Hopp til innhold

Dramatisk økning i varme vårdager

De siste tiårene har Norge opplevd en klar økning i antall vårdager som er varmere enn normalt. Her kan du sjekke utviklingen 42 steder i landet.

Grefsenkollen restaurant i Oslo en vårdag i april 2018.

Grefsenkollen restaurant i Oslo en vårdag i april 2018. 60 av de 92 vårdagene i Oslo i 2018 var over normalen for perioden 1960–1990.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

29. april i år ble det målt 26,2 grader i Hokksund i Buskerud. På Blindern i Oslo ble det målt ny solrekord i april med 293 timer.

Det er bare litt av statistikken fra årets april måned. Den ble både den nest varmeste og nest tørreste siden målingene hos Meteorologisk institutt startet i 1900.

Nå viser tall og beregninger at antall varme vårdager har steget kraftig de siste tiårene.

Sjekk hvordan utviklingen har vært der du bor.

Økning alle 42 steder

NRK og Meteorologisk institutt har sett på utviklingen i vårmånedene mars, april og mai en rekke steder i landet.

Til grunn for sammenligningen ligger en normalperiode fra 1961–1990. Det er en standard satt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), og Meteorologisk institutt er forpliktet til å følge denne internasjonale standarden.

Linjen som viser den gjennomsnittlige utviklingen, kjent som regresjonslinjen, viser en dramatisk økning på alle de 42 stedene der målingene er gjort.

  • I Oslo har antall dager over normalen steget fra 41 dager i 1937 til 58 dager i 2019, en stigning på 41 prosent.
  • I Bergen har antall dager over normalen steget fra 39 dager i 1957 til 54 dager i 2019, en stigning på 38 prosent.
  • I Tromsø har antall dager over normalen steget fra 35 dager i 1921 til 53 dager i 2019, en stigning på 51 prosent.
  • I Kristiansand har antall dager over normalen steget fra 40 dager i 1946 til 62 dager i 2019, en stigning på 55 prosent.
På Svalbard Lufthavn i Longyearbyen

På Svalbard Lufthavn i Longyearbyen har utviklingen vært spesielt dramatisk. Fra 1976 til 2019 har antall vårdager med temperatur over normalen økt fra 41 til 76, en økning på 70 prosent.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Våren starter tidligere

– Det generelle bildet er at høsten blir lengre og våren starter tidligere. Begge spiser av vinteren, som blir kortere, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Mamen har satt sammen tallene som NRK har behandlet for å vise utviklingen.

Han sier at de andre landene i Skandinavia og Nord-Europa har mye av den samme utviklingen som i Norge.

Klimaforskeren mener at den globale oppvarmingen på lang sikt forventes å føre til at utslagene skal bli sterkest om vinteren, altså at gjennomsnittstemperaturen skal øke mest da.

– Fortsatt får vi en og annen god, nesten gammeldags vinter, men vi forventer færre slike framover, sier Jostein Mamen.

Temperatur-utvikling i Norge om våren 1900-2018

Temperatur-utvikling i Norge om våren

Temperatur-utvikling i Norge om sommeren 1900-2018

Temperatur-utvikling i Norge om sommeren 1900-2018

Temperatur-utvikling i Norge om høsten 1900-2018

Temperatur-utvikling i Norge om høsten 1900-2018

Temperatur-utvikling i Norge om vinteren 1900-2018

Temperatur-utvikling i Norge om vinteren 1900-2019

Fem varmeste siden år 2000

Hele Norge sett under ett har det vært en kraftig temperaturøkning siden forrige århundreskifte.

– Den gjennomsnittlige vårtemperaturen i hele Norge har steget med rundt to grader siden 1900, sier Jostein Mamen

Særlig har økningen vært sterk de siste 30 årene etter at tydelig skifte inntraff rundt 1990.

2002, 2004, 2007, 2014 og 2016 er de fem varmeste vårene i moderne norsk historie med 2014 som det absolutte toppåret.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger