Dropper folkets forslag

Lokalpolitikerne avviser de fleste saker som innbyggerne selv tar opp, viser en stikkprøve som NRK har gjort rundt ordningen med innbyggerinitiativ.

Byrådsleder Erling Lae (H)

Avviser byrådsleder i Oslo Erling Lae og hans kolleger rundt i landet bevisst initiativer fra innbyggerne?

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Jeg tror politikerne avviser mange forslag fra folket for å beskytte seg selv, og for å spare tid. Ofte finner lokalpolitikerne frem formalistiske grunner til å avvise et innbyggerinitiativ, sier Håkon Wium Lie fra 'Aksjon stans!no' som samlet inn 3000 underskrifter for å fjerne 40 lysreklametårn i Oslo. Kravet ble avvist av Oslo Bystyre.

Folkets forslag

Innbyggerne i en kommune kan selv fremme et forslag som kommunestyret må ta stilling til hvis man samler inn minst 300 underskrifter. Ordningen med slike innbyggerinitiativ ble vedtatt av Stortinget i juni 2003.

Les mer her: Kommuneloven: Innbyggerinitiativ

NRK har tatt kontakt med ti kommuner for å høre om ordningen blir brukt av folket og om politikerne følger opp forslagene. Tallene viser at det er tatt 59 slike initiativ i de ti kommunene siden loven ble innført. Av disse forslagene er 47 avvist eller stemt ned av lokalpolitikerne.

Oslo avviser

Borgerne i hovedstaden har fremmet 36 innbyggerinitiativ for bystyret siden 2003. 25 av initiativene er avvist eller stemt ned. Tre av sakene har samlet flertall, mens resten er tatt til orientering av bypolitikerne eller sendt videre til en av fagkomiteene i Bystyret. Bystyrerepresentant Andreas Behring fra SV sier flertallet ikke tar oslofolks egne forslag på alvor. - Høyre og Frp leter i loven for å finne formalistiske grunner til å avvise folkets egne forslag. Vi bør strekke oss langt for å behandle de sakene folket vil ta opp, sier Behring.

- Hva kan være grunnen til at så mange lokalpolitikere over hele landet sier nei til slike initiativ?

- En mulighet kan jo være at loven er ganske ny, og så må vi ikke se bort ifra at mange lokalpolitikere ønsker å ta initiativ til saker selv. Mange lokalpolitikere bør se på innbyggerinitiativ som en mulighet og ikke som et hår i suppa, sier Behring.

- Tøv

Byrådsleder Erling Lae (H) sier de fleste sakene avvises fordi Bystyret allerede har behandlet en liknende sak eller fordi saken ikke er kommunens ansvar. - Husk at Oslo er en stor by så 300 underskrifter er veldig lite og siden ordningen er ny kommer det også en del forslag som vi ikke kan behandle ifølge loven, sier Lae.

- Det er ikke holdt i kritikken fra SV. SV og Høyre har vært enige om håndteringen av 33 av de 36 innbyggerinitiativene, så det er absolutt ingen forskjell på de to partiene her i byen, sier Lae.

- SV mener dere bevist leter etter formalistiske grunner til å avvise innbyggerinitiativ?

- Det vil jeg avvise som tøv, sier Lae.

Tall for ti kommuner

NRK har vært i kontakt med ti kommuner i samband med denne saken. Utgangspunktet var å finne ut hvor ofte ordningen blir brukt av borgerne, og om lokalpolitikerne følger opp initiativene.

Stavanger kommune: 3 stk, ett avvist (veisak), en vedtatt og en sak er ikke behandlet.

Bergen kommune: 11 stk. Fire er vedtatt blant annet økt kamp mot barnefattigdom. Resten er avvist eller stemt ned.

Trondheim kommune: 4 stk. Blant utkastelsessak og miljøkrav til offshore-vm. Alle avvist, stemt ned.

Lørenskog kommune: To saker: 1 - Om utnyttelse av hundremeterskogen. 2 - Om skateboardhall. Begge sakene ble for så vidt tatt til etterretning i den forstand at de skal jobbes videre med.

Bodø kommune har ikke mottatt noen innbyggerinitiativ.

Drammen kommune: Et initiativ er tatt i løpet av perioden ang bevaring av bygninger på Bragenes strand. Avvist.

Oslo kommune: 36 initiativ i løpet av perioden, flest om byggesaker inkl USA ambassade. 25 av initiativene er avvist eller stemt ned. Tre av sakene har samlet flertall, mens resten er tatt til orientering av bypolitikerne eller sendt videre til en av fagkomiteene i Bystyret.

Kristiansand kommune: 1 forslag om sykkelvei som er tatt inn i utbyggingssak.

Hole kommune har mottatt et initiativ som er avvist.

Eidsvoll Kommune: Ett initiativ om å bygge klatrevegg, vedtatt og bygget.

 

 

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger