NRK Meny
Normal

Dømt til 17 år for overgrep mot egne barn

ØVRE ROMERIKE TINGRETT (NRK.no): Et foreldrepar er i Øvre Romerike tingrett dømt til 17 års fengsel for overgrep mot tre sønner. Dommeren mener saken er den verste overgrepssaken som har blitt behandlet i en norsk rett.

Overgrepssak i Øvre Romerike tingrett

Det overgrepstiltalte ekteparet har hele tiden hevdet sin uskyld. Den tiltalte moren sa i tingrette at hun hadde blitt utsatt for et skittent spill fra politi, barnevern og fosterforeldre.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Ekteparet i 30-årene er tiltalt for vold, seksuelle overgrep og voldtekt av tre barn over flere år.

Torsdag ble begge dømt til 17 års fengsel i Øvre Romerike tingrett. Det er den strengeste ordinære fengselsstraffen noen gang i en overgrepssak i Norge.

I premissene for dommen trakk dommer Karen Wendel Sandaa fram at mangelen på tekniske bevis er vanlig i saker av denne typen. Dommeren valgte likevel å tro på det barna har fortalt om grove overgrep i avhør, og i samtaler med fosterforeldre.

Det gikk et gisp gjennom den delen av salen der deler av de tiltaltes familie satt da dommen på 17 års fengsel ble lest opp. I tillegg ble begge foreldrene dømt til å betale 450.000 kroner i erstatning til hvert av de tre barna.

Særlig den tiltalte faren virket preget da dommer Sandaa leste opp den omfattende dommen.

Etter at opplesningen av dommen var avsluttet, anket begge de tiltalte dommen på stedet.

Strengere enn Alvdal-saken

I dommen heter det at retten finner det bevist over enhver rimelig tvil at de yngste guttene, som er under 10 år gamle, har blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep over flere år. I tillegg finner retten det bevist at foreldrene har forgrepet seg på den eldste sønnen, fra han var rundt seks år.

Det eldste barnet er kvinnens sønn fra et tidligere forhold, de to yngste sønnene har paret fått sammen. Den ene sønnen er i dag 17 år, mens de to minste er seks og sju år gamle.

I dommen finner retten det særlig skjerpende at barna også ble tvunget til å utføre overgrep mot hverandre.

I sin avslutningsprosedyre beskrev statsadvokat Peter Andre Johansen saken som «den verste overgrepssaken som har blitt behandlet ved en norsk domstol», og ba om 17 års ubetinget fengsel for ekteparet.

I en kort kommentar til dette sa dommer Sandaa at hun er enig i denne beskrivelsen.

Til sammenligning ble straffene for de hovedtiltalte i Alvdal-saken satt til 15 års fengsel i Høyesterett.

– Detaljerte forklaringer

Den alvorlige overgrepssaken i Øvre Romerike tingrett har i stor grad vært en sak der påstand har stått mot påstand. Det finnes ingen tekniske bevis eller bilder som underbygger at de tiltalte handlingene har funnet sted.

Derimot har de tre barna forklart seg utfyllende om overgrepene i over 20 timer med videoavhør, som har blitt avspilt i retten.

I dommen legger retten vekt på detaljene i det barna forteller. Disse forklaringene har i stor grad vært belagt med følelser og detaljer, heter det i premissene for dommen. Det pekes også på barnas seksualiserte atferd.

– Barnas forklaringer er så detaljerte, at det vanskelig kan skyldes annet enn at handlingene er selvopplevd, leste dommer Sandaa i retten torsdag.

Den tiltalte moren ble i tillegg dømt for brudd på besøksforbud mot den eldste sønnen, uten at dette påvirker straffutmålingen. Begge foreldrene ble ilagt kontaktforbud på fem år.

Fortalte i fosterhjem

Saken ble rullet opp etter at de to yngste sønnene ble plassert i fosterhjem, grunnet bekymring rundt barnas oppvekstforhold. Etter bare noen uker i fosterhjem begynte barna å fortelle om overgrep.

Barna har blant annet fortalt om et «sex-rom» i kjelleren ved et av familiens mange bosteder, der flere av overgrepene skal ha funnet sted.

Det barna fortalte ble skrevet ned av fosterforeldrene i en dagbok. Også denne har blitt presentert av påtalemyndigheten som bevis i retten.

Artikkelen fortsetter.

Gunhild Lærum

Aktor Peter Andre Johansen mener omfanget av overgrepene gjør saken til en av de mest alvorlige i Norge. Til venstre bistandsadvokat Gunhild Lærum.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Ba om full frifinnelse

Det tiltalte ekteparet har hele tiden hevdet sin uskyld. Moren sa i tingretten at ekteparet hadde blitt utsatt for et skittent spill fra politi, påtalemyndighet og fosterforeldre.

Hun mener de yngste sønnene, som ble plassert i samme fosterhjem på grunn av bekymringer angående barnas omsorg, har blitt instruert av fosterforeldrene til å forklare seg usant om overgrepene.

I dommen avviste retten dette, og stilte spørsmål ved hvilket motiv fosterforeldrene hadde for å få påvirke barna. I dommen heter det også at det ikke er bevis for at informasjon har blitt utvekslet mellom de ulike fosterforeldrene, slik forsvarerne hevdet.

I sin avslutningsprosedyre ba ekteparets forsvarere om full frifinnelse for ekteparet. Forsvaret mener barna har blitt påvirket til å forklare seg uriktig om de angivelige overgrepene, blant annet på grunn av ledende spørsmål fra politiet.

Forsvarer Unni Fries sa samtidig at den angivelige påvirkningen kan ha vært utilsiktet fra politiet og fosterforeldrene side.

Det er ventet at ankesaken i Lagmannsretten blir berammet til sensommer eller høsten.

Forsvarere

Forsvarer den overgrepstiltalte kvinnen, Siri Langseth (t.v.) og Unni Fries som, representerer kvinnens ektemann, mener ekteparet må frifinnes.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger