Hopp til innhold

Drar på skoletur "i fritiden"

Det såkalte "gratisprinsippet" i grunnskolen fører til kreative omgåelser av regelverket. Når elevene drar på tur i fritiden i foreldrenes regi, kan man nemlig kreve inn penger.

Skoletur
Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Fordi all undervisning skal være gratis for elevene, har det blitt vanskelig å gjennomføre skoleturer som koster penger.

I Oslo aksepterer kommunen at skolene gir elevene permisjon for å reise på skoletur i "fritiden".

Ved Skøyen skole i Oslo ønsket man å få til en tur for en kommende femteklasse - for å spleise sammen elevene sosialt. Planen var å arrangere en tur med én overnatting ved en KFUM-hytte - som man måtte leie. Dette gjorde at turen kom til å koste mellom 200 og 400 kroner per elev.

Problemet er at skolen ikke kan arrangere skoleturer hvor elevene må betale penger selv. Det er fastslått fra departementshold, under navnet "gratisprinsippet".

Be om fri

Elever, foreldre og lærere på Skøyen skole ønsket likevel å få til den planlagte femteklasseturen. Skolen bad om en prinsippavklaring fra Oslo kommune.

- Den vurderingen var klar; foreldrene kan be om fri for barna individuelt og hva de da gjør på fritiden, har ikke skolen noe med, sier rektor ved Skøyen skole, Anne Helga Jarnholt.

Alle foreldre sender dermed en epost til rektor, elevene får fri og foreldrene kan kreve inn pengene som skal til for å arrangere turen.

Kommunen enig

- Hver enkelt foreldre har et individuelt ansvar. Når de velger å ta sitt barn ut fra undervisningen, så gjør de det - veloverveid går jeg ut fra - for i dette tilfellet ta med ungene på en tur, sier assisterende utdanningsdirektør Kjell Richard Andersen.

Lederen i foreldreuvalget for grunnskolen, Loveleen Brenna, hører om mange slike regelomgåelser. Hun liker det ikke.

- Vi har telefoner fra foreldre som synes det er kjempevanskelig å si fra i en foreldregruppe, at vi har desverre ikke råd å sende mitt barn på turen, sier Brenna.

- Skolen må ha en bevisst holdning til hvordan man skal håndtere slike saker. De må følge gratisprinsippet, slik at det ikke blir forskjellsbehandling mellom de foreldrene som har råd til å sende sine barn på slike aktiviteter og de foreldrene som ikke har det, sier hun.

Resten får undervisning

Assisterende utdanningsdirektør mener kommunens råd er en gangbar løsning.

- Hva med foreldrene som ikke har råd til å sende ungene på tur?

- De elevene vil få undervisning på vanlig måte, for dette er ikke en tur i skolens regi. Det er noen foreldre som tar med seg barna på tur - og kan sammenlignes med at man har en bursdag med de fleste, men ikke alle elevene i klassen, sier Kjell Richard Andersen.

- Erfaringen er at alle blir med, sier rektoren ved Skøyen skole, Anne Helga Jarnholt.

Hun mener skoleturer er et positivt innslag i undervisningshverdagen og tror praktisering av gratisprinsippet er blitt for rigid.

- Man må finne så mange spesielle løsninger. Samtidig som prinsippet fremføres, oppfordres det til å være kreativ. Vi som sitter nærmest unger og foreldre, får med det en utfordring, sier hun.

AKTUELT NÅ