trutt ut til nye steder for å uskadeliggjøre farlige sprenglegemer.

Se video: Her sprenger Forsvaret en mine på 300 kg

Regjeringens arbeidsgruppe har bestått av representanter fra seks fagorganer. Gruppen anslår at eksplosivene er fordelt utover hele landet, siden tyskerne hadde tropper både i sør og nord.

– Vi vet at det er dumpet eksplosiver mange steder. Blant annet er det dumpet utenfor nesten hvert eneste fort som tyskerne hadde langs den norske kysten, sier Per Arne Bakkeli som leder Forsvarets minedykkerkommando til NRK.

Lederen for arbeidsgruppa innrømmer at det ikke finnes noen god nasjonal oversikt over eksplosivene er dumpet.

– Det har blitt ryddet mye eksplosiver i Finnmark, men også andre steder i landet. Det finnes ingen god nasjonal oversikt, og det er derfor behov for å få på plass en bedre oversikt, sier Grøvo i DSB.

Hvem har ansvar for at dette blir tatt hånd om?
– Ansvar og ansvarsfordeling har vært uklart. Da særlig ved rydding av større forekomster, og vi har anbefalt ordninger til slik rydding. Da kan blant annet Staten dekke kostnader direkte gjennom fylkesmennene når det gjelder større forekomster, svarer arbeidsgruppeleder Grøvo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger