Droneflygning over Nato-øvelse kan gi fengselsstraff

Politiet varsler store bøter for folk som blir tatt for å fly med drone innenfor området for den store Nato-øvelsen som starter neste uke. Det blir innført en flyforbud i store deler av Midt-Norge under øvelsen.

SE VIDEO: Forsvarets helikopterpiloter trener ofte på å fly raskt i lav høyde. Da er det svært vanskelig å oppdage en drone i lufta.

– Droner er ekstremt vanskelig å se for oss som flyr og utgjør derfor en stor trussel, sier brigader Rolf Folland, som er sjef for Luftoperativt inspektorat i Forsvaret.

Rundt 150 fly og over 60 helikoptre skal delta i øvelsen Trident Juncture. Derfor har Luftfartstilsynet innført flere restriksjonsområder som forbyr all annen flyging enn det som skjer i militær regi. De dekker store deler av Midt-Norge og vil gjelde fra torsdag 25. oktober til onsdag 7. november.

Forsvarets nettsider kan man lese mer om flyforbudet og se kart.

– Vil gi store bøter

Elisabeth Rise

Seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet sier de vil straffe dem som bryter droneforbudet under Nato-øvelsen.

Foto: Olav Døvik / NRK

Flyforbudet gjelder blant annet droner og modellfly. De som bryter forbudet risikerer bøter og inndragning av materiell. I alvorlige tilfeller kan man dømmes til fengsel.

– Straffenivået er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I sommer ble det gitt et forelegg på 20.000 kroner i en hendelse hvor en person fløy i et restriksjonsområde ved en flyplass, sier Elisabeth Rise, seksjonssjef i Politidirektoratet.

I et annet tilfelle ble det gitt et forelegg på 7000 kroner. Ingen har til nå blitt dømt til fengselsstraff for ulovlige droneflygning.

Drone

Selv om en drone er liten kan den gjøre stor skade på et fly eller helikopter, advarer Luftforsvaret. De sier det i verste fall kan føre til havari og dødsfall.

Foto: Tore Linvollen / NRK

– Konsekvensene ved ulykker knyttet til luftfart kan være fatale og det er derfor svært viktig at publikum overholder forbudet og hjelper oss og rapporterer hendelser hvis det skulle skje, sier Rise.

Hun sier de vil prioritere disse sakene fordi det kan ha stort skadepotensial.

– Det er veldig viktig at vi får beskjed om ulovlig droneaktivitet og farlige situasjoner som kan oppstå. Da vil vi ta det på alvor og sette i gang etterforskning for å finne ut hva som her skjedd, sier Rise.

– Kan føre til havari og dødsfall

Rolf Folland

Luftoperativ inspektør Rolf Folland i Luftforsvaret sier droner utgjør en stor trussel for deres piloter.

Foto: Olav Døvik / NRK

Folland i Luftforsvaret er glad for at politiet varsler at de vil ta slike saker på alvor og straffeforfølge dem som bryter flyforbudet.

– Selv om dronene er små, så er de store nok og har nok vekt til å forårsake stor skade og potensielt fatalt havari, i verste fall med dødelig utgang, sier Folland.

– Spesielt når vi flyt lavt i ukontrollert luftrom, som vi ofte gjør for å løse våre oppdrag, så er det en stor trussel for oss. Det vil skje i relativt stort omfang under øvelse Trident Juncture.

– Det er ekstremt viktig at alle droneflygere forstår hvilke fare de utsetter oss for hvis de velger å bryte forbudet. Konsekvensene kan i verste fall være dødelige, sier Folland.

Positive dronepiloter

Jon Stabell Sauge

Dronepilot Jon Stabell Sauge i NRK Luftfoto mener det er bra at politiet håndhever regelverket.

Foto: Olav Døvik / NRK

NRKs egne dronefotografer synes det er bra at politiet sier de vil slå ned på uvettig droneflyvning.

– Reglene bør være like for alle så det blir like arbeidsforhold. Dette er en bransje i rivende utvikling også, det er verktøy som kan gjør fantastiske ting og med fornuftig bruk så kan det bli til beste for alle, sier dronepilot Jon Stabell Sauge i NRK Luftfoto.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag.

SISTE NYTT

Siste meldinger