Dropper Navarsete-granskning

Kontrollkomiteen går ikke videre med den påståtte tvilen rundt Liv Signes Navarsetes forklaring om ulovlig partistøtte. – Saken viser behovet for å vurdere strengere regler for kontrollhøringer, mener Høyre.

Liv Signe Navarsete i kontrollhøring

HØRING: I 2010 møtte daværende statsråd Liv Signe Navarsete i en åpen høring om pengegavene til Senterpartiet.

Foto: Holm, Morten / NTB Scanpix

Et internt Sp-brev med sterke beskyldninger mot den avgåtte Sp-lederen og tidligere statsråden førte til at Høyre og Venstre mente at Stortinget burde se på partistøttesaken på nytt.

Nå dropper de kravet.

– Vi går ikke videre med dette, fordi vi ikke regner med å komme til bunns i hvilken versjon som er rett, sier første nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Michael Tetzschner (H).

I slutten av mars avslørte Dagens Næringsliv et brev tidligere kommunikasjonssjef i Senterpartiet, Torvild Sveen, hadde sendt til Sps valgkomité. Der gikk han langt i å antyde at Navarsete ikke fortalte hele sannheten i saken om den ulovlige pengestøtten til partiet fra Troms Kraft og Eidsiva Energi.

Ville ha ny behandling

Både Venstres Abid Raja og Tetzschner i Høyre mente påstandene sådde tvil om Navarsete hadde snakket sant da hun forklarte seg for kontrollkomiteen om saken i 2010.

Michael Tetzschner (H)

VIRKEMIDLER: Michael Tetzschner (H) ønsker en debatt om hvordan Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan sikre seg at de som møter i høring snakker sant.

Foto: Høyre

Begge tok til orde for at Stortinget burde se på saken på nytt.

– Jeg mener at vi må ettergå Navarsetes uttalelser og se dem opp mot påstandene til Torvild Sveen, sa Tetzschner til NTB den gang.

I mine private notater fra de senere møtene i arbeidsutvalget og sentralstyret i Sp, der dette ble omtalt, skrøt Liv Signe Navarsete av Egebergs (daværende generalsekretær, red.) arbeid overfor kraftselskapene og grupperingen som skulle sørge for at Senterpartiet endelig kunne få et økonomisk handlingsrom i en valgkamp.

Torvild Sveen / Brev til valgkomiteen, mars 2014

Til sammen ga de to kraftselskapene 700.000 kroner til et prosjekt om fornybar energi, men pengestøtten endte i stedet opp i partikassen til Senterpartiet.

Avsløringen førte til politietterforskning, bøter og politisk skandale.

Da Stortinget behandlet saken høsten for fire år siden, fortalte Navarsete at hun hørte om prosjektet første gang i 2008, men at ingen navn på bedrifter ble nevnt. Hun viste til at saken ble behandlet av administrasjonen i partiet fram til mai 2009, og at hun først da ble kjent med hvilke bedrifter som støttet partiet.

Men Sveens interne brev ga inntrykk av at hun visste mer enn hun var villig til å innrømme.

Avviste at Navarsete snakket usant

«Navarsete slapp unna med at hun ikke hadde kjennskap til saken. Det er en sannhet med modifikasjoner,» skrev Sveen i brevet, der han også hevdet at Navarsete overvåket og mistenkeliggjorde sin nestleder Ola Borten Moe.

Men da det ble kjent at innholdet i brevet førte til krav om at Stortinget burde se på saken på nytt, gjorde den tidligere kommunikasjonssjefen det klart at hans kritikk ikke gjaldt Navarsetes forklaring til Stortinget.

– Det er ikke noe å klandre Navarsete for når det gjelder hennes forklaring til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa Sveen til NTB.

Ifølge Abid Raja var denne uttalelsen avgjørende for at kontrollkomiteen ikke gikk videre med saken.

Sveen selv skriver i en tekstmelding til NRK fredag at han tar avgjørelsen til etterretning. «Det er i tråd med min uttalelse, og det er ingen overraskende konklusjon», skriver han.

Ikke lovpålagt å snakke sant

Også kontrollkomiteens leder, Arbeiderpartiets Martin Kolberg, mener det var en klok beslutning å droppe saken.

Abid Raja (V)

SNUR: Abid Raja (V) sier komiteen ikke så behovet for å gå videre med saken etter at Sveen i etterkant avviste at Navarsete holdt tilbake informasjon under høringen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix
Martin Kolberg

KLOKT: Ifølge Martin Kolberg er det ingen grunn til å tro at Navarsete ikke holdt seg til sannheten.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Vi har ikke noe bevis på at Navarsete ikke har snakket sant, sier han.

Men ifølge Tetzschner aktualiserer denne saken behovet for å se nærmere på hvordan Stortingets kontrollkomité bedre kan sikre seg at statsråder holder seg til sannheten når de møter til høring.

Han tar til orde for at kontrollkomiteen bør hente inn erfaringer fra parlamenter i andre land for å se hvilke regler de har.

– I USA, for eksempel, medfører det straffeansvar å forklare seg uriktig for Kongressen, sier Tetzschner.

I Norge finnes det ingen lover som slår fast at statsråder som forklarer seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen må snakke sant. Systemet bygger på en forventning om, og tillit til, at man holder seg til sannheten. Dersom man har grunn til å tro at statsråder lyver, er det eneste alternativet riksrett.

Ifølge Kolberg har ikke komiteen drøftet behovet for nye regler, men han utelukker ikke at det kan bli aktuelt.

– Jeg stiller meg ikke i veien for å tenke på andre virkemidler, sier han.

Kolberg understreker imidlertid at han ikke setter denne debatten i sammenheng med Navarsete og hennes forklaring til komiteen i 2010.

– Det at jeg åpner for å vurdere andre virkemidler, betyr ikke at jeg indikerer at Navarsete ikke snakker sant, sier Ap-politikeren.

Liv Signe Navarsete har tidligere ikke villet kommentere innholdet i brevet fra Sveen. Hun har ikke vært tilgjengelig for intervju fredag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger