Hopp til innhold

Drapene på Orderud gård: Vil legge frem helt nye våpenbevis

Per og Veronica Orderud mener nytt våpenbevis vil renvaske dem i trippeldrapssaken. I dag leverte de søknaden om å få saken vurdert på nytt.

Orderud gård

TRIPPELDRAP: Drapene på Orderud gård i Sørum er en av Norgeshistoriens mest omtalte kriminalsak

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Per og Veronica Orderud mener hele dommen etter den såkalte Orderud-saken er feil, og har nå begjært saken gjenåpnet.

Til NRK sier de at de tror og håper at helt nye bevis i saken fra 1999 vil frikjenne dem i en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.

– Vi har fått helt nye våpenbevis som tilbakeviser mange av påstandene fra tidligere, sier Per Orderud til NRK.

Veronica og Per Orderud vil ha saken sin gjenopptatt.

Nye våpenbevis

I 2002 ble han dømt for medvirkning til de tre drapene, og har sonet hele dommen. Han hevder at bevisene til nå ønsker å legge fram, vil renvaske han og Veronica.

– Vi er veldig fornøyd med bevisene. Vi har fått medhold av norske og internasjonale eksperter, sier han til NRK.

Sammen med privatetterforsker Tore Sandberg leverer de nå inn søknaden om å få saken gjenopptatt. I tillegg til våpenbevisene, så skal det ifølge Veronica Orderud også være andre sentrale bevis i saken som nå skal presenteres.

– Den inneholder en masse ny informasjon og bevis som kaster et helt nytt lys over saken, og som motbeviser veldig mye av de bevisene som påtalemyndigheten fikk medhold i to rettsinstanser, sier hun til NRK.

Per og Veronica Orderud

DØMT: Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt for medvirkning til trippeldrap. Orderud-saken er en av Norges mest omtalte drapssaker, og er spesiell blant annet fordi ingen ble dømt for selve drapshandlingene.

Foto: NRK

Hun beskriver prosessen de nå befinner seg i som et «sammensurium av følelser».

– Man er nervøs, spent og engstelig for at man ikke skal få saken opp igjen, sier hun til NRK.

Tidligere aktor: – Vanskelig å se for seg

Jørn Maurud er tidligere aktor i Orderud-saken. I dag jobber han som embetsleder av Oslo statsadvokatembeter. Han sier til NRK at de i forbindelse med søknaden om gjenopptagelse ikke har vært i kontakt med Sandberg.

– Denne begjæringen har vært varslet i mange år, så jeg syns strengt talt det er på tide at den kommer, sier Maurud.

Den tidligere aktoren står fast ved at han mener dommen i saken er riktig. Han sier at tekniske bevis og forklaringer impliserer det tidligere ekteparet.

En drapsmann har aldri blitt funnet eller dømt i saken. Sandberg sier at de har en navngitt en person i begjæringen som nå skal sendes inn til kommisjonen. Den tidligere aktoren sier at han ikke vet hvem denne personen skal være.

Maurud sier til NRK at han ikke utelukker at flere personer kunne vært domfelt i saken.

– Det vi sa den gang, og som jeg står inne for ennå, er at vi har ikke funnet noen utenfor det miljøet som burde ha vært med på tiltalebenken, men vi utelukker ikke at det er flere som burde vært domfelt i saken, sier Maurud til NRK.

Jørn Sigurd Maurud

TIDLIGERE AKTOR: – Vi må jo også forholde oss til det som skal komme, men akkurat nå syns jeg det er vanskelig å se for meg, sier Maurud til NRK. Han mener dommen fra 2002 er riktig.

Foto: NRK


Det er fortsatt uvisst når saken eventuelt vil bli gjenopptatt. Den tidligere aktoren er ikke sikker på at en ny rettssak vil renvaske de dømte personene i saken.

– Vi må jo også forholde oss til det som skal komme, men akkurat nå syns jeg det er vanskelig å se for meg, sier han til NRK.

Vet ikke når begjæringen vil bli behandlet

Siv Hallgren, leder for gjenopptagelseskomiteen, sier til NRK at de har fått inn mange saker til behandling i år, og at det derfor er usikkert når søknaden vil bli behandlet.

Per og Veronica Orderud

NYE BEVIS: Per og Veronica sier de sitter på helt nye bevis i trippeldrapssaken.

Foto: NRK

– Begjæringen kan medføre at vi må gjøre nye utredninger, noe som kan ta tid. Sakene tar ofte et år å behandle hos oss, andre ganger går det raskere.

– Vil denne begjæringen prioriteres?

– Utgangspunktet er at vi tar sakene ettersom de kommer inn, sier Hallgren.

Navngir person

På vegne av Per og Veronica Orderud, som var ektepar helt til de slapp ut av fengslet for tre år siden, har privatetterforsker Tore Sandberg sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken mot dem.

Den er på langt over 1000 sider. Det er også blitt levert inn 28 videoer.

– I begjæringen har vi navngitt en person som et titalls kilder sier har vært i kårboligen da drapet skjedde. Men jeg vil ikke gå ut med hvem dette er i dag, sier privatetterforsker Tore Sandberg til NRK.

– Jeg har kjent denne personen sin identitet i flere år, sier han.

– Hvorfor har du ikke gått ut med dette tidligere?

– Når noe skal leveres inn, så skal det være helt og fullstendig. Ikke bare elementer av saken. Nå er vi fremme og har et fullstendig bilde. Det er det vi har levert til kommisjonene i dag, sier Sandberg til NRK.

AKTUELT NÅ